Česko po osmaosmdesáti letech ve vedení OIV

Odborník Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), Ing. Ondřej Mikeš, Ph.D., byl jmenován do prestižní pozice prezidenta sub-komise pro metody analýzy Mezinárodní organizace pro révu a víno (mezinárodně známá pod zkratkou „OIV“).

Stalo se tak na 13. valném shromáždění organizace sdružující významné vinařské státy z celého světa, které se konalo v německé Mohuči. Jde o událost odrážející rostoucí prestiž vinařství a vinohradnictví ČR a uznání odborných kvalit SZPI. Česko má svého zástupce ve vedení poprvé od roku 1927.

„Je to velkou poctou a zviditelněním pro Českou republiku, odměnou za dlouhodobou kvalitní práci celé české delegace v OIV a zároveň i velkou zodpovědností vůči všem 46 členským státům OIV po dobu minimálně šesti let,“ sděluje Ondřej Mikeš.

Uvedená funkce prezidenta sub-komise zahrnuje koordinaci vlastního průběhu zasedání expertů členských států při přijímání standardů, metod a vědeckých stanovisek v oblasti metod analýzy vinohradnicko-vinařských produktů a klade na její výkon vysoké odborné a diplomatické nároky.

Ondřej Mikeš pracuje v pozici referenta pro laboratorní záležitosti Odboru kontroly, laboratoří a certifikace na Ústředním inspektorátu SZPI od roku 2005.

 

Zdroj: Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)

Praha, 15. července 2015