Dachser v letošním roce odbavil milion zásilek

Mezinárodní logistický provider Dachser Czech Republic ohlásil úspěšný rok 2016. Podle předběžných výsledků zaznamenal nárůst obratu a navýšil i počet odbavených zásilek.

dachser_1Společnost letos poprvé překročila magickou hranici milionu realizovaných zásilek za rok, přičemž více než polovina z nich mířila za hranice České republiky.

Dachser Czech Republic letos oslavil desáté výročí ve skupině Dachser dosažením významného milníku v počtu odbavených zásilek. Přes milion paletových zásilek mířilo z České republiky především do Německa, Francie a Polska, ve srovnání s loňským rokem posílil také export do Španělska. Celkový počet zásilek se meziročně zvýšil o 16 procent. Předběžné výsledky také ukazují pozitivní vývoj obratu společnosti. Ten by měl přesáhnout 2,4 miliardy korun.

„Výsledky letošního roku ukazují, že se nám daří naplňovat strategii organického růstu,“ říká Ing. Petr Kozel, generální ředitel a předseda představenstva Dachser Czech Republic, a dodává, „jako rodinná firma fungujeme na principech udržitelného rozvoje, ke kterým patří také zodpovědné hospodářské plánování. Jsem rád, že se daří naše plány uskutečňovat a že jsme letos přesáhli i kýženou hranici jednoho milionu realizovaných zásilek.“

Koncern Dachser je dodnes rodinnou firmou a strategické plánování je založeno na myšlence udržitelného rozvoje. Společnost nejenže investuje do environmentálních a veřejně-prospěšných programů, testuje vozy na alternativní pohon a dlouhodobě snižuje uhlíkovou stopu svého podnikání, udržitelný rozvoj aplikuje i v ekonomice firmy. Především si zakládá na finanční stabilitě s dlouhodobými investicemi do svého podnikání s vysokým podílem vlastního kapitálu. To potom představuje jistotu pracovních míst a základ pro spolehlivé partnerství se zákazníky a obchodními partnery.

„Principy udržitelného rozvoje se skutečně promítají do každodenního fungování všech zaměstnanců u nás ve společnosti,“ vysvětluje Ing. Jan Polter, MBA, obchodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic, a dodává, „ať už se jedná o chytré užívání budov s ekologickými technologiemi, plánování přeprav tak, abychom co nejlépe využili nákladový prostor každého vozu, či redukci spotřeby papíru v administrativě v rámci tzv. bezpapírové logistiky.“

Ruku v ruce se strategickým plánováním jde i efektivní operativní plánování. Dachser síť založená na optimálně umístěných pobočkách, třech eurohubech a stovkách přímých linek umožňuje i díky vlastnímu IT optimální využití každého najetého kilometru a každého metru čtverečního ložné plochy. To platí i pro zásilky mířící do a z České republiky. Letos Dachser například zavedl nové přímé spojení z České republiky na Pyrenejský poloostrov. V importech pak posílil služby námořního sběrného kontejneru z Asie a přepravy po železnici z Dálného východu po tzv. Hedvábné stezce.

 

Zdroj: Dachser Czech Republic a.s.

Praha, 7. prosince 2016