Kaufland spolu se svými zákazníky daroval 88 milionů korun na pomoc druhým

Společenská odpovědnost je nezbytnou součástí filozofie jednotlivých firem. Kaufland v této oblasti patří mezi lídry a je významným partnerem mnoha neziskových organizací po celé České republice.  Do svých projektů zapojuje i své zaměstnance a zákazníky. „Za poslední tři roky jsme společně s našimi zákazníky darovali částku přes 88 milionů korun na pomoc druhým. Velmi si solidarity našich laskavých zákazníků vážíme a za jejich podporu a účast v našich sbírkách jim patří velké poděkování,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí Kauflandu.

Mezi stěžejní projekty Kauflandu patří Vánoční sbírka pro Světlušku. Během posledního ročníku obchodní řetězec společně se zákazníky daroval rekordních 20 000 000 Kč. Výtěžek sbírky již třetím rokem významně podporuje osoby se zrakovým handicapem po celé republice.

Výjimečný byl i výsledek tradiční Sbírky potravin. Kaufland jako jediný z obchodních řetězců zapojil všechny své prodejny s aktivní podporou svých zaměstnanců. Díky štědrosti zákazníků se v loňském roce vybralo 191 tun potravin a drogerie. Kaufland z vlastní iniciativy navýšil pomoc o dalších 20 tun. Za poslední tři roky tak řetězec spolu se zákazníky daroval České federaci potravinových bank téměř 900 tun potravinové pomoci.

Kaufland zareagoval i na situaci spojenou s ničivým tornádem na Moravě. S částkou 5 000 000 Kč patřil mezi první významné dárce. Do zasažené oblasti vyslal i dva kamiony s humanitární pomocí.

Obchodní řetězec pomohl i školám, kterým na jaře daroval 300 tisíc antigenních testů v hodnotě 25 000 000 Kč. Výrazně tak přispěl k návratu dětí do lavic a bezpečnému prostředí ve školách po celé České republice.

Kaufland dlouhodobě podporuje také řadu neziskových organizací. Je významným partnerem Centra Paraple, DEBRA ČR, Loono nebo Helppes. V loňském roce navázal novou spolupráci s projekty Ježíškova vnoučata, Dejme šanci dětem či Nadací Via, jejímž prostřednictvím věnuje v každém z měst, ve kterém otevře novou prodejnu, 1 000 000 Kč na projekty zlepšující komunitní život či veřejná prostranství.

Během celého roku společnost daruje i drobnější finanční a materiální dary pro menší lokální organizace nebo kulturní události po celé ČR. Kaufland například vybudoval posilovnu v Dětském domově v Žatci a daroval velikonoční či mikulášskou nadílku také dětem z dětských domovů v Přerově a Humpolci. Podporuje i Domov sv. Karla Boromejského.

 

Zdroj: Kaufland

Praha, 7. ledna 2022