Výsledky soutěže Výrobní družstvo roku vyhlášeny

V rámci 24. valného shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev, které se konalo v pondělí 22. června v Nymburku, byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku.

První místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo Lukavec. V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo Otava Písek.

Výrobní družstva jsou v soutěži Výrobní družstvo roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepšími ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, podle nichž se určuje pořadí družstev v obou vyhlašovaných kategoriích, jsou stěžejní ekonomické ukazatele k 31. prosinci toho roku, za který je soutěž vyhlašována.

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými výsledky se za rok 2014 umístila VD:

  1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
  2. místo – Sněžka Náchod
  3. místo – Kovobel Domažlice

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením se za rok 2014 umístila VD:

  1. místo – Otava Písek
  2. místo – Služba České Budějovice
  3. místo – Integra Zlín

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva s dobrými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního družstevnictví.

Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivaci výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

Zdroj: Svaz českých a moravských výrobních družstev

Praha, 23.června 2015