SOCR ČR: Politické strany musí skončit s nezákonným využíváním prostor kolem obchodů k předvolební kampani

Svaz obchodu a cestovního ruch ČR (SOCR ČR) vyzývá všechny politické strany a hnutí, aby nezneužívaly parkoviště a ostatní pozemky v okolí obchodů k předvolební kampani. Jde o prostory, jež slouží k zajištění pohodlí nákupu pro zákazníky, navíc zvýšení koncentrace lidí v místech pohybu automobilů ohrožuje bezpečnost všech, kteří se na daném místě pohybují.

S blížícími se podzimními parlamentními volbami se dokonce objevuje praxe, kdy vybrané politické strany zveřejní pozvánku na svou akci bez předchozího schválení majitele pozemku, a právě v pozvánkách zneužívají názvy obchodů. Obchodní řetězce nemají zájem stát se součástí politického boje, jsou a zůstanou apolitickými organizacemi s jediným cílem – zajistit pohodlné a bezproblémové zásobování obyvatel České republiky.

„Napříč všemi členy svazu panuje naprostá shoda v tom, že žádná politická akce na jejich pozemcích nedostane povolení. Oceňuji přitom snahu těch politických stran, které o toto schválení předem žádají a respektují důvody obchodů nebýt součástí volební kampaně. Naprosto však odmítám ohlášení pořádání akce na sociálních sítích bez předchozí konzultace. Pokud bude tato praxe pokračovat, budeme muset v zájmu ochrany našich zákazníků požádat o pomoc Policii České republiky. Pevně věřím, že k tomuto kroku však nebudeme muset přistoupit a politické strany naleznou možnosti, jak své předvolební akce pořádat v souladu se zákony této země,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Možnost využití soukromého pozemku pro jakýkoli účel, tedy i pro předvolební akci, podléhá vždy povinnosti schválení vlastníkem. V případě veřejného prostoru platí ohlašovací povinnost pořadatele. „Pevně doufám, že fungování v souladu se zákonem je pro politické strany a jejich představitele jednou z hlavních priorit a že budou respektovat český právní řád,“ dodal T. Prouza.

 

Zdroj: DDeM, s.r.o.

Praha, 20. srpna 2021