U pokladny hlavně rychle a jednoduše

Díky digitálním technologiím, moderním pokladním systémům a jejich periferiím dnes může placení u pokladny probíhat rychleji a pohodlněji než kdykoli dřív.

To, jaký bude mít zákazník celkový dojem z nákupu a zda se bude k danému obchodníkovi vracet, záleží z velké části na tom, jak rychle a hladce proběhne platba u pokladny. Významnou roli v tomto ohledu hrají nabízené platební metody.

Pokladna, a celá pokladní zóna, je v prodejně poslední místo, kde dochází ke kontaktu zákazníka s prodávajícím. Platí to i v případě samoobslužných pokladen.

V každém případě má tento prostor, jeho vybavení i celkové uspořádání vliv na dojem z nákupu a na to, zda se sem zákazník bude rád vracet. Celý článek

Chytří pomocníci retailu

Umí ohlídat, že dochází zboží, rozeznat markované produkty či snížit riziko krádeže. Anebo dokonce automaticky uklidit.

Digitální technologie nepomáhají jen optimalizovat procesy a snižovat náklady na provoz obchodu, ale často řeší i další palčivý problém: nedostatek lidské pracovní síly.

Zejména díky smart technologiím začínají růst autonomní prodejny bez obsluhy v České republice jako houby po dešti. Kromě toho, že eliminují lidskou obsluhu nebo ji zcela nahrazují, pomáhají také mnohé procesy zrychlovat, zpřesňovat a zefektivňovat. Kromě autonomních prodejen proto nacházejí využití i v běžných prodejnách. Celý článek

Elektronické cenovky šetří lidskou práci a umožňují komfortní práci s cenou

Mezi hlavní výhody používání elektronických cenovek patří jejich ekonomický přínos, tedy úspora peněz a s tím související úspora pracovního času, tedy snížení nákladů na zaměstnance.

Používání elektronických cenovek čeští obchodníci ve srovnání se zahraničím stále poněkud zaostávají, nasadily je u nás zatím zejména velké řetězce. V následujících letech proto můžeme očekávat jejich rozšiřování i do menších prodejen, včetně těch plně automatických.

Digitální označování cen nabízí mnohem víc než jen úsporu nákladů a snížení papírového odpadu a barev při tisku klasických papírových cenovek. Kvůli možnému postihu je také nutné vyhnout se nesprávnému označování cen nebo chybnému označování zboží, čemuž elektronické cenovky napomáhají. Celý článek

Pokladnám pomáhá umělá inteligence

Pokladna dnes už není jen místo pro markování, ale stala se součástí uceleného sofistikovaného systému, který je srdcem celého podnikání.

Zejména tlak na efektivitu způsobil, že obchodníci dávají přednost systémům s pokročilým softwarem, který dokáže nahradit několik samostatných zařízení či služeb. Čím dál větší roli v pokladnách a pokladních systémech hraje i umělá inteligence, která zrychluje obsluhu, pomáhá předcházet krádežím a zefektivňuje procesy.

Uplynulé roky posunuly vnímání pokladních systémů o mílové kroky kupředu. Významným způsobem k tomu pomohla pandemie, která přiměla majitele a provozovatele podniků k maximální efektivitě. „V náročných časech zkrátka nebyl na chyby prostor a podniky, které si dokázaly nastavit fungující systémy, které jim šetřily čas a omezovaly chybovost, získaly významnou konkurenční výhodu, konstatuje Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykačka. Celý článek

Technologie, které prodávají bez personálu

I když klasické prodejny nezaniknou, budeme se patrně už v blízké době čím dál častěji setkávat s jejich „autonomními sestrami“, které zákazníkům umožní nákup v kteroukoli denní i noční hodinu.

Technologie, které nevyžadují přítomnost personálu v prodejně a svým způsobem šetří i náklady. Jakou výhodu tento typ prodeje představuje pro zákazníky a co může přinést obchodníkům? A co všechno taková prodejna ke svému provozu potřebuje a s jakou počáteční investicí by měl její provozovatel počítat? Celý článek

Zabezpečte prodejnu vně i uvnitř!

Ať už jde o jakýkoliv byznys, jeho provozovateli by mělo jít v první řadě o bezpečnost a ochranu lidského života a zdraví. V těsném závěsu pak také o ochranu prostředků, díky kterému jej může provozovat.

Bezpečný provoz prodejny zahrnuje mnoho oblastí. Kromě ochrany zboží proti krádežím, jde zejména o zajištění protipožární ochrany, ochrany osob a jejich zdraví, zajištění hygienických požadavků a v neposlední řadě také o zabezpečení fungování samotného provozu. Celý článek

Umělá inteligence povyšuje funkci kamer na druhou

Kamery a kamerové systémy dnes v prodejně plní řadu funkcí. Kromě toho, že hlídají zboží a bezpečnost zaměstnanců, můžou mít dohled nad jejich prací, kontrolovat jejich přítomnost a pracovní postupy. Díky umělé inteligenci se z nich stávají také vysoce efektivní marketingové nástroje.

Sofistikovaný software umí z kamery udělat dokonalého hlídače, který dokáže vyhovět nařízení o ochraně osobních údajů, ale v případě potřeby poskytne i potřebný důkazní materiál. Kromě toho ale zvládne vyhodnocovat podezřelé chování, a v některých případech umí krádeži dokonce i zabránit. Celý článek

Teplotní řetězec hlídají teploměry i moderní bezdrátové technologie

Zajištění nepřerušeného chladicího řetězce pomáhá udržovat nejen kvalitu, ale především bezpečnost potravin a dalších produktů náchylných ke zkáze.

Chladící řetězec je jednou ze základních podmínek bezpečnosti potravin a produktů jejichž kvalita a bezpečnost by mohla být porušena delším působením vyšší teploty, než jsou teploty chladírenské nebo mrazírenské.

Chladící řetězec je nutné zachovat od příjmu a uskladnění potravin až po finální úpravu teplých pokrmů a podávání studených pokrmů. S tím pomáhají jednoduchá měřidla i sofistikované technologie. Celý článek

Obsluhované úseky lákají na čerstvost a dokonalý servis

K prodeji některých druhů zboží je zapotřebí udělat víc než jen položit jej do regálu a doufat, že po nich zákazník sáhne.

Trend zavádět či případně rozšiřovat obsluhované úseky zejména v případě čerstvých potravin je v Česku patrný už několik let. U masa, uzenin, lahůdek nebo různých specialit je obvykle zapotřebí poskytnout mu také informace o produktu, nejlépe z úst příjemného a poučeného personálu. Celý článek

Světlo, které prodává…

Správné světlo je jedním z nejsilnějších prostředků, které dokáží zapůsobit na lidské emoce. A emoce jsou dnes to, co o nákupu rozhoduje o především.

Světlo v prodejně dokáže vykouzlit patřičnou atmosféru, a pokud je použito opravdu správně, umí zákazníkovi ukázat výrobek lákavě a pobídnout ho ke koupi. Přesto ho všichni obchodníci stále náležitě nevyužívají.

Kromě toho, že světelná atmosféra v prodejně dokáže zcela změnit zákaznické emoce, hraje světlo také zásadní roli při osvětlování prodejní plochy a vystavených produktů. Celý článek

Více dobíjecích stanic sníží strach řidičů z krátkého dojezdu

Dobíjení elektromobilů na parkovištích prodejen a obchodních center, zatímco si zákazník nakoupí, je již bráno jako samozřejmost.

Podle analýzy EV Readiness Index, kterou každoročně zveřejňuje leasingová společnost LeasePlan, má Česká republika v Evropě jednu z nejhustších sítí veřejných nabíjecích stanic ve vztahu k počtu nově registrovaných elektrických vozů. Těch ale u nás v porovnání s ostatními zeměmi jezdí stále málo.

Atraktivita elektromobility stoupá s rozšiřováním sítě dobíjecích stanic. S neustále rostoucí nabídkou dobíječek se způsob života s elektromobilem normalizuje tou nejpřirozenější formou, protože jakmile jsou dobíjecí stanice tzv. na každém rohu, řidiče elektromobilu opustí strach z krátkého dojezdu (tzv. range anxiety). Celý článek

Nejlepší technologická řešení v retailu Reta Awards 2023

Technologie pro retail: Díky pohybovým senzorům a AI nabízí prodejny více služeb pro zákazníky. EHI letos již pošestnácté vybírala vítěze cen reta. Slavnostní předání cen proběhlo v rámci veletrhu EuroShop 2023.

Tři rovnocenní vítězové byli oceněni v každé z následujících pěti kategorií: Nejlepší zákaznická zkušenost, Nejlepší podnikové řešení, Nejlepší instore řešení, Nejlepší řešení Connected Retail a Nejlepší aplikace pro AI a robotiku. Celý článek

Pro chlazení vznikají komplexní systémy

V rámci ochrany klimatu dochází u chladicího a mrazicího zařízení ke změnám především u chladiva, které musí splňovat přísné ekologické limity.

Snaha o snižování nákladů žene výrobce chladicí techniky k vývoji stále účinnějších řešení. Při chlazení tak dnes již prakticky nevzniká žádné odpadní teplo, protože je v řízeném procesu znovu využíváno pro jinou část prodejny.

Na poli průmyslového chlazení se stále hledají možnosti zvyšování účinnosti chlazení a snižování jak výrobních, tak provozních nákladů. Standardně se již dnes používají pevné termoizolační clony na mrazících a chladících přístěnných vitrínách v podobě posuvných vík nebo křídlových a posuvných dveří. Celý článek

Elektronické cenovky jako jedna z cest k optimalizaci nákladů

Obchodníci hledají způsoby, jak na provoz prodejen zefektivnit. Elektronické cenovky představují jednu z možností. Zavedením elektronických cenovek obchodník sice neušetří elektrickou energii, k úsporám ale dochází na poli lidských zdrojů. Navíc se snižuje se chybovost a ke zlepšení dochází i v oblasti image obchodníka.

Elektronické cenovky jsou požehnáním pro obchodníky, kteří pro zákazníky často pořádají slevové akce, nabízejí zboží za akční ceny ve šťastných hodinkách nebo večer za sníženou cenu doprodávají zboží, které by se mohlo zkazit. Celý článek

Investice v retailu pokračují

Největší světový veletrh vybavení prodejen EuroShop 2023 se letos vydařil. Díky pravidelnému tříletému cyklu „přeskočil“ koronavirové uzávěry a mohl se konat bez restrikcí v řádném termínu.

Od 26. února do 2. března 2023 se na tak výstavišti v Düsseldorfu představilo 1 830 vystavovatelů z 55 zemí, za kterými přicestovalo více než 81 000 odborných návštěvníků ze všech pěti kontinentů. Podíl návštěvníků z maloobchodu se zvýšil o 9 % na více než 50 %. 68 % návštěvníků přijelo ze zahraničí. Celý článek

Pokladní systém musí být flexibilní

Většina podnikatelů, kteří přijímají platby, už přešla na pokladní systém. Ten jim totiž nabízí další užitečné funkce.

Moderní pokladní systém musí umět víc než jen evidovat platby a vydávat účtenky. Běžnou funkcionalitou je dnes také možnost integrace e-shopu, skladového hospodářství, EDI nebo elektronických cenovek. Velmi výhodné je i zvládnutí všech druhů plateb.

V době, kdy obchodníci hledají, jak co nejvíce uspořit, je vhodné se přinejmenším zamyslet, jak by této snaze mohly být nápomocny poklady a pokladní systémy. Celý článek

Ceny energií zůstávají dominantním tématem

Obchodníci hledají řešení, jak snížit energetickou náročnost provozů. Zkracují otevírací dobu, snižují osvětlení, vypínají osvětlení na parkovištích po zavírací době nebo méně topí.

„Energetická účinnost a investice do obnovitelných energií jsou pro maloobchod stále naléhavější a holistický pohled získává strategický význam,“ říká Cathrin Klitzsch, projektová manažerka v oblasti výzkumu EHI Climate + Energy pro studii EHI „Energy Management in Retail 2022“, která přináší údaje o spotřebě energie v retailu v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Celý článek

Bezpečný provoz pomůže zajistit zavedení NIS2

V digitální době nepředstavuje zabezpečení prodejny jen zámek na dveřích a fyzická ochrana zboží či zaměstnanců, ale především obrana systémů, které obchodníkovi pomáhají podnikat.

Počet kybernetických útoků roste geometrickou řadou a je třeba zabezpečit, aby prodejna fungovala a zabezpečovala zásobování obyvatelstva potravinami i ve chvíli, kdyby nastala kritická situace. Tomu má pomoci nová kyberbezpečnostní směrnice NIS2. Celý článek

Podlaha musí být především bezpečná. Může být ale i krásná…

Aby byla podlah v prodejně v kondici, je zapotřebí o ni pečovat. Kromě zajištění čistoty tím obchodník prodlouží její životnost.

Stejně jako výtvarný návrh vnitřního vybavení obchodu může být i podlaha prodejny součástí korporátního designu. Díky novým materiálům a technologiím neexistují prakticky žádná omezení, která by to neumožňovala.

Bezpočet dostupných materiálových i barevných řešení dávají architektům nepřeberné množství možností, jak prodejnu vybavit funkční a zároveň designově zajímavou podlahou. Současný trh nabízí dostatek typů podlah, které splňují jak estetické, tak funkční vlastnosti pro jakýkoliv druh prodejny i přilehlých prostor. Celý článek

Možnosti kamerových systémů zvyšuje umělá inteligence

Kamerové systémy jsou pro bezpečný provoz obchodu nepostradatelným pomocníkem. Kromě toho, že zajišťují případné důkazy, mají i preventivní odstrašující funkci. Zloděj raději odejde tam, kde ví, že ho žádná kamera nezachytí.

Kamerové systémy jsou oblíbeným doplňkem elektronického zabezpečovacího systému, který rozšiřují o možnost identifikace pachatele. Díky umělé inteligenci dokáží věci, které je možné využít nejen při hlídání osob a majetku, ale také při provozu prodejny a v marketingu. A lépe zvládají také dodržování nařízení GDPR. Celý článek

Na cestě ke klimatické neutralitě

Přístupy k udržitelnosti a klimatické neutralitě jsou ve firmách někdy natolik rozdílné, že vedou k nejistotě při stanovování priorit. Za témata spojená s udržitelností navíc časti zodpovídají různá oddělení.

Aktuální studie „Klimatická neutralita v maloobchodě a pro ostatní společnosti“, kterou společně realizovaly EHI a Microsoft, ukazuje status quo iniciativ v oblasti klimatu a poskytuje přehled nejdůležitějších doporučení pro opatření v oblasti digitalizace, energetiky, dodavatelských řetězců, výroby, budovy a oběhové hospodářství. Celý článek

Do prodejen vstupuje digitální revoluce

Do vybavení obchodů čím dál rychleji pronikají digitální technologie, které zrychlují a zefektivňují prodej.

Umělá inteligence dnes dokáže identifikovat zboží na váze, ohlídat, aby nedocházelo k jeho vyprodanosti, i predikovat sezónní prodeje. Především ale odstraňuje lidské chyby a zlepšuje zákaznický zážitek.

Umělá inteligence se stává naprosto běžnou součástí našich životů. Díky ní je možné zavádět čím dál pokročilejší automatizaci procesů a zároveň snižovat chybovost. Celý článek

LED technologie otevírá nekonečné možnosti práce se světlem

Kromě toho, že LED technologie umožňuje flexibilně pracovat při osvětlování prodejny, přináší také značné energetické úspory.

Kromě klasických světel pro maso, zeleninu nebo pečivo se dnes objevují i světelné zdroje pro speciální produkty, například pro mořské plody vystavené na ledu.

Zaklínadlem úspěšného obchodu jsou dnes emoce. Ty předurčují, zda, co a v jakém množství zákazník nakoupí. Kromě obsluhy, vybavení obchodu nebo nevtíravé vůně navozuje příjemnou atmosféru zejména správné osvětlení. Celý článek

Chladicí a mrazicí technika je stále dokonalejší

Zejména zvyšující se ceny energií nutí výrobce chladicí a mrazicí techniky přicházet se stále úspornějšími řešeními.

Mrazicí boxy i chladničky dostávají čím dál lepší vybavení. Kromě ledkového osvětlení jde především o monitoring a hlášení poruch.

Technologie chlazení je oblast, ve které v současnosti žádné překotné změny nečekejme. Pokud jde o samotnou technologii, dochází k vylepšování a zefektivňování jejích jednotlivých částí tak, aby jakožto celek přinášela úspory, a alespoň částečně tak kompenzovala provozovatelům zvyšující se ceny energií. Přesto jisté trendy pozorovat můžeme. Celý článek

Elektronické cenovky pomáhají prodeji i péči o zboží

Elektronické cenovky pomalu nahrazují papírové verze. Nejenže lépe vypadají, ale především zefektivňují prodej.

Elektronické cenovky už dávno nejsou jen drahé zobrazovače cen. Díky technologii NFC či QR kódu můžou komunikovat se zákazníky skrze jejich mobilní telefon a také sledovat stav zboží na regále. Speciální cenovky umí dokonce komunikovat také s váhami a usnadnit práci jejich obsluze.

Elektronické cenovky se nejčastěji vyskytují coby nositel informace o ceně, a to především u rychloobrátkového zboží. Uplatnění však nacházejí i v dalších oblastech. Celý článek

Pokladny zdokonaluje automatizace

Nahradí živé pracovníky za pokladnami kamery a umělá inteligence? Určitě ano. Jde jen o to, v kterých typech prodejen a kdy.

Pandemická situace zvýšila poptávku obchodníků po samoobslužných pokladnách. Umožňují totiž nejen lépe dodržovat hygienická opatření, ale šetří i náklady a lidskou pracovní sílu. Přesto mají a budou mít klasické pokladny stále smysl.

K největším posunům v oblasti pokladen dnes dochází zejména ve vnímání pokladny jako prostředku pro zaplacení k multifunkčnímu pojetí pokladny. Celý článek

Ceny elektřiny nutí obchodníky hledat energeticky úspornější řešení

Nejistý výhled v oblasti energetiky dělá starosti managementu firem, který si klade otázku, jak ochránit jejich podnikání před zvýšením cen energií. V případě řady menších potravinářských prodejen pak probíhá doslova boj o přežití.

„Až do podzimu minulého roku jsme platili měsíčně za elektřinu pětadvacet tisíc. Nyní s novým dodavatelem platíme devadesát tisíc,“ říká provozovatel malé samoobsluhy na kraji Prahy, a dodává: „Teď v zimě jsme vypnuli, co se dalo, ale na jaře to tu asi budeme muset zavřít. Takovou částku prodejna neutáhne.“ Celý článek

Když se nemůžete dotknout, ale můžete projít zdí

Módní skupina Vermont využila pro návrh nových multibrandových prodejnu v pražském Westfield Chodov a v plzeňské Olympii virtuální realitu.

I s ohledem na vysokou kvalitu vybavení a nadstandardní zákaznický servis si chtěl být Vermont jistý, že layout prodejny je navržený architektem tak, aby vše dokonale odpovídalo jejich představám. Ve virtuální realitě tak bylo možné si projít multibrandovou prodejnou předtím, než fyzicky stála.

Společnost si nejprve nechala ve svých prostorách na Pohořelci vytvořit zmenšenou verzi prodejny, tzv. mockup o velikosti 100 m2. I přesto, že mockup jim odpověděl na některé ze základních otázek týkajících se rozložení nábytku, umístění samostatně stojících kabinek či množství zeleně, stále se jednalo pouze o zmenšený model, který měl svá omezení. Celý článek

Algoritmus sleduje každý pohyb zákazníka

I supermarkety bez pokladen mohou mít příběh, jak dokládá izraelský start-up Trigo, který založil armádní specialista na technologie budoucnosti.

Systém „Pick & Go“ společnosti Trigo zatím zkouší čtyři maloobchodní společnosti – izraelský řetězec Shufersal, britské Tesco, německé Aldi Nord a Rewe Group.

Více než 12 let sloužil izraelský expert Michael Gabay u pečlivě utajované speciální armádní jednotky, jež se zabývá vývojem různých technologií budoucnosti. Jednou, když dostal jako novopečený otec dovolenou, šel nakoupit. Celý článek

Virtuální realita pomáhá budovat prodejny a zlepšuje zákaznický zážitek

Virtuální i rozšířená realita pomáhají spotřebitelům zlepšovat zážitek z nakupování a obchodníkům eliminovat chyby, které vyjdou najevo dřív, než se stanou skutečnými.

Pandemie posunula digitalizaci o mílový krok vpřed. Digitální technologie už nejsou jen konkurenční výhodou, ale nutností. To, co se ještě před několika měsíci zdálo jako vize, se stává realitou. A platí to i pro virtuální a rozšířenou realitu, které nachází uplatnění čím dál častěji ve světě retailu.

Individualizace nabídky pro jednotlivé zákazníky, výroba na míru, přechod od jednotné nabídky globálních gigantů ke specializovaným shopům dodávajícím na zakázku. Tak může vypadat budoucnost prodeje využívající umělou inteligenci, virtuální i rozšířenou realitu, případně další technologie. Celý článek

Komerční článek

Přední evropský výrobce palubních kamer Nextbase vstupuje na český trh

Společnost Nextbase, nejprodávanější evropský výrobce palubních kamer, slaví svůj přímý vstup na český trh. Navazuje tak na dlouhou řadu let trvající úspěšné působení v Evropě i Severní Americe. Evropský výrobce se poprvé v tomto rychle rostoucím odvětví objevil v roce 2012 a do dnešního dne se stal jedním z jeho lídrů s více než 60% podílem na evropském trhu.

Segment palubních kamer, jehož hodnota může podle průzkumu společnosti Orbis do roku 2023 výrazně překročit 5 miliard amerických dolarů, získává v posledních letech stále větší popularitu.

Celý článek

Podlaha musí být krásná, ale také funkční

Do podlah na prodejních plochách stále více promlouvá design. Podlahy v retailu však musí být především funkční, aby zvládaly splnit vysoké nároky na jejich zátěž.

Kromě designu se v požadavcích na nové podlahy projevují také ekologické požadavky. Výrobci proto přicházejí s materiály, které umožňují vytvářet vysoce kreativní design ohleduplný k přírodě.

Na podlahy jsou v retailu kladeny nároky především funkční, protože bývají vystavovány vysokému zatížení. Nicméně stejně důležitá je také jejich estetická stránka, protože nakupující se musí v prodejně cítit příjemně. Jejich design může být originální a moderní, nesmí však zákazníka při nakupování rušit. Celý článek

Dramatický růst cen dřeva i dřevěných palet a jejich akutní nedostatek

V posledních měsících můžeme vidět trend výrazného až drastického zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně dalších oblastí, které souvisí s paletovým „byznysem“.

Vedle růstu ceny dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů (zejména z oceli) které se využívají při výrobě a opravě palet – jedná se například o hřebíky, sponky, pily, ale i o celé nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrný na celosvětovém i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice. Celý článek

Světlo tvoří součást promyšlené obchodní taktiky

Pokud nejsou nabízené produkty na regálech vidět, nikdo je nekoupí. Osvětlení proto při prodeji hraje zcela zásadní roli.

Do budoucna se budou pro konkrétní druhy zboží stále více využívat specifické světelné zdroje, které je budou umět podat tak, aby bylo pro zákazníka co nejatraktivnější. Světlo se také stane významnější součástí komplexu prvků, které vytvářejí zážitek z nakupování.

Světlo má v prodejně velmi významný úkol. Kromě toho, aby bylo v prodejně na zboží vidět, by mělo umět zákazníka k produktu přivést a ukázat mu je tak, aby pro něj bylo atraktivní. Celý článek

Elektronické cenovky zvyšují loajalitu a šetří náklady

Výhodou elektronických cenovek je především úspora času spojená s obměnou cen. Díky nim je možné uspořit náklady na mzdy zaměstnanců, kteří se tak můžou věnovat zákazníkům.

Z dlouhodobého hlediska může být benefitem elektronických cenovek ohled na životní prostředí, protože dochází ke snížení spotřeby papíru a barev nutných pro tisk. Kromě estetického hlediska nabízejí také možnost komunikace se zákazníkem přímo v místě prodeje.

Masivnímu nástupu elektronických cenovek dlouhodobě brání jejich pořizovací cena. Celý článek

Samoobslužné pokladny umožňují lépe dodržovat hygienická pravidla

Pokladny slouží nejen k placení, ale dokáží poskytovat i mnoho cenných dat. Díky nim je možné zvýšit komfort pro zákazníky a obchodníkům lépe na ně zacílit a optimalizovat prodejní procesy.

Současná situace urychluje rozšiřování samoobslužných pokladen. Díky nim dochází k menšímu kontaktu mezi personálem a nakupujícími, čímž se snižuje riziko přenosu infekčních nemocí.

Doba, kdy byla pokladna pouze inkasní zařízení, jsou nenávratně pryč. Dnes má pokladna mnoho účelů: na jejím grafickém displeji je možné prezentovat zboží či slevové a marketingové akce. Celý článek

Nové strategie v retailu – Zásoby a jejich viditelnost

Čeští obchodníci budou potřebovat daleko jasnější přehled o tom, jaké skladové zásoby mají ve všech částech svého prodejního kanálu, pokud se budou chtít přizpůsobit rozšiřující se digitalizaci retailového prostředí.

Po rozvolnění většiny Covid-19 omezení od 3.prosince přišlo znovuotevření obchodů v Česku zároveň se startem vánočních příprav. Ale není to jen o Vánocích, ale také o prostředí, které se dramaticky posunulo směrem k digitalizaci. Celý článek

Bezpečí do prodejny vnášejí technologie i správný úklid

Nařízení vlády omezující počet zákazníků v prodejnách přineslo vysokou poptávku po řešeních, která umožní toto omezení dodržovat. Firmy na nich od jara zapracovaly a nyní přicházejí s vylepšenými verzemi.

V souvislosti s koronavirovou situací řeší řada obchodníků, jak vyhovět vládním opatřením. Dodržovat povolený počet nakupujících v jeden okamžik pomáhají moderní technologie. V boji s epidemií však může pomoci i odborně provedený úklid.

Současná situace se vyznačuje velice dynamickými změnami, se kterými jsme nuceni se všichni vyrovnávat ze dne na den. Celý článek

Podlaha musí být krásná, funkční i čistá

Obchodníci se snaží zútulnit prodejní plochu a vnést na ni část domácího prostředí tak, aby se zákazníci cítili dobře. Kromě estetických nároků musí podlahy v prodejnách i na všech přilehlých plochách splňovat velmi přísné funkční podmínky.

Díky novým materiálům už ale provozovatelé nemusejí volit kompromisy a můžou si vybrat typ, který bude splňovat oba tyto požadavky.

Trend příjemné útulnosti platí v retailu také v oblasti podlah, takže u nich převažují dřevěné dekory, doplněné betonem. Celý článek

Obliba obsluhovaných úseků roste

Design obslužných pultů se přizpůsobuje moderním trendům farmářského prodeje potravin. Nákupy berou Češi zejména poslední dobou nezřídka jako aktivitu, kterou si chtějí užít, a proto rádi přivítají službu, kdy je prodavač obslouží a zároveň představí benefity produktu. Ve specializovaných prodejnách je obsluha nutností.

Ještě naše babičky nakupovaly prakticky výhradně v koloniálech, kde je obsluhovali jejich majitelé nebo jejich příručí. Kromě toho, že si domů odnesli požadované zboží, měl tento způsob nákupu také sociální aspekt, kdy se lidé setkávali s dalšími sousedy a obsluhující obchodník mohl zákazníkům méně známé druhy doporučit, případně nabídnout alternativu nebo novinky. Celý článek

Koronakrize rozšířila nabídku služeb

Pomineme-li všechno zlé, stala se pandemie koronaviru hnacím motorem změn, které posunuly služby zákazníkům skokově dopředu. Spotřebitelské chování se změnilo a je nepravděpodobné, že se vrátí do starých vyjetých kolejí.

V době, kdy je trh zaplaven výrobky, které se podobají jako vejce vejci a které se nemohou příliš lišit ani cenou, hledají obchodníci způsoby, jak docílit toho, aby si pro ně přišli zákazníci právě k nim. Jednou z variant je nabídnout k nim lepší služby, než má v portfoliu konkurence.

Podle průzkumu EY Future Consumer Index jsou nyní zákazníci při nakupování opatrnější, takže obchodníci o ně musí mnohem více bojovat. Celý článek

Díky světlu je možné nabídku zatraktivnit

Dobře navržený světelný systém dokáže zákazníka vtáhnout do prodejny a zavést jej na místa, kde na něj čeká nabízené zboží.

Je logické, že co zákazník nevidí, to nikdy nekoupí. Světlo proto hraje při prodeji zásadní roli. Navíc je zapotřebí zvolit takové, které vyvolá příjemný dojem a ukáže zboží v jeho atraktivní podobě.

Díky světlu umožní obchodník návštěvníkům prodejny nejen snadnou orientaci v prostoru, ale pokud je světelný systém skutečně dobře navržen, je možné je navést ke konkrétním produktům, Celý článek

Místo prodeje se stává místem setkávání

Retail Safari: Edeka posouvá nákupní zážitek o úroveň výš, Tommy Hilfiger personalizuje a Frankonia má v nákupním centru střelnici.

U příležitosti návštěvy veletrhu Euroshop v Düsseldorfu jsme se vydali na komentovanou prohlídku místních prodejen, známou pod názvem Retail Safari. Byť většina navštívených obchodů zachovává v současnosti spíše evoluční klid, výjimka se přece jen najde. Představuje jí nový koncept prodejny Edeka otevřené v roce 2018.

Do nové prodejny Edeka investoval její vlastník, rodina Zurheide, 40 mil. eur, což byl vzhledem k tomu, že německý rychloobrátkový trh trpí jednou z nejnižších marží v Evropě (1–3 %), odvážný krok. Celý článek

Chlazení Viessmann přichází s novou úspornou technologií

Společnost Viessmann, která je celosvětově známá především jako dodavatel řešení v oblasti tepelné techniky, se prezentovala na letošním veletrhu EuroShop expozicí své mladší divize chladicích systémů. V této souvislosti jsem o rozhovor požádala Ing. Miloše Šetku, který je odpovědný za prodej společnosti Viessmann chladicí systémy s.r.o. v České republice.

Odbornou veřejnost a naše čtenáře zajímá, jaké jsou ambice společnosti Viessmann v oblasti chladicí techniky a jakou formou hodlá oslovit český trh?

Celý článek

Na vlně kombinace zážitku a technologií

Osm dílčích, tematických okruhů návštěvníkům EuroShopu po třech letech opět nabídlo trendy a novinky v oblasti vybavení prodejen, komunikace, designu a moderních technologií.

Na letošní EuroShop, největší světový veletrh pro obchodníky a vybavení prodejen, zavítalo ve dnech 16. až 20. února do Düsseldorfu 94 tisíc návštěvníků. V 16 halách je očekávalo 2 300 vystavovatelů z 57 zemí.

Digitalizace, urbanizace a individualizace ovlivňují chování zákazníků, kteří se podle své aktuální potřeby přesouvají mezi prodejními kanály. Na tento reagovali i firmy vystavující na EuroShopu. Celý článek

Miliony do výstavby a modernizace prodejen

Ochota k investicím obchodu do vzhledu a technického vybavení prodejen je i nadále na vysoké úrovni – to platí zejména pro potravinářský obchod.

Největší nákladovou položkou u investic je ve všech odvětvích obchodu optimalizace stávajícího portfolia, jak vyplývá z některých předběžných výsledků studie EHI „Ladenmonitor 2020“.

Za posledních dvacet let proinvestovaly obchodní řetězce v ČR více než 300 mld. Kč a masivní investice do nových a remodelovaných prodejen v řádu miliard ročně stále pokračují. Celý článek

Podlaha může být originální, ale především funkční

Výběr podlahy závisí na mnoha faktorech. Kromě stylového designu musí splňovat především požadavky kladené na provoz.

Současné materiály i technologie dávají provozovatelům prodejen možnost vybrat si podlahu přesně podle jejich přání. V některých případech je možné díky digitálnímu tisku zvolit i naprosto individuální design.

Přestože podlaha pro mnohé obchodníky představuje okrajovou záležitost, jde vlastně o základ. Dobře vybraná a provedená podlaha umožňuje věnovat se tomu hlavnímu, a to obchodu. Celý článek

Shelfmonitor přináší řešení pro vzdálenou kontrolu a optimalizaci prodejních míst

Nedávno se v supermarketech a čerpacích stanicích objevilo unikátní a praktické IoT řešení s názvem Shelfmonitor. Jak název napovídá, jedná se o řešení určené k on-line monitorování prodejních míst, tj. prodejních regálů, lednic, ale i druhotného umístění jako např. promo stojánků nebo displejových palet.

Jedná se o unikátní řešení, které umožňuje FMCG výrobcům, distributorům a obchodním řetězcům získávat cenná data a díky tomu zvýšit tržby a optimalizovat náklady pomocí digitalizace, monitoringu a řízení koncových prodejních míst. Celý článek

Neztraťte draze vybudovanou přízeň

Digitální technologie se staly neoddělitelnou součástí každého obchodu. Jsou na špičkové úrovni a má je už prakticky každý. Co dál?

V retailu je velmi jednoduché ztratit přízeň zákazníků. Obchodníci tak musí čím dál více energie a investic věnovat do zajištění špičkového zákaznického servisu a minimalizace problémů.

Přestože se digitální technologie staly neoddělitelnou součástí moderního retailu a zrychlují a zefektivňují jeho chod, opravdovým srdcem prodejny (alespoň té kamenné) je a zůstane člověk. Cestou do budoucna se tak jeví symbióza těchto dvou prvků. Celý článek

Obsluhované úseky nabízejí řadu výhod

Na rozdíl od regálů a vitrín, z kterých si zákazníci odebírají zboží sami, je možné v obsluhovaném úseku se zákazníkem navázat osobní kontakt, díky kterému nakoupí víc, a ještě se bude rád vracet.

Spolu s rozšiřujícím se sortimentem, zejména v segmentu čerstvých potravin, vzniká požadavek na prodej, při kterém je výhodná přítomnost prodavače. Ten, kromě toho, že zákazníka obslouží, může jeho potřeby uspokojit dalšími doporučeními.

Pultový prodej měl v České republice v minulosti poměrně silnou tradici. Postupem doby se však měnily požadavky, a především nástup zahraničních řetězců přinesl způsob prodeje, kde tyto úseky chyběly. Dnes jejich role opět sílí. Celý článek

Objektivita rozhodnutí

Většinu času jsou lidé v rozhodovacím módu intuice, a proto je zde prostor pro jejich ovlivňování. Intuice se řídí mírou obeznámenosti s danou situací.

Klíčové je opakování. Slouží k pocitu obeznámenosti s produktem nebo službou, přispívá ke snadnému pochopení a je jedním z významných nástrojů ovlivňování chování zákazníka.

Pravdivost je kvalita, která se zdá být pravdou podle něčí intuice, názoru nebo vnímání bez ohledu na logiku nebo faktickou evidenci, což nás přivádí k rozhodnutím, která činíme podvědomě. I když jsou často nepřesná, tvoří podstatnou část našeho rozhodovacího procesu. Celý článek

Obchod investuje do infrastruktury

Obchodníci investují do nových technologií a do projektů, které zajišťují budoucnost IT infrastruktur.

Vysoko na seznamu investičních priorit obchodu jsou kromě moderních technologií a IT i obnova, popř. optimalizace systémů zbožního hospodářství a omnikanálové projekty. K nejdůležitějším trendům v IT obchodu patří v současné době využití umělé inteligence. Vyplývá to z aktuální studie EHI „IT trendy v obchodě 2019“. Celý článek

ERDA prezentuje trend designu obchodů po celém světě

Vítězi letošního ocenění EuroShop RetailDesign Award (ERDA) jsou L&T Sport v Osnabrücku, The Shop at Bluebird v Londýně a reprezentační prodejna Zwilling v Šanghaji.

Od průmyslového stylu až po venkovskou atmosféru – aktuálně charakterizují koncepty obchodů kombinace nejrůznějších stylů, barev a materiálů. Prodejny vytvářejí hybridní prostory s tradičním obchodem, cateringem, osobními službami, výstavami, autorskými čteními atd. Celý článek

Ukažte zboží ve správném světle

Dobře zvolené osvětlení prodejny dokáže vyvolat správnou nákupní atmosféru a zařídit, aby se v ní zákazník cítil příjemně a strávil v ní více času. To je jedním z předpokladů, že v ní i více nakoupí.

Jen správně nasvětlené zboží dokáže přilákat zákazníkovu pozornost. Současné technologie nabízejí mnohé možnosti, jak ji nenásilně přitáhnout a ukázat nakupujícímu produkt co nejatraktivněji. Úspěšná značka má osobitý přínos pro zákazníka, který se jejím prostřednictvím při nakupování setkává nejen s kvalitními produkty, ale prožívá také plnohodnotný emoční zážitek v konzistentním souladu s identitou značky. Celý článek

Obchody bez pokladen – Amazon Go a kdo další?

Vypadá to, že nepřestaneme chodit do kamenných obchodů, které se budou vzájemně doplňovat s on-line světem. K zážitku z nákupu ale nepřispívají tradiční způsoby registrace zboží na pokladnách, spojené s častým čekáním ve frontách. Jaké technologie to mohou změnit?

Pokladních je nedostatek, cena jejich práce roste a problémem obchodu jsou nákupní špičky. Obchodníci hledají efektivnější způsoby odbavení zákazníků. Ti si už zvykli naskenovat nákup na samoobslužných pokladnách, nebo během nakupování a dělají to hlavně proto, že přitom ušetří čas. Ještě větší komfort by přineslo, kdyby odpadlo pracné pořizování jednotlivých položek nákupu. Celý článek

Do chladicího nábytku míří nová chladiva

Stará nevyhovující chladiva postupně nahrazují nová ekologická. Spolu s dobrým konstrukčním řešením a novými izolačními materiály mohou představovat významný prvek vedoucí k nemalým úsporám.

Chladicí technika již není jen nezbytný technický prostředek pro prodej chlazených čerstvých produktů, ale stala se také významným designovým prvkem. Měla by proto ladit s celkovým konceptem prodeje a vhodně zapadat do korporátního designu. Celý článek

Omnichannel, prodejny bez pokladen, umělá inteligence a IoT

IT infrastruktura obchodníků, optimalizace zbožového hospodářství a omnichannel řešení, ale také ocenění nejlepších IT řešení v obchodě. To vše přinesl veletrh EuroCIS 2019. Letošní veletrh EuroCIS prezentující nejnovější technologie v retailu navštívilo přes 13 000 odborníků z 94 zemí světa.

Jedním z klíčových trendů v obchodě, které prezentoval letošní veletrh EuroCIS, je použití umělé inteligence (AI), platební metody a internet věcí (IoT), chatboty komunikující prostřednictvím používání umělé inteligence se zákazníky, zatímco IoT je cenným nástrojem pro analýzu dat obchodníků. Celý článek

Otvírat srdce zákazníků pomáhá dobře zvládnutý design

V současnosti, kdy je kladen značný důraz na kvalitu zážitku z nakupování, je silným nástrojem v rukou obchodníka design.

Design prodejny výrazně ovlivňuje, jak zákazník vnímá značku. Všechny aspekty designu by proto měly sloužit k vytvoření fungující prodejní plochy a podpoře konceptu značky.

Příjemné nákupní prostředí vede k vyšší spokojenosti zákazníka, jeho loajalitě ke značce, a tím i k vyšším tržbám. Design spolu se sortimentem, obsluhou a umístěním prodejny tvoří klíčovou roli pro úspěšnou prodejnu. Celý článek

Pokladny se staly důležitou součástí informačního systému

Pokladny dnes neslouží pouze k placení. Díky moderním technologiím jsou také zdrojem dat, která obchodníkovi pomáhají zefektivnit prodejní proces a provádět cílený marketing.

U pokladny si zákazník přeje být odbaven co nejrychleji. Do budoucna se proto očekává rozšíření technologií, které umožní zákazníkům skenovat nakupované zboží již při vkládání do košíku.

S nástupem legislativních povinností pro oblast potravinového prodeje (uvádět složení nebalených výrobků, EET, certifikace WELMEC pro zboží vážené na pokladním místě) přešlo mnoho menších obchodníků z jednoúčelových registračních pokladen na po pokladní řešení, které se skládá hardwaru a softwaru. Na rozdíl o dřívějších pokladen přináší toto systémové řešení možnost jej poměrně jednoduše vylepšovat, rozšiřovat a modernizovat. Celý článek

Rostoucí náklady, konstantní spotřeba

Ceny elektřiny letí nahoru nejen v Česku. O to víc důvodů hledat řešení, která zvýší účinnost a sníží náklady za energie. Studie „Energie-Monitor 2018“ zmapovala, jak obchodníci investují do zvýšení energetické účinnosti svých prodejen a zařízení.

Studie „Energie-Monitor 2018“ se zúčastnilo 54 předních obchodních firem z Německa, Rakouska a Švýcarska. To představuje 32 000 prodejen, popř. asi 52 mil. m2 prodejní plochy. Do nepotravinářské oblasti spadalo 48 % respondentů, zatímco do potravinářské oblasti patřilo 52 % respondentů. Celý článek

Pomůže blockchain retailu?

Přinese blockchain významné změny v retailu a logistice? Nebo je technologií, která jen vylepší stávající řešení?

Technologie blockchain může změnit způsob, jak se uzavírají smlouvy, jak probíhají hlasování i jak jsou ukládány informace o finančních a jiných operacích. Zároveň se dostala do slovníku nadužívaných pojmů a marketingových titulků.

Cílem článku je přiblížit obsah často zmiňovaného pojmu a ukázat možnosti uplatnění v retailu na příkladech záměrů i probíhajících projektů. Celý článek

Nedávejte zlodějům to, co jim nepatří

Ochránit zboží tak, aby měl obchodník stoprocentní jistotu, že se jej zloděj netkne, nelze. Existují však způsoby, které nenechavci jeho záměr zkomplikují.

Roční škoda způsobená drobnými krádežemi v maloobchodech se v České republice odhaduje na 10 až 13 mld. Kč. Podle průzkumů se zloději podílejí na ztrátách maloobchodníků asi ze 38 %, ovšem 39 % odcizí také zaměstnanci.

Jen 7 % mají na svědomí dodavatelé a zbytek jde na vrub interních chyb. Podle údajů z roku 2014 odpovídá hodnota odcizeného zboží 1,5 % ročních maloobchodních tržeb. Celý článek

S prodejem pomůže dobře vybavená pokladní zóna

Pokladní zóna byla dlouhá léta považována za poslední místo v prodejně, kde je možné zákazníka ovlivnit a přimět jej k nákupu. S nástupem nových technologií by to však mohlo vypadat, že její role impulzního místa pomalu mizí. Jak ale ukazují výzkumy, prodej v tomto místě je možné naopak dokonce zvýšit.

Vhodným výběrem impulzních produktů a jeho vystavením v pokladní zóně je možné dosáhnout růstu prodeje nejen vlastních produktů, ale také celé kategorie. Případová studie společnosti Nestlé Slovensko ukazuje, jak vhodné umístění pomáhá prodejnosti cukrovinek nejen vlastních, ale také konkurenčních značek. Celý článek

Podlaha musí být hezká i praktická

Kromě toho, že podlaha v prodejně musí splňovat estetické nároky, musí být také praktická a vyhovovat technickým požadavkům. Ty má každý typ prodejny jiné.

Díky moderním materiálům a technologiím je dnes možné vytvářet podlahy, které kromě toho, že splňují náročné parametry pro provoz, disponují i vysokou estetickou hodnotou.

K problematice podlah je nutné přistupovat s ohledem, o jaké prostory se jedná. Zda jde o velkoprostorové prodejny (hypermarkety a supermarkety), či menší prodejní plochy. Celý článek

Trendem je zážitkové nakupování

Design prodejen hraje v současnosti významnou roli a z velké míry je také tím, co v nich vytváří správnou nákupní atmosféru. Ta pak může ovlivnit ochotu spotřebitelů v nich utrácet.

Nakupující oceňují originální design, který však musí být v souladu s nabízeným zbožím. Vhodně zvolený koncept může znamenat konkurenční výhodu, a to nejen vůči stále se rozšiřujícím e-shopům. Celý článek

Dobíjecí stanice u každé prodejny?

Než si majitel elektromobilu v prodejně nakoupí, může si na parkovišti zdarma dobít svůj vůz. Pro zákazníka příjemná realita. Pro obchodníka věc trendu, jeho společenské angažovanosti, ale také legislativy.

Rada Evropské unie v dubnu schválila Směrnici Evropského parlamentu a rady, kterou se mění Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a 2012/27/EU o energetické účinnosti. Členské státy musí nové znění promítnout do své legislativy do 20 měsíců. Celý článek

Obsluha udržuje vztah se zákazníkem

Obsluhované úseky v prodejně dávají prostřednictvím příjemného a profesionálního personálu obchodníkovi možnost budovat a udržovat vztah se zákazníkem.

Často také tvoří hodnotu, kvůli které se zákazník do prodejny vrací.

Existují spotřebitelé, kteří zejména z časových důvodů preferují nákup v úsecích bez obsluhy. Aby však tato místa správně fungovala a zákazníci v nich vždy našli hledaný sortiment, musí být vytvořena podle přesných pravidel. Celý článek

U chlazení je třeba zvolit správnou kapacitu

Jednou ze zásadních otázek, které u chladicího a mrazicího zařízení řeší nejen většina velkých obchodních řetězců, ale také provozovatelů menších provozoven, je otázka spotřeby elektrické energie. Jde přitom o hledisko jak ekologické, tak ekonomické.

Chladicí nábytek postupně přechází na ekologická chladiva a významnou roli u něj hraje také design. Častější změny dispozic prodejní plochy zvyšují také nároky jeho na jeho flexibilitu a možnost umístit jej tam, kde je ho právě zapotřebí. Celý článek

Úklid prodejny svěřte raději profesionálům

Maloobchodní prodejny jsou místa, kudy denně prochází velké množství nakupujících, a proto je úklid v podstatě kontinuální proces. Měl by proto probíhat nejen podle vyváženého časového plánu, ale také vhodnými prostředky. Tato kritéria obvykle dokáží zajistit pouze odborné firmy.

Mnoho obchodníků si ve snaze co nejvíc ušetřit zajišťuje úklid prodejní plochy vlastními silami, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Ti však primárně zastávají v obchodě jinou funkci a nejsou pro tuto činnost náležitě vyškoleni. Celý článek

Kvalitní design prodejny vytváří konkurenční výhodu

Design je výrazný a důležitý prvek obchodní strategie. Pokud se k jeho realizaci přistupuje správně, jedná se o nespornou konkurenční výhodu. Design je důležitou složkou v komunikaci, vede k lepšímu vnímání prostoru a povzbuzuje chuť trávit v obchodech více času.

Design je v době transformace kamenných prodejen klíčovým prvkem tvorby zážitku, stylu a loajality. Přestože je stále důležité, co a za kolik, mnohem důležitější, než dříve je také to, v jakém kontextu zákazník nakoupí, co při tom zažije a jak se cítí. Celý článek

Pokladny se mění hlavně uvnitř

U pokladen a pokladních systémů dochází v několika posledních letech k posunům zejména v oblasti hardwaru.

Většina pokladen již funguje na bázi PC, mnohé disponují i dotykovými obrazovkami a také materiály, z nichž jsou vyrobeny, jsou na velmi vysoké úrovni. Hlavní vývoj se tedy odehrává uvnitř, zejména pak v jejich konektivitě a schopnostech zvládat stále rychleji složitější úkoly.

Za posunem v používání operačního systému pokladen na bázi PC je v České republice možné spatřovat přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. Celý článek

Kolega robot

Studie EHI: využití automatizace a robotiky v obchodě

Řešení z oblasti automatizace a robotiky jsou pro obchod stále důležitější. Převážně kvůli efektivitě a úspoře nákladů, ale i k usnadnění práce zaměstnanců se procesy v intralogistice provádějí automatizovaně.

V současné době se v intralogistice a POS (prodejních místech) začínají využívat i inteligentní roboti. Nedostatek pracovních sil tento vývoj v budoucnu ještě posílí. Celý článek

Retail trendy: Obchod budoucnosti

S internetem věcí dokáže retail snést „Modré z nebe“

Internet věcí není jen dalším pojmem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Získává konkrétní obrysy a zpracovávají se scénáře, jak možnosti a potenciál internetu věcí efektivně využít v různých oblastech.

Zákazník už nebude muset hovořit s prodavačem či prodavačkou. Přistoupí k tabletu, zadá dotaz a inteligentní systém mu odpoví nebo mu pomůže s problémem, třeba s reklamací či změnou hesla nebo PIN kódu. Celý článek

Nákupní vozík oslavil osmdesátiny

Od funkčního nástroje k faktoru nadhodnoty a podílu na designu prodejny.

První nákupní vozíky připravil pro své zákazníky v červnu 1937 majitel deseti oklahomských obchodů Sylvan Goldman. Brzy se staly běžnou součástí obchodů a nároky na ně postupně stoupaly. Dnes je v popředí zájmu obchodníků zhodnocení služeb a větší orientace na značku.

V segmentu nákupních vozíků jsou velmi ceněny služby a individualita. Celý článek

Kvalita a individualita

U chladicí nábytku rosou nároky na design.

Individuální ztvárnění a dokonalé začlenění chladicího nábytku do designu prodejny jsou dnes samozřejmostí, ne výjimkou. Množství „standardního nábytku“ se průběžně snižuje. Výrobci musí na základě požadavků propojit sériovou kvalitu s maximální individualitou a permanentním zvažováním nákladů.

Na veletrhu EuroShop 2017 patřil segment chladicí technika/chladicí nábytek znovu k nejdůležitějším vystavovatelským oblastem. Celý článek

Změna jako koncept

Nejnovější trendy v designu obchodů.

Zákazníci milují změnu. Proto jsou nejvýraznějšími rysy mezinárodního designu obchodů kombinace nejrůznějších stylů, promyšlený visual merchandising a integrace digitálních služeb do prodejních obchodních systémů.

Do letošní soutěže o nejlepší prodejní koncept na celém světě EuroShop RetailDesign Award dorazilo 80 návrhů z 27 zemí. Z přihlášených konceptů charakterizovala Claudia Horbertová, odbornice z německého výzkumného a vzdělávacího institutu EHI na design obchodů, nejdůležitější trendy v mezinárodním designu retailových prodejen. Celý článek

Bezpečnost v obchodě

Kombinace fyzické ostrahy a inteligentních technologií

Jednou z největších výzev pro obchod je implementace maximálně možných bezpečnostních opatření tak, aby nenarušovala obvyklé nákupní zvyklosti poctivého zákazníka.

Obchod v průměru vynakládá na bezpečnostní opatření něco přes 0,3 % obratu, udávají veřejně dostupná data za německý trh. Ovšem stávající možnosti techniky nejsou zdaleka vyčerpané. Celý článek

Docházka i bezpečnostní prvky

Zapomeňte na „píchačky“

Kontrola dodržování pracovní doby, evidence příchodů a odchodů z pracoviště patří k základním funkcím docházkových systémů. Moderní systémy, ale umí mnohem více.

Hlavním posláním docházkového systému je, jak vyplývá již ze samotného označení systému, evidence příchodů, odchodů a pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Moderní systémy běžně slouží i k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy apod. Moderní docházkový systém toho ale umí mnohem víc a dokáže být zdrojem kvalitních podkladů pro efektivní řízení společnosti. Celý článek

Design prodejny jako konkurenční prvek

Cílem je udržet zákazníka a přilákat nového

Mezi aktuální trendy při zařizování prodejen patří prostorné a hlavně přehledné interiéry, které na zákazníky působí přátelským dojmem a nejsou prvoplánově manipulativní.

Zákazníci nakupují všemi smysly. Bylo by bláhové myslet si, že o finálním výběru rozhoduje pouze kvalita výrobku bez ohledu na balení, cenu nebo například prostředí, v němž se nakupující nachází. A právě atmosféra obchodu, kde k rozhodnutí dochází, může být tím prvkem, který bude ve finále klíčový. Celý článek

Ocenění RetailDesign pro nápady a autenticitu

Mix architektury, barev, materiálů, osvětlení a merchandisingu

Svými vydařenými koncepty a designy obchodů ovládly ocenění RetailDesign tentokrát butik „Sonia Rykiel“ z pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés, společnosti „Vitra & Camper Pop-up“ ve Weilu na Rýně a „Whole Foods Market“ v americkém Daytonu. EHI a Messe Düsseldorf již podeváté předaly ocenění RetailDesign veletrhu EuroShop. Toto ocenění bylo uděleno v rámci druhého veletrhu C-Star v čínské Šanghaji. Celý článek

Osvětlení ve znamení LED

Úspory energie, design i emoce

Osvětlení vede zákazníka prodejnou krok za krokem. Od celkového dojmu, po detail v podobě nasvícení konkrétního sortimentu. Správné osvětlení je tak nedílnou součástí prvků podpory prodeje.

Stejně jako dřív, i dnes je ochota investovat do energeticky efektivnějších opatření mezi obchodníky velká. Na seznamu priorit stojí vysoko jak v potravinářském, tak i v nepotravinářském sektoru opatření související s efektivnějším osvětlením. Celý článek

Nejlepší IT – řešení v maloobchodu

Usnadnění nákupu i zkrácení čekacích dob u pokladen

V rámci únorového veletrhu EuroCIS vyznamenala EHI v Düsseldorfu už podeváté vítěze soutěže retail technology awards europe (reta).  Odborníci udělili tři rovnocenné ceny v následujících kategoriích: Best Customer Experience, Best In-Store Solution, Best Enterprise Solution und Best Multichannel Solution (Nejlepší zkušenosti zákazníků, Nejlepší in-store řešení, Nejlepší řešení ve společnosti a Nejlepší multikanálové řešení). Celý článek

Aplikace pro tablety dobývají Point of Sale

I pokladna může být vždy při ruce

Zájem obchodníků o mobilní služby stále roste. Tablety se v budoucnu nebudou v POS využívat pouze k poradenským službám pro zákazníky, ale stále více i jako mobilní pokladny, jak ukázal i letošní veletrh EuroCIS.

Řada obchodníků v současné době zvažuje využití mobilních pokladen pro bezhotovostní platby, které by sloužily jako doplněk stacionárních terminálů.  Celý článek

Správná volba tepelné barevnosti zvýrazní svěží barvu ovoce a zeleniny

Úpravou osvětlení lze zvýšit prodeje až o 10 %

Světlo je jednou ze základních podmínek lidského života. Světlo se v průběhu dne mění a tím se mění nejen pohled na svět kolem nás, ale i naše nálada a emoce. To platí dvojnásob v prostorech, které vyžadují umělé osvětlení, třeba při nakupování v obchodě.

Světlo nás může k nákupu dobře naladit, ale i odradit. Jedním z největších hráčů na trhu v oblasti osvětlení je společnost Zumtobel Group. Celý článek

Trendy na veletrhu EuroCIS 2016

Technologie se obrací k zákazníkovi

Omnichannel přestal být trendem, už se etabloval jako standard. O mobilních platbách se mluví všude – jen ne mezi spotřebiteli (prozatím). Moderní IP technika zajišťuje nové Customer Insights.

Svět technologií pro obchod se po roce opět sešel v německém Düsseldorfu na veletrhu EuroCIS, který byl vzhledem k rychlému růstu oboru opět větší než v předcházejícím roce. Celý článek

Inovace testují přímo zákazníci obchodních center

Inteligentní průvodci nákupem

Atmosféra, obsluha a zábava jsou významnými tématy při inovaci nákupních center. Laboratoře budoucnosti (Future Labs) společnosti ECE, v nichž testuje technologie zaměřené na budoucnost v reálných provozech, slouží jako zárodky inovačního zážitku při nakupování.

Vše, co je samoúčelné, odpadá. Také nemá šanci nic, co je rozvláčné nebo co vyžaduje dlouhé vysvětlování. Každá inovační technologie, každý detail směřující k modernizaci obchodního centra musejí být odůvodněny skutečnou a bezprostřední užitečností pro zákazníky. Celý článek

Pro bezpečnost zboží, personálu i zákazníků

Organizované gangy jsou čím dál aktivnější

Bezpečnostní kamery v maloobchodě dnes slouží jako neodmyslitelný nástroj prevence krádeží. Moderní kamerové systémy však toho umí daleko víc.

Jak vyplývá ze statistik společnosti Securitas, odhalených krádeží v nákupních centrech v Česku přibývá. Jen mezi lety 2013 a 2014 vzrostl počet evidovaných případů o 30 %. Mezi nejrizikovější měsíce roku patří předvánoční období a období před Velikonocemi, kdy stoupá objem krádeží oproti zbylým měsícům v průměru o 20 %. Celý článek

Pokladní zóna: nejfrekventovanější oblast prodejny

Důležitá tečka za nákupem

Pokladní místo je zpravidla propojeno s pokladní zónou, která sice zaujímá minimum plochy, která však vzhledem ke své velikosti dokáže generovat nadproporcionální obrat. Je také místem, kde se zákazník „loučí“ s prodejnou. O to důležitější je, aby v něm zanechala dobrý dojem.

Pokladní zóna je nejfrekventovanější oblast prodejny, tudíž i nejdůležitějším místem pro impulsní prodej.
Je také místem, které má významný vliv na celkový image prodejny. Z toho vyplývá, že pokladní místo by mělo být vybaveno komunikativně, moderně a přehledně. Celý článek

Podlahy pro čtyři roční období

Vinylová podlaha navodí pocit reality

Outdoor všemi smysly dal by se nazvat koncept společnosti Globbetrotter, jejíž nejbližší prodejnu najdeme v Drážďanech. Náročný koncept, vyžaduje i náročná podlahová řešení.

Globetrotter, který má svou centrálu v Hamburku, se snaží ve svých sedmi prodejnách nadchnout zákazníky pro zážitky v přírodě. Způsob, který k tomu volí, je z pohledu českého obchodu nevídaný. Co outdoorová aktivita, to speciálně upravené prostředí prodejny. Celý článek

Od nenápadnosti po dominantní designový prvek

Po čem si zákazník šlape

Ke vzhledu a atmosféře prodejny neodmyslitelně patří i podlahová krytina. Ne vždy plní pouze funkci užitnou. Atmosféra, kterou obchod nabízí, patří v době rostoucích online prodejů k významným konkurenčním faktorům kamenné prodejny. Jde o to, aby se zákazník v prodejně cítil příjemně a měl chuť se vrátit.

Synonymem pro důkladně provedenou práci, je udělat něco „od podlahy“. Podlaha prodejní plochy by měla být nejen důkladně provedená, aby plnila svou hlavní funkci, ale musí splňovat řadu dalších požadavků podle zaměření obchodníka. Celý článek

Moderní pokladní místo

Pokladna budoucnosti je mobilní terminál

Samostatný pokladní systém je minulostí a je dnes jednou, velmi důležitou, součástí propojených technických, obchodních a marketingových systémů, vlastních i třetích stran.

Představa pokladny s klikou a tlačítky, která zacinká při otevření peněžní zásuvky, v nás vyvolává příjemnou sentimentální vzpomínku a je vzdálená tomu jak vnímáme trochu neosobní svět obrazovek, skenerů a terminálů.  Pokladny i svět okolo nich se mění a přitom máme stále stejnou potřebu cítit se při nakupování dobře. Celý článek

Nakupovat se zážitkem je víc než obyčejný nákup

Ceny za nejvydařenější koncepty prodejen

Institut EHI spolu s Messe Düsseldorf již poosmé propůjčil ceny EuroShop Retail Design nejlepším prodejnám s nejvydařenějšími koncepty. Letošní vítězové pocházejí z USA, Polska a Itálie: svými koncepty přesvědčily porotu společnosti Hershey´s Chocolate World, Jabłka Adama a Replay The Stage. Aby se z vybraných společností dostaly mezi vítěze, bylo třeba, aby i letos dokázaly oslovit zákazníky zdařilým mixem architektury obchodu, barev, materiálů, osvětlení a souhrnu vizuálních opatření výrobce zboží ke zvýšení prodeje a předvést jasné poselství sortimentem. Celý článek

Investice do úspory energií

Na vlně LED osvětlení

Potravinářský i nepotravinářský obchod hledá cesty ke snižování energetické náročnosti. Jednou z možností je oblast osvětlení. V současné době řada obchodníků sází na LED osvětlení.

Především v potravinářském obchodě se LED osvětlení stále častěji prosazuje i jako základní osvětlení. V jiných oblastech, např. v prodejnách s módou je LED osvětlení využíváno především jako nástroj ke zvýraznění prostoru, odlišení se a podtržení značky. Celý článek

Komerční článek

Místo prodeje

Společnost Jansen Display od roku 1995 vyvíjí a vyrábí prezentační systémy zejména pro umístění plakátů a letáků. V poslední době se výrazně zaměřuje na digitální prezentace a světelné venkovní využití prezentačních prvků. Na otázky odpovídal Jiří Hubka, obchodní ředitel společnosti Jansen Display s.r.o. pro Českou a Slovenskou republiku. Celý článek

Design pokladny v souladu s designem prodejny?

Pokladny v současné době mají další úkoly – v prvé řadě vyvolané trendem směřujícím k multikanálovým nákupům. Pokladní systém musí být připraven na různé situace: zákazník si objedná zboží online a zaplatí je v obchodě; zaplatí při dodání zboží; vrátí online objednané zboží v obchodě a dostane zpátky hotovost.

Pokladní hardware nabízejí v současné době výrobci ve vysoké kvalitě a za příznivé ceny. Kompaktní kryty jsou robustní a bez odvětrávání, aby byly přístroje odolné vůči vnějším vlivům – špíně, prachu, nárazům a stříkající vodě. Uvnitř pracují výkonné počítače, které lze v případě potřeby dovybavit. Celý článek

Nejlepší řešení IT v maloobchodě v roce 2015

Během galavečera v rámci veletrhu EuroCIS udělil institut EHI již poosmé retail technology awards europe (reta). Byly vyhodnoceny vždy tři nejlepší společnosti v každé kategorii: Nejlepší zkušenosti zákazníků, Nejlepší řešení ve skladech, Nejlepší řešení ve společnosti a Nejlepší multikanálové řešení. Celý článek

Multichannel ze všech stran

Propojení online a stacionárního obchodu, mobilní platby a interaktivní řešení, digitální média na prodejní ploše. To byly hlavní trendy prezentované na letošním veletrhu EuroCIS. Zákazníci velmi rychle mění své nákupní chování a využívají k nákupu různé prodejní kanály, včetně kamenných obchodů, mobilních zařízení, webu, sociálních sítí a dalších médií. Pro obsluhu všech těchto prodejních kanálů jsou nutné nové technologie. Celý článek

Zboží „jako na divadle“

Spolu se změnou nákupního chování zákazníků se mění i vzhled, vybavení a funkčnost prodejen. Pulty, obslužné úseky – čerstvost, vůně a servis. To jsou atributy, které dnes ve stacionárním obchodě slouží jako konkurenční faktor. A vybavení prodejny se tomuto požadavku logicky přizpůsobuje. Čerstvé ovoce a zelenina, dozlatohněda upečený chléb nebo grilované masové a rybí speciality – to jsou potraviny, které dokážou přimět zákazníka k nakupování líp než kterýkoli jiný sortiment. Celý článek