ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO spojují své síly v rámci nové klimatické iniciativy pro módní značky

ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO spojují své síly a podnikají kroky ke společnému cíli snížit uhlíkové emise ve svých hodnotových řetězcích a napříč celým módním průmyslem. Tři internetoví prodejci spouštějí online vzdělávací platformu, jež má podpořit jejich partnery z řad značek při stanovování vědecky podložených cílů pro snižování svých emisí skleníkových plynů.

Tato práce tvoří klíčovou součást příslušných klimatických kroků jednotlivých maloobchodních prodejců, přičemž každý z nich si již sám stanovil ambiciózní cíle snižování emisí prostřednictvím Iniciativy pro vědecky podložené cíle (tzv. SBTi, z angl. Science Based Target initiative).

Daný program šitý na míru bude partnerům značek ABOUT YOU, YOOX NET-A-PORTER a ZALANDO k dispozici bezplatně. Jeho smyslem je seznámit je s hodnotou a procesem klimatických cílů. Poskytne informace krok za krokem o tom, jak proniknout do komplexní cesty měření emisí, jak si nastavit ambiciózní cíle, které jsou v souladu s vědeckými poznatky o klimatu, a jak je předložit ke schválení Iniciativě pro vědecky podložené cíle. Módním značkám zároveň nabídne vlastní prostor pro vzájemnou komunikaci a kontakt s odborníky na udržitelnost.

Zatímco je každý z tří participujících online prodejců odhodlaný výrazně snižovat své vlastní přímé emise, 70 % až 90 % uhlíkové stopy v oblasti módy pochází právě z počátečních aktivit dodavatelského řetězce, jako je výroba, příprava a zpracování materiálu. Iniciativa proto plní dva hlavní cíle: škálovat klimatická opatření napříč odvětvím pro širší dopad a přeměnu systémů a zároveň přispívat ke snížení emisí z vlastního hodnotového řetězce (Scope 3) těchto tří společností.

Na pozadí výzev, aby hráči v rámci svého odvětví učinili ambiciózní klimatická opatření, jsou vědecky podložené cíle ověřené prostřednictvím SBTi, mezinárodně uznávané. Společnostem tak přináší jasně definované cesty ke snižování uhlíkových emisí a zároveň jim zajišťují budoucí růst, přizpůsobují se měnícímu se regulačnímu prostředí, posilují důvěru investorů a podporují inovace.

„Registrujeme odvětví měnící trend sjednocování cest, jež povedou ke snížení emisí skleníkových plynů pomocí vědy. Do července 2022 schválila SBTi cíle více než 1 500 společností. My sami jsme si stanovili vědecky podložené cíle schválené SBTi a nyní z našeho úsilí těžíme. Přičemž i 46,6 % našich obchodních partnerů mělo do února 2022 své cíle týkající se oblasti emisí skleníkových plynů schválené. Vyzýváme tak ty zbývající, aby učinili totéž,” říká Hannes Wiese, spoluzakladatel a co-CEO ABOUT YOU.

„Náš závazek k činnosti v oblasti klimatických opatření je možné uskutečnit jen skrze inovativní partnerství. Tímto dalším krokem se prioritně zaměříme na investice do partnerů z řad značek, jež jsou v různých fázích své klimatické cesty. Podpoříme je tak i při dalším vymezování svých vědecky podložených cílů. Naše spolupráce se společnostmi ABOUT YOU a ZALANDO nám umožní společně prosazovat jednotnější přístup v našem úsilí o snižování emisí v oblasti luxusu a módy,” říká Geoffroy Lefebvre, CEO v YOOX NET-A-PORTER.

„Dekarbonizace dodavatelských řetězců ve spolupráci s dodavateli, značkami, logistikou, partnery z oblasti obalů a nyní i s našimi konkurenty je silnou hnací silou pro smysluplnou změnu v módním průmyslu. Naším cílem je, aby si ti partneři, kteří jsou zodpovědní za 90 % našich emisí, stanovili do roku 2025 vědecky podložené cíle, přičemž nová vzdělávací platforma představuje klíčovou iniciativu na cestě k dosažení této ambice,“ říká David Schneider, spoluzakladatel a co-CEO Zalanda.

Tato iniciativa, která se řídí protimonopolními předpisy a probíhá ve spolupráci se společností Quantis, přední poradenskou firmou v oblasti udržitelnosti životního prostředí s expertízou v oblasti klimatu, bude spuštěna ve formě pilotního projektu pro vybrané partnery z řad značek na podzim 2022. V roce 2023 bude k dispozici i všem zbylým vhodným partnerům z řad značek. Tito tři online prodejci pak do budoucna vidí potenciál pro rozšíření této platformy jako iniciativy v rámci celého odvětví, která by byla otevřena všem zájemcům z řad módních značek a online prodejců, zavázaným k ambiciózním opařením v oblasti klimatu a k vytváření udržitelnější budoucnosti pro módu.

 

Zdroj: Rubikon PR

Praha, 20. července 2022