Zvýšení minimální mzdy uzavře další malé prodejny

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1 100,- Kč. Bohužel, tento krok bude mít značně negativní důsledky na obchodní obslužnost venkova. Na toto riziko upozorňovala Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) již na jaře letošního roku.

Zvýšení minimální mzdy bude jedním z podstatných důvodů k dalšímu uzavírání malých venkovských prodejen, což bude mít neblahý dopad nejen na stávající zaměstnance, ale hlavně na venkovské zákazníky.

Obchodní obslužnost venkova se neustále zhoršuje. „Pod tlakem cenové politiky zahraničních řetězců se v současnosti prodává více než 50% zboží v akcích, což vede k devalvaci hodnoty potravin a rovněž ke zkreslenému vnímání zákazníka na reálnou hodnotu potravin. V důsledku toho obrat malých venkovských prodejen stagnuje, zisk klesá a mnohé prodejny jsou dlouhodobě ztrátové. Přesto malé prodejny představují jedinou obchodní obslužnost pro obyvatele, zejména pak starší ročníky,“ upozorňuje na neblahý vývoj Ing. Pavel Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, spravující největší českou síť obchodů pod značkou COOP.

V této situaci, kdy minimální mzda nadále roste, se zvyšuje již tak neúnosný tlak na provozovatele obchodů, kteří již další navýšení nákladů nebudou schopni zvládat. Pokud nezačnou  mít orgány státní  správy a  vláda větší zájem o tento stav  a  společně s provozovateli hledat řešení, pak můžeme očekávat další uzavírání desítek venkovských prodejen.

„Situace je dlouhodobě nepříznivá. Život na venkově se pomalu dostává do krize a je třeba se ptát, zda má smysl, aby obce a kraje podporovali pojízdné prodejny či nerentabilní pobočky pošt s jednotkami transakcí denně. Nebylo by pro obyvatele venkova mnohem smysluplnější podpořit zachování malých prodejen?“ nabízí řešení Ing. Zdeněk Juračka, předseda AČTO.

Ostatně, řada obchodů COOP na venkově již poskytuje i poštovní služby jako partner České pošty. „Není v silách malých obchodníků dlouhodobě udržovat ztrátové prodejny, aniž by jim někdo podal pomocnou ruku,“ dodává předseda AČTO Juračka.

 

Zdroj: Asociace českého tradičního obchodu

Praha, 7. října 2016