S&K LABEL získal prestižní ocenění Czech Best Managed Companies 2022

Přední výrobce samolepicích etiket S&K LABEL obdržel toto ocenění jako první polygrafická společnost v České republice a sklízí tak uznání nejen za kvalitu produkce, ale přesvědčil i v oblasti řízení, strategie a naplňování vizí.

Globální program Best Managed Companies vytvořený mezinárodní společností Deloitte podporuje rozvoj podnikání a oceňuje soukromě vlastněné a řízené společnosti.

Podle Miroslava Vrby, výkonného ředitele S&K LABEL, spolupráce s firmou Deloitte je dlouhodobá. „Zjistili jsme, že program Best Managed Companies pořádá firma Deloitte nově i v České republice, a přesvědčila nás používaná metodika hodnocení. BMC totiž není jen soutěží, v níž se hodnotí ekonomické výsledky nebo oblíbenost u spotřebitelů. S účastníkem soutěže se pracuje dlouhodobě – prověří se současný stav, konzultace s externími poradci pak přináší odlišné ekonomické pohledy a doporučení ke zdokonalení strategií a přístupů,“ přibližuje Vrba motivaci k účasti.

O udělení rozhoduje nezávislá odborná porota, která hodnotí čtyři klíčové pilíře:

  • strategické směřování
  • produktivita a inovace
  • firemní kultura včetně společenské odpovědnosti
  • struktura řízení a finanční výkonnost.

„Společnost S&K LABEL ukázala, že prokazuje kvalitu na úrovni nejlépe řízených společností – porota ocenila zejména dlouhodobé cíle a pozici na trhu, promyšlenou produktovou strategii, adaptivní firemní kulturu i otevřenost ke změnám,“ říká Miroslav Svoboda, lídr programu a partner v Deloitte Private, Deloitte Česká republika.

 

Podívejte se, jak vidí společnost a její další směřování výkonný ředitel Ing. Miroslav Vrba.

Více informací také na https://www.sklabel.cz/cs/jsme-nejlepe-rizena-firma-ceska-2022

 

Zdroj: S&K LABEL

Praha, 19. června 2022