Sama začínala od nuly, nyní chce jen letos rozdat desítky milionů

V sociálně vyloučených lokalitách vybuduje centra na podporu sociálně znevýhodněných dětí a uhradí jim školní pomůcky, volnočasové aktivity, pobytové akce, přijímačky nanečisto nebo terapie.

Prostředky z prodeje Zásilkovny nasměrovala Simona Kijonková nejen do dalšího byznysu, ale také do nové nadace. Úspěšná podnikatelka tak navazuje na činnost nadačního fondu, který právě jako zakladatelka Zásilkovny pod touto společností vybudovala, a nyní již jako zakladatelka nadace startuje dobročinnost ve velkém. Letos má Nadace Simony Kijonkové rozpočet 40 milionů Kč a poskytne prostředky jak přímo potřebným dětem, tak neziskovkám. Volnočasová centra plánuje otevírat ještě v tomto roce, finanční podporu dětem poskytuje už nyní.

V Česku je 539 obcí zatížených sociálním vyloučením, uvádí číslo za rok 2023 Agentura pro sociální začleňování. Situace se navíc zhoršuje, oproti roku 2022 totiž počet obcí stoupl o  80. Problém sociálního znevýhodnění znatelně dopadá i na děti. Netýká se však jen jich, ale může ovlivnit celou společnost.

„Děti jsou naše budoucnost a velmi záleží na jejich vzdělání i na tom, jakou formou tráví volný čas. Sama se v sociálně vyloučených lokalitách pohybuji od dětství. Blízko jedné jsem vyrůstala a později v nich pracovala jako dobrovolnice. Aniž za to mohou, dostávají se děti z těchto regionů do situací, které neumějí řešit, a školy často nemají prostředky se problémům věnovat. Pokud dítě nevyrůstá ve zdravém a bezpečném rodinném a společenském prostředí, může inklinovat k účasti v ganzích, užívání drog či trestné činnosti,“ popisuje Simona Kijonková, founder and managing partner JSK Investments, podnikatelka, investorka a filantropka.

Pro sociálně znevýhodněné děti do 18 let nabízí její nová nadace – Nadace Simony Kijonkové – podporu ve čtyřech programech: Rozvoj mimořádného sportovního či uměleckého talentu, Systematická příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy, Účast na školních pobytových akcích a Péče o duševní zdraví.

Děti mohou dostat například až 20 tisíc korun na pobytové akce jako lyžařské kurzy a školy v přírodě, 12 tisíc Kč na kurzy k přijímacím zkouškám, 15 tisíc Kč na terapeutická sezení nebo jim nadace zaplatí sportovní vybavení, hudební nástroje a jiné umělecké pomůcky. Nadace se chce soustředit také na duševní zdraví dětí, které se v současné době zhoršuje. Například z průzkumu NÚDZ vyplývá, že víc jak 50 % žáků devátých tříd v ČR projevuje známky zhoršeného well-beingu. I na to se chce Nadace Simony Kijonkové soustředit. Žadatelé nemohou prostředky použít na zaplacení dluhu (ani za zmíněné věci) a nadace peníze nepošle na účet jim, nýbrž zaplatí přímo dodavatelům zboží či poskytovatelům služeb.

V dohledné době pak začne nadace pracovat přímo s dětmi a otevírat pro ně v Česku volnočasová centra. Pomáhat budou přímo ve vyloučených regionech. „Moci se v bezpečném prostředí připravovat na vyučování, vypracovat domácí úkoly a zdravým způsobem trávit volný čas prostřednictvím řady aktivit, to vše může pomoci děti pozitivně nasměrovat,“ vysvětluje Kijonková, proč bude její nadace pomáhat nejen penězi, ale také lokálním působením.

„Od začátku svého podnikání jsem věděla, že chci pomáhat, a to zejména dětem a rodičům samoživitelům. Po exitu ze Zásilkovny jsem se rozhodla zaměřit nejen na další podnikatelské výzvy, ale také pustit se do svého zatím největšího dobročinného počinu. Prostřednictvím nadace mohu pomáhat systematicky a přehledně a zapojit ve spolupráci se vzdělávacími institucemi v regionech do pomoci i další jednotlivce, firmy nebo jiné organizace a přispět tak k řešení celospolečenského problému,“ doplňuje dále podnikatelka.

Peníze z holdingu i od donorů

Pro letošní rok si nadace stanovila rozpočet 40 milionů korun a podobnou či vyšší částku hodlá investovat i v následujících letech. Většina prostředků pochází z investiční společnosti JSK Investments manželů Kijonkových, nadaci ale podporují také partnerské organizace a individuální donoři. Dárcem se může stát každý, jednotlivci i firmy, jehož hodnoty jsou v souladu s nadací. V rámci fundraisingové strategie, která je nyní v přípravě, chce nadace potenciální donory také aktivně oslovovat.

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada, která každou správně podanou žádost individuálně zhodnotí. Žádosti o podporu mohou zákonní zástupci dětí a rodiče samoživitelé podávat prostřednictvím formulářů na webu nadace nadacesk.cz. Podporu mohou děti dostat i opakovaně. Neziskové organizace mohou získat až 300 tisíc Kč a i ony mohou podat žádost online.

„Je pro nás zásadní, abychom pomáhali zodpovědně a čestně. Veškeré získané prostředky poskytuje Nadace Simony Kijonkové transparentně a přímo potřebným dětem nebo neziskovým organizacím,“ uvádí Barbora Bachmeierová, ředitelka nadace.

 

Zdroj: HustáKomunikejšn s.r.o.

Praha, 4. července 2024