DATART naplno spustil EDI komunikaci

Snížit náklady spojené se zpracováním a archivací daňových dokladů, zlepšit objednávkový servis pro dodavatele nebo odstranit chybovost způsobenou manuálním zpracováním dokladů.

To jsou jen některé z cílů v oblasti výměny obchodních dokladů, které se společnosti DATART podařilo vyřešit nasazením řešení EDI (Electronic Data Interchange) komunikace od společnosti CCV Informační systémy. Po úspěšném rozjezdu elektronizace dokladů s českými dodavateli zahájil řetězec DATART od června přechod na EDI také na Slovensku.

Papírové účetní doklady na rychlém ústupu

Elektronickou výměnu dokladů se svými dodavateli zahájila společnost DATART v posledním čtvrtletí loňského roku prostřednictvím EDI zpráv objednávka (ORDERS), faktura (INVOIC), obchodní námitka (COMDIS) a příslušných potvrzovacích zpráv.

V první fázi projektu již bylo během prvních měsíců zapojeno více než 30 % dodavatelů, což představuje přes 60 % zasílaných dokladů, které byly převedeny do strukturovaných elektronických dokladů, a další rychle přibývají. Od června pak je zahájeno také zapojování dodavatelů pro slovenskou část této sítě prodejen s elektrospotřebiči.

Díky integraci EDI s podnikovým informačním systémem společnosti DATART (Microsoft Dynamics AX) dochází nejen k automatickému přenosu dat do systému, ale i ke zjednodušení zpracování daňových dokladů. Cílem je úplná bezpapírová likvidace dokladů.

Rychleji a levněji také na příjmu

Rozvoj elektronické komunikace bude dále probíhat nejen co do počtu zapojených dodavatelů, ale také používaných EDI zpráv. Elektronizace dalších procesů přináší především vyšší rychlost přenosu dokladů, okamžitou zpětnou vazbu, eliminaci chybovosti a zásadní snížení pracnosti.

V nejbližší době tak DATART plánuje nasazení další EDI zprávy DESADV, která je elektronickou obdobou dodacího listu. Díky automatickému přenosu dat dojde k výraznému ulehčení procesu příjmu zboží.

 

Zdroj: CCV Informační systémy 

Praha, 10. července 2015