Kaufland a Lidl plánují od ledna 2022 využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů

Trvale udržitelné podnikání mají Kaufland a Lidl Česká republika patřící do skupiny Schwarz pevně zakotveno ve svých strategických cílech. Společně razí zelenou cestu. Od ledna 2022 plánují oba obchodní řetězce využívat 100 % energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 sníží provozní emise CO₂ o 80 %.

Již v srpnu 2020 se skupina Schwarz, do níž Kaufland a Lidl patří, oficiálně připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se k formulování vědecky ověřených klimatických cílů. Skupina Schwarz proto analyzovala svou CO₂ stopu, vypracovala kompletní klimatickou bilanci, na základě metodiky SBTi stanovila klimatické cíle a podpořila je opatřeními. Tyto vědecky podložené cíle nyní byly iniciativou SBTi validovány a schváleny.

Kaufland a Lidl chtějí do roku 2030 snížit provozní emise o více než 80 procent (v porovnání s rokem 2019) a dosáhnout klimatické neutrality svých provozních emisí (Scope 1 a 2) pomocí offsetových projektů – Lidl od roku 2022, Kaufland nejpozději do roku 2025.

Obě společnosti tak činí další důležitý krok a významně přispívají k dosažení Pařížské klimatické dohody, jejímž cílem je omezit globální oteplování tak, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Kaufland a Lidl si na základě stávajících klimatických bilancí stanovily konkrétní cíle a opatření, s jejichž pomocí mají být emise CO₂ v provozu průběžně snižovány. V souladu s klimatickou strategií je pro obě společnosti prioritou se emisím vyhnout, poté je snížit tam, kde jim zamezit nelze, a v posledním kroku kompenzovat ty, které prozatím nelze snížit.

Plán se nezaměřuje jen na emise ve vlastních provozech a prodejnách, ale zabývá se také emisemi, které vznikají v předřazených dodavatelských řetězcích obou společností. Kaufland a Lidl tak budou ke snižování emisí motivovat i své dodavatele. Ti z nich, kteří jsou zodpovědní za 80 % emisí souvisejících s výrobkem, budou povinni stanovit si do roku 2026 vlastní klimatické cíle podle kritérií iniciativy Science Based Targets.

 

Zdroj: Kaufland

Praha, 7. prosince 2021