Ministerstvo financí akceptovalo návrhy na zjednodušení EET

Ministerstvo financí vychází vstříc požadavkům podnikatelů a po dohodě s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se radikálně zjednodušuje režim EET pro e-shopy. Stejně tak již nemusí mít obavu ti obchodníci, u kterých dojde k výpadku prodeje například z důvodu selhání přístroje.

Prodeje nakumulované v době nepoužívání EET budou moci po opětovném uvedení zařízení do provozu nahrát najednou, tedy jednou tržbou, nikoliv po jednotlivých dokladech. Další podmínky, které zjednoduší malým firmám jejich prodeje přes EET, jsou ještě rozjednány a asociace o nich bude jednat v tomto týdnu.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček, místopředsedkyně asociace Pavla Břečková, ministr financí Andrej Babiš, náměstkyně ministra Alena Schillerová a šéf finanční správy Martin Janeček jednali o zjednodušení podmínek pro EET. Na základě obří EET tour, se kterou AMSP ČR v těchto týdnech křižuje regiony, vzešla celá řada praktických požadavků od podnikatelů, které asociace průběžně projednává s ministrem financí a jeho týmem.

Velmi důležitý požadavek provozovatelů e-shopů byl akceptován a pokud bude zboží dodáváno přes přepravní firmy, které hotovostní obnos od zákazníka následně převedou e-shopu přes účet, nebude se EET na tyto transakce vztahovat. To je důležitá změna, která zásadně ulehčí život provozovatelům e-shopů. Pokud ovšem přepravní firma bude prodejci zpětně předávat fyzickou hotovost, potom je nutné doklad vystavit přes EET.

Další dobrou zprávou je to, že nastane-li v maloobchodě, velkoobchodě, restauraci nebo třeba hotelu porucha a přístroj pro evidenci tržeb nebude funkční třeba i několik dní, nebude tedy možné vystavovat účtenky na bázi EET, potom v momentě zprovoznění přístroje bude možné vložit součet všech chybějících tržeb jednou operací naráz, nikoliv po jedné účtence, jak tomu bylo doposud.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu uvádí: „ Z jednání mám dobrý pocit, je určitě dobře, že po regionech s námi jezdí i zástupce ministerstva a může diskutovat s tisícovkami podnikatelů. Od počátku byla s ministrem financí dohoda, že bude-li třeba upravit část režimu EET, která opravdu zásadně ohrozí plynulost prodejů nebo by byl podnikatel vystaven nepřiměřeně komplikovanému procesu, dojde k úpravě podmínek. To nyní nastalo, aniž bychom přitom narušili rovné podmínky. Současně jsme se dohodli, že se nemusí jednat o poslední úpravy a v nejbližších dnech opětovně sedneme k jednacímu stolu. Cílem bude vyjít vstříc nejmenším podnikatelům, variant, jak to udělat, máme připraveno více. “

Zdroj: AMSP ČR

Praha, 29. června 2016