Evropská značka důvěry Ecommerce Europe Trustmark

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako součást Ecommerce Europe představuje evropskou značku důvěry určenou pro internetové obchody – Ecommerce Europe Trustmark.

02 Logo Ecommerce Europe TrustmarkDržiteli tohoto pan-evropského certifikátu se automaticky stanou ty e-shopy, které se mohou v současné době pyšnit značkou APEK – Certifikovaný obchod.

Zařadí se tak mezi více než 10 000 ověřených internetových obchodů, které prodávají online zboží v souladu s evropským právem.

Cílem nové značky Ecommerce Europe Trustmark je v první řadě podpořit přeshraniční online obchod v rámci EU. Pomoci by měla k větší důvěryhodnosti e-shopů z pohledu zahraničních nakupujících – certifikovaní členové tak získají další nástroj pro prodej do zahraničí,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dále dodává:

„Dlouhodobým cílem tohoto celoevropského certifikátu je pak postupné sjednocení národních pravidel, respektive vytvoření společných evropských bodů. Značka Ecommerce Europe Trustmark tak usnadní orientace evropským spotřebitelům.

Důvěryhodnější pro evropské spotřebitele

Francois Momboisse, prezident nadnárodní asociace Ecommerce Europe, dále doplňuje: „Spuštění Ecommerce Europe Trustmark je velkým krokem vpřed z pohledu podpory růstu důvěry zákazníků k přeshraničním online transakcím. Věříme, že naše značka bude mít ohlas také mezi evropskými regulátory trhu.

Při přípravě Ecommerce Europe Trustmark probíhal dlouhodobě dialog s vybranými spotřebitelskými organizacemi, a to jak na místní, tak i celoevropské úrovni. Ecommerce Europe nakonec sestavila společně se zástupci spotřebitelů, ale samozřejmě také obchodníků a jejich národních asociací jako je APEK, jasný a ucelený kodex práv a povinností pro on-line prodejce. Zároveň se rozhodla poskytnout spotřebitelům snadno dostupnou podporu v případě řešení problémů s držiteli certifikátu, a to v jejich rodném jazyce, na svých webových stránkách.

Transparentnost před, během i po samotném nákupu

Ecommerce Europe Trustmark má snadno rozpoznatelné logo, které může jeho držitel prezentovat na webových stránkách e-shopu. Pro ověření svých spotřebitelských práv, ale také dalších závazků obchodníka, může nakupující navštívit webovou stránku Ecommerce Europe Code of Conduct.

Na té nalezne Kodex chování prodávajícího, který zahrnuje například závazek obchodníka k transparentnímu uvádění cen zboží nebo služeb (před spuštěním nákupního procesu) nebo nabídky snadno dostupné a bezpečné platební metody.

Pro české obchodníky se díky této značce důvěry nabízí další možnost, jak podpořit prodej zboží a služeb zahraničním zákazníkům. Jsme velmi rádi, že součástí tohoto projektu je náš certifikát APEK – Certifikovaný obchod a jeho držitelé,“ hodnotí Jan Vetyška.

Více harmonizace na evropské úrovni

V současné chvíli, v průběhu první fáze spuštění Ecommerce Europe Trustmark, je tato značka důvěry navázána v ČR na stejná pravidla jako certifikát APEK – Certifikovaný obchod, která vychází z platné české legislativy a její harmonizace se směrnicemi EU. Držitelé certifikátu APEK se tedy stali také držiteli Ecommerce Europe Trustmark.

V celé Evropě se v současné době může prezentovat značkou Ecommerce Europe Trustmark více než 10 000 internetových obchodů. Dlouhodobým cílem Ecommerce Europe a Asociace pro elektronickou komerci je ale co největší harmonizace certifikátů podle jednotných evropských pravidel. Ta budou podrobněji představena během druhé fáze spuštění Ecommerce Europe Trustmark.

 

Zdroj: Asociace pro elektronickou komerci (APEK)  

Praha, 1. října 2015