Spokojený zákazník – pokus o zneužití ceny

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) je autorem projektu vyhlašování cen Spokojený zákazník ve vybraných krajích. Jde o projekt, který má za sebou již více než desetiletou tradici. Jeho záměrem je ocenit ze strany spotřebitelů podnikatele, kteří poskytují nadstandardní a kvalitní služby spotřebitelům.

Tato ocenění jsou udělována na základě návrhů podaných spotřebiteli a dalšími subjekty, která tak hodnotí služby navržených podnikatelů. Znamená to mimo jiné, že návrhy nemohou v žádném případě podávat sami podnikatelé ani se do soutěže přihlašovat.

Celý projekt nevyžaduje žádnou finanční náhradu od oceněných podnikatelů. Další podrobnosti lze získat na stránkách SČS (http://www.konzument.cz/spotrebitel-v-kraji/dokumenty-o-cene.php).
Nicméně v poslední době jsme získali několik informací z Jihočeského kraje, že se na některé podnikatele obrací anonymní subjekty s nabídkou, že za určitý vklad (nejčastěji 900 Kč) zajistí nominaci do seznamu návrhů a dokonce i udělení této ceny. Ověřit identitu těchto „navrhovatelů“ však není možné, protože na použité telefonní číslo se nelze zpět dovolat.

Varujeme proto všechny další podnikatele a obchodníky, aby v případě předání podobné nabídky v žádném případě požadovaný vklad neplatili, protože jde o lživou a podvodnou nabídku neexistujících služeb. Sdružení českých spotřebitelů s touto praxí nemá nic společného.

 

Zdroj: Sdružení českých spotřebitelů (SČS)

Praha, 22. září 2015