Fresh Revolution zefektivní cílení letákových kampaní

Datový start-up CleverAnalytics a auditorská společnost Fresh Revolution uzavřely strategické partnerství, jehož smyslem je využití lokačních analýz CleverAnalytics pro optimalizaci roznosů reklamních letáků.

V České republice se totiž za retailové letákové kampaně ročně utratí až 2 miliardy korun, přičemž kontrola efektivity je často nedostatečná. Zapojení pokročilých analýz založených na big data by to mohlo změnit.

Právě CleverAnalytics, platforma pro analýzu komerčních a sociodemografických dat a jejich zobrazení na mapových podkladech, může být důležitým nástrojem, jak vyšší efektivity dosáhnout.

Fresh Revolution díky nově navázaném partnerství totiž může přinášet zákazníkům informace o aktuálních nákladech na roznos letákových kampaní v daných lokalitách a vhodnosti roznášky letáků do těchto lokalit.

 

Zdroj: Fresh Revolution, s.r.o.

Praha, 29.května 2015