Albert na cestě k uhlíkové neutralitě snížil za poslední tři roky stopu o 35 %

Společnost Albert se zavázala dosáhnout nulových provozních emisí do roku 2040. K uhlíkové neutralitě v celém dodavatelském řetězci míří pomocí strategie založené na vědecky podložených cílech* nanejvýš o deset let později. Od roku 2018 snížil obchodník emise o více než třetinu, a to především díky miliardovým investicím do modernizace prodejen. Jen vloni přineslo vylepšení tří desítek obchodů úsporu energií a snížení uhlíkové stopy na úrovni celoroční spotřeby 700 větších domácností.

Snižování uhlíkové stopy je jedním z pilířů strategie udržitelnosti společnosti Albert. „Při stanovování cílů a zveřejňování údajů je důležitá transparentnost. Naším výchozím bodem pro vyhodnocování uhlíkových emisí je rok 2018,“ uvádí Martina Černá, ředitelka pro udržitelnost v Albertu s tím, že střednědobým cílem obchodníka je snížit provozní emise CO2 do roku 2030 na polovinu.

Efektivní chlazení, topení i svícení

Největší část uhlíkové stopy tvoří zpravidla emise z elektřiny, v Albertu to byly za rok 2021 celé tři čtvrtiny. Dále jsou to emise z plynu, chladiv, vytápění či spotřeby pohonných hmot. „Naší ambicí je výrazně snižovat energetickou spotřebu. To se nám dlouhodobě daří za pomoci investic do nových technologií a výměny energeticky náročných zařízení, jako je chlazení, svícení či vytápění,“ říká Martina Černá. „Modernizovaná prodejna ušetří v průměru třetinu energií. Jen za loňský rok to představuje snížení uhlíkových emisí srovnatelných s vysazením 95 000 stromů,“ upřesňuje.

Vylepšování obchodů Albert tak představuje nejen zkvalitnění nákupního zážitku pro zákazníky, ale pozitivně ovlivňuje dopad na životní prostředí.

Součástí modernizace prodejen jsou také chytré technologie. „Tři desítky našich obchodů mají k dispozici unikátní teplotní čidla, která upozorní online na případný výpadek chlazení a dohlédnou na kvalitu potravin v chladicích boxech či u pultů,“ upřesňuje Martina Černá. Z hlediska svícení je pro Albert nejvýraznější úsporou přechod na LED technologii, kterou nyní plně využívá 75 % prodejen a další jsou v plánu letos.

Bez emisí do roku 2050

V souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o změně klimatu chce Albert snížit uhlíkové emise z vlastního provozu do roku 2040, ale postupně také v celém dodavatelském řetězci. „Jako odpovědný obchodník si uvědomujeme, že naše podnikání představuje propojenou síť vazeb od farmářů či výrobců, přes dodavatele služeb, dopravce až po zaměstnance a zákazníky,“ jmenuje Martina Černá.

Ke kompletní uhlíkové neutralitě se Albert zavázal nejpozději do roku 2050. Už nyní intenzivně spolupracuje také s dodavateli a pomáhá jim při hledání řešení, jak data uhlíkové stopy počítat a sdílet.

* Science Based Targets initiative

 

Zdroj: Albert Česká republika, s.r.o.

Praha, 4. května 2022