Světový den chleba v České republice

Světový den chleba je každoročně připomínán 16. října jako svátek základní lidské potraviny a oslava pekařského umu. V České republice dnes chléb vyrábí přes 700 pekáren. Každý den vyprodukují okolo 1 milionu bochníků, což je na 280 tis. tun chleba ročně. Spotřeba chleba přitom roste a za rok 2014 připadlo na každého Čecha 40 kg.

Na její zvýšení má vliv lepší koupěschopnost obyvatelstva, orientace zákazníků na kvalitnější potraviny a výživová jedinečnost, kterou chléb přináší. Cena chleba přitom stagnuje od roku 2007. Nízká cena chleba je spolu s šířením mýtů o pečivu jedním z hlavních témat, se kterými se pekaři potýkají. Proto zakládají názorovou platformu Naši pekaři, která přispěje ke zvýšení prestiže pekařského řemesla a k osvětě spotřebitelů.

Češi sní více chleba

Dle předběžných údajů ČSÚ se v roce 2014 vyrobilo v České republice 278 868 tun chleba.  Roční spotřeba chleba po mnohaletém poklesu zaznamenala mírný nárůst. Zvýšila se o 0,7 kg, z 39,3 kg v roce 2013 na 40,0 kg na osobu v roce 2014. Jedním z důvodů zvýšení spotřeby chleba je pestřejší nabídka chlebového sortimentu, výživová jedinečnost této potraviny a přesun preference spotřebitelů od pečiva ze zmrazených polotovarů k levnějšímu chlebu. Každý Čech loni za chléb v průměru utratil necelých 1 000 Kč.

Chléb je v Česku levný

Cena chleba je trvale nízká a neodpovídá jeho hodnotě, což znepokojuje české pekaře. Spotřebitelská cena 1 kg chleba stagnuje již od roku 2007 a zákazník dle ČSÚ zaplatil v srpnu letošního roku za chléb 22,06 Kč. Podle šetření Eurostatu je český chléb 8. nejlevnější v EU.

„Nízká cena neumožňuje pekařům investovat do rozvoje, řádně odměňovat své zaměstnance, ani zlepšovat nabídku pro zákazníky. Pekaře dnes trápí vysoké náklady na energie, pohonné hmoty i služby. Nízké ceny způsobily, že každý sedmý pekař od roku 2000 zkrachoval,“ komentuje situaci předseda Svazu pekařů Jaromír Dřízal.

Trendy na trhu

Se zvyšující koupěschopností se spotřebitelé začínají orientovat na speciální a dražší druhy chleba. Nejoblíbenější však stále zůstává klasický pšeničnožitný Konzumní chléb či jeho pomoučněná varianta Šumava. Nekupují se velké bochníky chleba, ale jejich dělené části. Téměř třetinu chlebového sortimentu dnes tvoří speciální druhy, celozrnné a vícezrnné chleby.

Zákazníci po vzoru farmářských trhů začínají nakupovat regionální výrobky od lokálních pekařů. „Spotřebitelé, hlavně ve velkých městech, čím dál více preferují zdravý životní styl. Jeho součástí je i kvalitní český chléb, který jim přináší mnoho zdravotních benefitů. Letošní dobrá sklizeň obilí a kvalitní mouka by měla zajistit vysokou jakost vyráběného chleba, “ potvrzuje Jaromír Dřízal.

„Naši pekaři“  budou šířit osvětu

Při příležitosti Světového dne chleba vzniká nová názorová platforma s názvem „Naši pekaři“. Jejím cílem je bránit zájmy spotřebitelů, především v oblasti kvality pekařských a cukrářských výrobků dostupných na českém trhu a přispět ke kultivaci výrobních, obchodních a marketingových postupů používaných v oboru. V neposlední řadě chce šířit povědomí o tradičním pekařském řemeslu u veřejnosti a věnovat se osvětě v oblasti zdravé výživy dospělých i dětí, efektivního hospodaření s potravinami a ekologické zodpovědnosti.

Mezi zakládajícími členy oborového hnutí „Naši pekaři“ jsou majitelé či manažeři pekařských provozů různých velikostí, specializací a tržní síly. Hnutí je zcela apolitické, z hlediska svých názorů a aktivit je nezávislé na oborových cechovních organizacích. V dalších týdnech „Naši pekaři“ spustí webový portál o českém pečivu a lidech kolem něj s názvem „Chléb náš vezdejší“, připravují rovněž několik mediálních kampaní. Součástí jejich činnosti bude také kultivace oboru prostřednictvím hodnotového kodexu.

 

 

Zdroj: Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v České republice

Praha, 16. října 2015