Evropská logistická asociace – Certifikace logistických pracovníků

Ing Kamil Slavík , Předseda Národní Certifikační rady  ( NCR) , Vice President ČLA a člen  ECBL Board v Bruselu.

Co se ještě letos očekává, pokud jde o ECBL?

priloha-bez-nazvu_-00036Tradičně v  druhé polovině listopadu, konkrétně ve dnech 22.-23.11. ,  se koná poslední  letošní kolo certifikačních zkoušek Evropské logistické asociace.  Počátky certifikace logistiků  spadají již do roku 1997, kdy byla zřízena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na certifikační proces v mnoha zemích Evropy i mimo ní. V České republice  funguje  ELA  certifikace již šestým rokem  a tento nadcházející listopadový termín  bude poslední před  významnou  inovací celého systému Certifikace.

Jak se „povedl“ letošní rok z hlediska certifikací?

I v letošním  roce   prošla úspěšně certifikací řada  logistických  pracovníků a jsme  V ČLA potěšeni ,  že všichni letos uspěli.   Na nedávné konferenci  Speedchain   v Břevnovském klášteře došlo ke slavnostnímu  předání  ECBL Certifikátů  společně s odznaky pěti logistikům, viz fotografie níže .

Je pravdou že ELA certifikace se rozšiřuje i mimo Evropu ? Kde všude se pořádá ?

Mimo Evropskou unii je možné zkoušky složit v Číně, Indonésii,  Jižní Africe , Kazachstánu  a Egyptě. Další země se postupně připojují. V Evropě jsou aktivní tyto země:  Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.

A jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními zeměmi?

Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou srovnatelná například se Švédskem či Finskem,   jsou ale pod průměrem evropských zemí.  Mezi  úspěšnější  země  patří  logisticky nejpokrokovější  Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie.  Velký nárůst  v posledních letech  je v Polsku, které se již dostalo na druhou  příčku s více než  1000 certifikovaných logistiků. S ohledem na snahu udržet v našem regionu  logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice dost co zlepšovat.

Zaznamenáváte třeba nějaký posun v tom, kdo se k certifikacím hlásí – například z hlediska velikosti či zaměření firem či jinak?     Roste o certifikaci  zájem?

Skladba zájemců  zůstává   beze změny  a počty  absolventů víceméně poslední dva roky  stagnují.

Proto již druhým rokem v celoevropském týmu pracujeme nových věcech  i rozšíření produktů  certifikace.  V loňském roce se v několika zemích nastartoval  projet tzv.  kandidátů  cESLog  a cEJLog. Jedná se o spolupráci s vysokými školami , kde je nejúspěšnějším  absolventům logistických specializací  na úrovni  bakalář nebo magistr přiznán  kandidátský  certifikát bez certifikačních zkoušek.  Důležitým předpokladem k  jeho vydávání  je pro konkrétní školu  úspěšná akreditace,  která  ověřuje  shodu  vzdělávacích předmětů   s ECBL  evropskými osnovami. V České  republice již jednáme s několika vysokými školami a předpokládáme dokončení akreditací v příštím roce.

Jak probíhá implementace standardů pro harmonizaci s European Qualifications Framework? Jak probíhají práce, kdo se na tom podílí atd. Co to přinese, jaké budou výhody atd.

Nové standardy , které jsou harmonizovány  s Evropskými  kvalifikačními  rámci  (EQF)  a jsou iniciativou  EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání,  jsou již hotové .

Součástí  změn je  rozšíření a aktualizace databází otázek , na které pracovali nejen akademici ze všech členských zemí ELA ale i akademici z řady Universit.  Pro organizaci certifikačních zkoušek to bude představovat  řadu změn , mj.   se bude jednat o  nová  schémata testů , a to ve  čtyřech  skupinách a celkem  devíti  modulech, neboli oblastech , které by měl logistický pracovník  nebo  manažer  ovládat.

Proto věříme, že tyto inovace a harmonizace umožňující  větší zviditelněné odpovídající  kvalifikace logistiků  jak na trhu práce , tak  v samotných  firmách  větší zájem  o ELA ECBL i v naší republice.

Termíny pro příští roku budou v únoru publikované na webových stránkách ČLA www.czech-logistics.eu.

 

Zdroj: Evropská logistická asociace

Praha, 21. listopadu 2016