Zodpovědným obchodníkem roku se stal Kaufland

Co vše dělají obchodníci nad rámec standardů ohledně podpory zdraví občanů, plýtvání potravinami, spolupráce s lokálními dodavateli nebo udržitelného rozvoje, letos poprvé ohodnotila odborná porota v rámci soutěže Mastercard obchodník roku 2020. Vítězem v kategorii „Zodpovědný obchodník“ se stal v konkurenci zahraničních i domácích řetězců Kaufland, a to zejména za široký záběr konkrétních projektů v této oblasti a také za transparentnost – vůči veřejnosti i za publikaci podrobného Reportu udržitelnosti 2019/2020. Na druhém místě se v hodnocení poroty umístil Albert, třetí skončilo Tesco.

„Jsem rád, že pojem společenská odpovědnost firem definitivně překročil hranice marketingu, kde se dlouho v mnoha případech pohyboval. Dnes se aktivity v oblasti trvalé udržitelnosti, vztahů k životnímu prostředí či nezištných investic pro potřebné staly součástí strategií všech hodnocených společností. Firmy podnikající v sektoru obchodu se v České republice stávají tzv. trend-settery, od kterých se ostatní často inspirují. Aktivity, jako je redukce plýtvání potravinami, reformulace potravin nebo nutriční značení, nedělají pouze proto, že by musely, ale protože samy chtějí a považují je z pohledu budoucí prosperity České republiky za důležité,“ zdůraznil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Vítězný Kaufland byl již dříve na základě nezávislého hodnocení studie Impact Metrics oceněn jako nejudržitelnější obchodní řetězec v České republice. Autoři studie kvitovali především přístup Kauflandu ke spotřebě elektřiny a množství zveřejněných dat včetně kompletního přehledu produkovaných emisí.

„Od roku 2018 se nám podařilo zmenšit objem emisí o 8,62 %. Do roku 2030 jsme se přitom dobrovolně zavázali snížit množství provozních emisí až o 80 %. Trvalá udržitelnost je pro nás důležitá i při stavbě nových prodejen počínaje instalací úsporného LED osvětlení nebo spořičů vody až po vytápění odpadním teplem ve všech našich nových nebo zmodernizovaných prodejnách,“ přiblížila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland Česká republika, snahu řetězce o redukci vlastních dopadů na životní prostředí.

Mezi dalšími oceňovanými aktivitami společenské odpovědnosti Kauflandu je od září 2020 nainstalování automatizovaných externích defibrilátorů (AED) ve všech prodejnách, v distribučních centrech, v masokombinátu a na centrále. Díky použití AED se již podařilo zachránit čtyři lidské životy.

U Alberta, který je druhý v pořadí, porotu zaujal dlouhodobý důraz na zdraví a udržitelnost a jasně definované kroky v této oblasti. Zaměřuje se na podporu zdravého životního stylu zákazníků a také zaměstnanců. Jako odpovědný obchodník klade důraz na snižování dopadů na životní prostředí, například redukcí používaných plastů nebo uhlíkové stopy, kterou se zavázal od roku 2018 do 2030 snížit o 50 %. Intenzivně řeší také téma potravinových přebytků. V letošním roce daruje potravinové bance 1600 tun neprodaných potravin, jež představují 3,2 milionu porcí jídla. Prostřednictvím Nadačního fondu Albert se také dlouhodobě věnuje podpoře komunit.

Třetí v pořadí Tesco svou strategii udržitelnosti představilo již v roce 2017. V rámci jejího plnění za uvedené období snížilo plýtvání potravinami v České republice o 71 %, což je více než 22 522 tun potravin. Současně odstranilo všechny těžko recyklované materiály z obalů vlastních značek ve střední Evropě a do roku 2025 budou obaly výrobků Tesco 100% recyklovatelné. V rámci plánů na snižování dopadů na životní prostředí ve svých obchodech používá Tesco výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů a plánuje urychlit dosažení nulových emisí již do roku 2035 oproti původnímu termínu 2050. Tesco má rovněž nejkomplexnější firemní pravidla pro podporu rodin a pro kolegy ve vážných životních situacích a provozuje nejrozsáhlejší grantový program na podporu místních organizací. Společnost Tesco navíc letos zveřejnila svoji vůbec první zprávu o diverzitě a inkluzi. Touto cestou chce informovat širokou veřejnost o svých krocích v oblasti diverzity a inkluze, tedy jak přistupuje k různorodosti svých kolegyň a kolegů, a také jak hodlá usnadnit vstup na trh práce zdravotně znevýhodněným osobám.

„Těší mě, že se všechny řetězce přihlásily k redukci plýtvání potravinami, k omezování plastů a k zavádění ekologických technologií, které zlepšují stav životního prostředí. Neméně důležitá je i podpora místních komunit a potřebných. Nejenže se řetězce každoročně podílí na úspěšné celostátní Sbírce potravin, ale samy v průběhu roku komplexně podporují potravinové banky, aby dokázaly zvládnout stále rostoucí počet jejich klientů,“ shrnul T. Prouza.

 

Zdroj: DDeM, s.r.o.

Praha, 24. září 2021