Nová soutěž ocení projekty v oblasti zavádění digitálních technologií a bezhotovostních plateb v obchodě

První ročník soutěže, nad níž převzal záštitu místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, je určena všem, kteří mají co nabídnout v oblasti zavádění digitálních technologií a bezhotovostních plateb v obchodě. O získání ocenění se zájemci mohou ucházet ve třech kategoriích:

  • Obchodní řetězec
  • Internetový obchod
  • Malý a střední podnik

Každá z kategorií bude mít svého garanta z profesní organizace, který zajistí odbornost i objektivitu hodnocení. Konkrétně to bude Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a Asociace malých a středních podniků a živnostníku ČR (AMSP ČR). Přihlásit své nápady můžete do 22. září 2019 zde: https://zaregistrujte-se.cz/digitalizace-obchodu-2019/

Porota se v hodnocení zaměří na inovativnost (zapojení nových technologií, novost v českém prostředí, případně v EU, inovativní řešení), nákladovou efektivitu (návratnost investice, snížení fixních nákladů obchodníka), zákaznické zkušenosti (přínos inovace pro zákazníka, zlepšení komfortu, zrychlení, rozšíření nabídky) a environmentální udržitelnost (přínos pro životní prostředí, šetrnost k přírodě, omezení odpadů či znečištění).

Kategorie „Obchodní řetězec“ se týká obchodních řetězců působících na českém trhu a jako garant ji zaštítí SOCR ČR. V kategorii „Internetový obchod“ své síly změří internetoví obchodníci působící na českém trhu bez ohledu na velikost nebo zaměření sortimentu a garantem se stane APEK. Kategorie „Malý a střední podnik“ je určena firmám do 250 zaměstnanců s výrobním závodem v ČR a garantem bude AMSP ČR.

Ocenění se budou předávat na konferenci Obchodník a platba, která se uskuteční 18. října 2019 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu. Další informace o akci najdete zde: http://www.socr.cz/clanek/soutez-digitalizace-obchodu-2019/

Těšíme se na vaši účast v soutěží i na inspirativní projekty, které do ní přihlásíte.

 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Praha, 8. září 2019