Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, která byla vyhlášena včera 29. 6. 2020 s účinností ode dne vyhlášení

V MO č. 10/2020 je důležité ustanovení v bodě 16 – ochranné prostředky dýchacích cest jsou povinné ve všech vnitřních prostorách staveb (tj. i v prodejnách, samozřejmě).

MO č. 11/2020 se týká testů přeshraničních pracovníků a také povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest při vykonávání činnosti epidemiologicky závažné při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 m.

Cele znění MO č. 10/2020 naleznete ZDE

Cele znění MO č. 11/2020 naleznete ZDE

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 30. června 2020