Průměrný obrat obchodních center se opět zvýšil, a to o 7,7 %

Podle posledního průzkumu Shopping Centre Index provedeného společností CBRE, světovým lídrem v sektoru komerčních realitních služeb, se průměrný obrat zaznamenaný Indexem meziročně zvýšil o 7,7 %, a to již druhým rokem po sobě.

Poprvé po pěti letech roste i nájemné, a to o 0,5 %. CBRE Shopping Centre Index zaznamenal meziroční zvýšení návštěvnosti obchodních center o 3,3 %. Neobsazenost obchodní center meziročně klesla na 4,7 %.

V pronájmech maloobchodních jednotek jednoznačně dominuje Móda s 37 %. Speciální maloobchod pokrývá 15 % z toho Zdraví & Krása tvoří 40 %. Třetím největším sektorem je Sport s 13 %.  Vezmeme-li v úvahu změny v jednotlivých sektorech, nejvyšší nárůst je u „Potřeb a Vybavení pro domácnost a nábytek“ (meziročně o 13,5 %).

Sektory „Potřeby a Vybavení pro domácnost a nábytek“ výrazně vzrostly díky velkému počtu nových místních nájemců na trhu. Móda a Speciální maloobchod mají největší počet jednotek, dohromady 42 %, následovaných službami. Nejdynamičtější z jednotlivých sektorů v počtu jednotek jsou „Potřeby a Vybavení pro domácnost a nábytek“, který vzrostl téměř o 21 % meziročně. Navíc v sektorech Gastronomie a Sport je nárůst počtu jednotek o 5 % meziročně.

Katarina Brydone, Head of Retail společnosti CBRE k Shopping Centre Indexu, dále doplňuje:

„Obraty rostly u všech sektorů. Většina sektorů zaznamenala růst ve stejné výši jako je průměrný obrat Indexu, tj. jejich nárůst se pohybuje meziročně mezi 7 % a 9 %. Nejdynamičtějším sektorem byla Gastronomie, u které rostly obraty dokonce dvojciferným číslem, a to meziročně o 15,4 %.  Tento nárůst byl způsoben především výsledky provozovateli rychlého občerstvení a restaurací. Gastronomie je dynamický sektor, který se významně rozvíjí na celosvětové úrovni. Je to sektor, který momentálně zaznamenává malou revoluci v hlavním městě v Praze. Když se podíváme na nově chystající projekty, nebo projekty, které momentálně procházejí rekonstrukcí, tak jednoznačně vidíme zvyšování důležitosti tohoto sektoru. Vlastníci center zásadně navyšují plochy dedikované tomuto sektoru. Zároveň také vnímáme vstup nových konceptů na trhu a zvyšování požadavků na velkosti jednotek mnohých konceptů, a to hlavně těch, které poskytují zážitek z jídla a celkové atmosféry a také konceptů zaměřených na zdravý způsob života. Jsme rádi, že i v regionálních městech jsou zákazníci připraveni na rozšíření tohoto sektoru.“

Klára Bejblová, Head of Research & Consultancy společnosti CBRE, dodává:

„Vynikající výsledky obratů v roce 2016 jsou odrazem přetrvávajícího pozitivního sentimentu na českém trhu, který se v loňském roce odrazil i v lehkém nárůstu nájemného (o 0,5 %). Prognózy ukazují, že česká ekonomika bude nadále v dobré kondici, proto očekáváme, že velmi dobrých výsledků dosáhnou nákupní centra i v tomto roce.“

Prosinec nadále zůstává nejsilnějším měsícem v návštěvnosti obchodních center s 10,5 % z celkového počtu návštěv. Průměrná návštěvnost obchodního centra byl v tomto měsíci 450 000 návštěvníků. Prosinec je také jediným měsícem, který vykazuje meziroční pokles o 0,8 %. Ten byl způsoben omezením obchodování na státní svátky. Ostatní měsíce meziročně rostly o 2 % až 8 %.

 

 

Zdroj: CBRE Czech Republic

Praha, 14. června 2017