Vypijeme průměrně 0,4l nealko nápojů denně

S příchodem teplejšího počasí a prvních horkých dní stoupá i konzumace nápojů. V následujících měsících můžeme očekávat sezónní nárůst spotřeby, protože letní měsíce jsou nejsilnějším obdobím pro tuto skupinu produktů.

Jaký je současný trend na českém maloobchodním trhu a kterým kategoriím se daří? Z aktuálních údajů společnosti Nielsen vyplývá, že za posledních dvanáct měsíců (květen 2016-duben 2017) dosáhly tržby v maloobchodě za skupinu nealkoholických nápojů (minerální vody, sycené nealko nápoje, džusy, energetické nápoje a ledové čaje) v České republice více než 15,7 miliard korun a meziročně došlo k jejich růstu o 1,3 %.

Pro srovnání, za nejvíce nakupovanou potravinářskou kategorii – pivo – Češi utratí o 1 % více, téměř 15,9 miliard korun. Obecně však vyšší tržby nebyly tažené vyšší spotřebou, ale meziročním nárůstem průměrné ceny za litr. Celkově Češi vypili 1,53 miliard litrů nealkoholických nápojů, což při přepočtu na jednoho obyvatele vychází na 0,4l nápojů denně a znamená pokles oproti spotřebě v předchozích dvanácti měsících o necelé 2 %.

Klesá spotřeba minerálních vod a sycených nápojů, rostou menší a dražší kategorie

Z koláče nealko nápojů si nejvíce ukrajují minerální vody, téměř 6 z 10 litrů, a více než čtvrtinu tvoří sycené nealko nápoje. Džusů se sice vypije pouze 8 % z celkové spotřeby, ale v tržbách dosahují podíl až 20 %. Zajímavostí v segmentu nealkoholických nápojů je fakt, že Češi utratili méně oproti předchozímu roku za dvě největší nealko kategorie (minerální vody -2,4 % a sycené nápoje -0,2 %), avšak výrazně se daří menším kategoriím, které dlouhodobě rostou: džusy navýšily meziročně tržby o více než 6,5 %, energetické nápoje o více než 8 % a ledové čaje dokonce o 12 %.

 

Zdroj: Nielsen Holdings plc

Praha, 3. června 2017