Komerční článek

Jste dobrým manažerem?

Boj o maximalizaci finančních zisků firem nepolevuje. Ořezávání nákladů, nekončící reorganizace, náročné výzvy, obavy o budoucnost a stres jsou typickými projevy doby, ve které žijeme. Snaha o větší kontrolu firemního dění spolu s automatizací procesů vede k centralizaci rozhodování. Tyto faktory kladou větší nároky na kvalifikaci zaměstnanců, zejména manažerů. Firmy s profesním deficitem směřují k červeným číslům a nízké produktivitě práce.

Naše prostředí se neustále mění a kdo na změny nedokáže správně reagovat, může se dostat do značných problémů. To platí i o procesních zdrojích firem. Bohužel, někteří manažeři „nemocné“ zdroje, procesy a produkty neléčí, nebo léčí špatně, někteří je dokonce prezentují jako zdravé. Nesnaží se zjistit kořenové příčiny „nemocí“ procesů a ztracených obchodů.

„Vypozorovali jsme, že namísto zlepšování procesů se manažeři více zaměřují na prodeje, reorganizace a snižování nákladů. Výsledkem tohoto přístupu bývá pokles CSI (Customer Satisfaction Index), odliv špičkových specialistů a demotivovaní zaměstnanci, kteří „nemoci“ svých procesů znají nejlépe“, upozorňuje Ivo Ducheček, ředitel Business Institut EDU a.s., největší MBA školy v České republice.

Firmy se často orientují na zákazníka, což je správná cesta. Je ale důležité si uvědomit, že každý zákazník je jiný a potřebuje to, co očekává on. Velmi často si společnosti vymodelují jednoho univerzálního zákazníka a dle něj přizpůsobují fungování celé firmy. Rovněž se vyplatí mít na paměti, že nejcennější informace k efektivnímu řízení firem jsou na rozhraní se zákazníky. Kdo je nedokáže efektivně sbírat, zpracovávat a využívat, připravuje se o značný potenciál, který v budoucnu může rozhodovat o bytí či nebytí firmy.

Právě z informací, které přinášejí zákazníci při kontaktu s firmami, by se měly rodit základní myšlenky firemních strategií a linie nových produktů. „Manažeři znalí procesního řízení vědí, že procesními zdroji podniku jsou informace, metody, zařízení, materiál, finance a lidé. Za pomoci těchto zdrojů se vstupy přeměňují na výstupy a vznikají produkty a služby. Budou-li procesní zdroje dostatečné a kvalitní, budou kvalitní i výstupy, a s nimi spokojení zaměstnanci, zákazníci a akcionáři“, vysvětluje odborník na strategii Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA.

Manažeři, kteří chtějí být v souladu se svým prostředím, k tomu potřebují informace a znalosti. Bez nich se jen stěží stanou hybateli změn, vlajkonoši, kteří vedou své týmy od vítězství k vítězství. Manažeři, kteří si přejí vést úspěšné a výkonné týmy, by si měli v první řadě odpovědět na tři základní otázky:

  • Chci svá rozhodnutí dělat se znalostí možností, očekávání a požadavků interního a externího okolí?
  • Chci vytvářet prostředí, které umožňuje využívat lidský potenciál pro vytváření kvalitních zdrojů a očekávaných výstupů?
  • Chci pracovat v prosperující a perspektivní firmě?

Pokud manažeři alespoň na dvě otázky odpoví kladně, měli by se začít zajímat o profesní vzdělávání Master of Business Administration. Při studiu programů MBA se manažeři naučí, jaké informace jsou důležité a jakým způsobem je mohou získat, aby byli schopni správně reagovat na změny prostředí uvnitř i vně svých firem a zajistit jim tak prosperitu. „Proto je velmi důležité, aby při studiu MBA škola nabízela výuku formou workshopů a nikoliv pouze samostudium“, uzavírá Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institut EDU a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.