dm drogerie markt získala prodloužení autorizace pro profesní kvalifikaci Drogista

Společnost dm drogerie markt získala od Ministerstva průmyslu a obchodu prodloužení autorizace pro profesní kvalifikaci v oboru Drogista. Autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci se dm stala v roce 2016 jako vůbec první v republice. Autorizace se uděluje na období pěti let, dm drogerie markt tak může zkoušet nové drogisty až do července 2026.

Složením zkoušky získají uchazeči celostátně uznávané osvědčení o své profesní kvalifikaci.

Tradiční učební obor drogista, který umožňoval získat tyto hlubší znalosti, bohužel z českého vzdělávacího systému zcela vymizel. V současné době není možné studovat tento obor na žádné škole. Společnost dm drogerie markt ale klade velký důraz na kompetentní poradenství a kvalitu obsluhy i získávání a prohlubování znalostí v drogistickém sortimentu u svých spolupracovníků.

Tento přístup dal vzniknout dlouhodobé iniciativě v rámci společnosti dm, která vyústila v zařazení povolání drogisty do Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a v zavedení interního vzdělávacího programu dm akademie v souladu s kvalifikačním standardem nové profesní kvalifikace Drogista.

Vůbec první studenti absolvovali výuku v prvním ročníku dm akademie od dubna 2018 do dubna 2019. Byly vyučovány předměty Chemie, Ekonomika podniku, Farmakognosie, Zdravověda, Nauka o výživě a Nauka o zbožíznalství v celkové hodinové dotaci 240 vyučovacích hodin. Součástí studia byly i přednášky externistů a odborné exkurze. Do dnešního dne interní vzdělávací program absolvovalo 51 studentů a celkem 19 spolupracovníků dm úspěšně složilo zkoušku profesní kvalifikace Drogista. Vzdělávání nových zájemců zkomplikoval koronavirus, během roku 2020 a začátkem 2021 nebylo možné zkoušky realizovat. Nicméně další studenti se na ně již těší a poctivě připravují.“ Alena Střížová, iniciátorka projektu a vedoucí resortu Spolupracovníci společnosti dm drogerie markt.

V loňském roce získala dm drogerie markt za HR počin s názvem dm akademie a profesní kvalifikace Drogista ocenění HREA Excellence Award 2020 v kategorii Velké společnosti.

 

Zdroj: LESENSKY.CZ s.r.o.

Praha, 25. května 2021