Jaroslav Zoubek ze společnosti M2C jmenován do pozice Country Manager pro ČR

Jaroslav Zoubek, který již patnáctým rokem působí v holdingu M2C a doposud úspěšně rozvíjel divizi obchodních center, byl jmenován do pozice Country Managera pro Českou republiku. K této významné změně v organizační struktuře M2C došlo v rámci zefektivnění jejího fungování.

Své dlouholeté zkušenosti sbíral především coby ředitel divize obchodních center v M2C. Zde měl mimo jiné zodpovědnost za provozně ekonomické řízení této části společnosti. Vedl a rozvíjel manažerský tým, staral se o komunikaci s významnými klienty a řídil nové projekty i krizový štáb. Měl pod sebou více než 650 zaměstnanců.

Kariéru Jaroslav Zoubek po ukončení studia na Policejní akademii ČR v roce 2005, kdy nastoupil na pozici regionálního bezpečnostního manažera. Během roku 2007 přešel do role provozního ředitele ABI Special s.r.o., jejíž náplní byla mimo jiné tvorba a implementace provozních a bezpečnostních strategií, ale také HR strategie a HR audit, nábor, školení a vedení zaměstnanců, bezpečnostní analýzy a tvorba obchodních nabídek.

 

Zdroj: BEAUFORT s.r.o.

Praha, 18. července 2022