Globus předal tři nová auta Kontu Bariéry a dobročinným organizacím

Globus již od roku 2002 přispívá z prodeje tašek ve svých hypermarketech Kontu Bariéry na nákup nových velkoprostorových vozů dobročinným organizacím. Ty vozy využívají ke každodennímu převozu svých klientů, osob se zdravotním postižením včetně dětí či seniorů.

Dlouhodobá spolupráce umožnila předat již 86 vozů v hodnotě přes 30 milionů korun. Tři nové automobily nyní převzaly Středisko sociálních služeb Salvia ve Svitavách, Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí a Centrum Orion z Rychnova nad Kněžnou.

„Děkujeme všem našim zákazníkům, že s námi na pořízení nových vozů k převozu hendikepovaných spoluobčanů přispívají. Minulý rok plynul výtěžek z prodeje papírových tašek a recyklovatelných ovosáčků. I dál mohou zákazníci přispívat na nové vozy koupí recyklovatelných ovosáčků a nově i pořízením trvanlivé tašky vyrobené z evropského recyklátu. Jsme rádi, že můžeme společně pomoci klientům Konta Bariéry i ekologičtější cestou. Přejeme klientům obdarovaných organizací příjemné a šťastné cestování,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí společnosti Globus.

„Vážíme si spolupráce se společností Globus, která je jednou z nejdéle trvajících v historii naší nadace. Díky tomu jsme mohli pomoci již desítkám organizací v celé republice, které zajištují širokou škálu služeb pro hendikepované klienty a auto je pro ně obrovský pomocník. Mám z této dlouhodobé spolupráce velikou radost,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

Dne 30. listopadu 2021 předali jednatel Globusu Jan Navrátil a za Konto Bariéry Irena Jirků, zástupkyně ředitelky vozy zástupcům neziskových organizací:

  1. Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. zajišťuje dopravu osob se zdravotním postižením, osob s chronickým onemocněním a dopravu seniorů v okrese Svitavy.
  2. Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí zajišťuje dopravu pro seniory, rodiče s dětmi a osoby zdravotně postižené v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Vysokém Mýtě a v Chocni, dále zajišťuje svoz dětí do Speciální základní školy na Lanškrounsku.
  3. Centrum Orion, z. s. zajišťuje dopravu dětí s handicapem do škol, na odpolední aktivity a provozují dvě sociální služby – osobní asistenci a centrum denních služeb, dále víkendové odlehčovací pobyty či letní rekondiční pobyty.

Globus věnoval na Konto Bariéry:

1 Kč z každé prodané velké papírové tašky a 0,50 Kč z každého látkového ovosáčku.

Nově Globus věnuje na Konto Bariéry 1 Kč z každé plastové recyklované tašky DuraBag® a 0,50 Kč z každého látkového ovosáčku.

 

Zdroj: Globus

Praha, 10. prosince 2021