Coca-Cola HBC darovala nealko nápoje do českých a slovenských nemocnic v hodnotě 2 milionů

Na 80 zdravotnických zařízení v Čechách a na Slovensku obdrželo od společnost Coca-Cola HBC nápoje pro zdravotnický personál. Celková hodnota darovaných nápojů přesáhla 2 miliony korun. Společnost chtěla tímto krokem povzbudit zdravotníky a vyjádřit jim podporu za jejich obětavou práci v době pandemie. Zároveň pokračovala v podpoře potřebných prostřednictvím potravinových bank, kterým darovala nápoje za více než 2, 5 milionu korun.

Společnost Coca-Cola HBC  dlouhodobě podporuje lokální komunity ve svém okolí. Nejinak tomu je i v průběhu celé pandemie covid, kdy soustřeďuje svoji pomoc na lidi v první linii.  Jedná se především o darování nápojů z portfolia společnosti. „V druhé polovině prosince 2021 jsme se v rámci naší pomoci zaměřili na pracovníky 80 českých a slovenských zdravotnických zařízeních. Chtěli jsme jim touto cestou vyjádřit podporu a povzbudit je v jejich náročné práci, kterou dělají často nad rámec svých pracovních povinností a nasazují své vlastní zdraví, aby ochránili to naše. Nezapomínáme ale ani na lidi, kteří se často z důvodů pandemie ocitli v těžké životní situaci a vyhledávají pomoc např. prostřednictvím potravinových bank,“ vysvětluje Ladislav Jelen, manažer společenské odpovědnosti  společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Veškeré darované nápoje byly rozvezeny přímo do jednotlivých zdravotnických zažízeních na základě jejich potávky a konkrétních potřeb. Z nápojového portfolia společnost Coca-Cola HBC  se především jednalo o vody Natura, ledové čaje Fuzetea, limonády a džusy Capy. Celková hodnota podpory přesáhla v případě českých nemocnic částku 1,5 milionu korun, na Slovensku se jednalo o částku  více než 13.000 Euro.

„Velmi si této pozornosti vážíme, hlavně je to pro naše zaměstnance způsob ocenění za jejich těžkou práci a péči, kterou věnují našim pacientům. Jsme rádi, že se najde v této těžké době někdo, kdo na zdravotníky myslí a dokáže ocenit jejich nezastupitelnou roli ve společnosti,” říká předseda představenstva Klatovské nemocnice MUDr. Jiží Zeithaml.

Další pomoc společnosti Coca-Cola HBC v roce 2021 směřovala k podpoře potřebných prostřednictvím potravinových bank. Jednalo se o klienty potravinových bank  a spolupracující organizace pečující o lidi v nouzi, kteří byli bezprostředně zasaženi pandemií covid.

„Zažíváme náročné období, které má velký dopad na kvalitu života většiny našich klientů a často jsou přímo ohroženy i další skupiny lidí. Těší nás, že i v této náročné době se proto nezapomíná na sociálně znevýhodněné spoluobčany. Veškeré dary byly rozděleny po celém území Slovenska  pro organizace, které poskytují služby lidem v nouzi,“ dodává Marko Urdzik, předseda Potravinové banky Slovensko. Obdobný postup byl zvolen i  v rámci České republiky. Celkvá hodnota takto darovaných nápojů byla na Slovensku 21.000 Euro, v Česku se jednalo o nápoje v hodnotě 2 miliony korun.

 

Zdroj: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s.r.o.

Praha, 27. února 2022