Ztráty se pohybují v miliardách

Zloději jsou čím dál výkonnější

Krádeže v obchodech narůstají, každý rok z jejich regálů zmizí v České republice podle odhadů zboží v hodnotě přes 10 mld. Kč. Nejsme v tom ale sami. V Německu dosáhly v minulém roce inventurní diference 3,9 mld. euro.

Inventurní diference v maloobchodním sektoru zůstaly i v roce 2014 prakticky v nezměněné výši a v sousedním Německu dosáhly 3,9 mld. euro. Více než polovinu těchto ztrát tvoří, stejně jako dříve, krádeže v prodejnách. Jako protiopatření a zmírnění těchto ztrát se chce obchod zaměřit na školení personálu prodejen, především v oblasti pokladen, prodeje a příjmu zboží.

Vysoké ztráty

V maloobchodu jako celku byly inventurní diference německého trhu vyčísleny v přepočtu na maloobchodní ceny v roce 2014 na 3,9 mld. euro. Podle odborníků připadá z této sumy přibližně 2,1 mld. euro na ztráty způsobené zákazníky. Vlastním zaměstnancům je za rok 2014 připočítávána způsobená škoda ve výši 900 mil. euro a dodavatelům a servisním pracovníkům a firmám 300 mil. euro. Zbylých 600 mil. euro připadá na vlastní organizační nedostatky obchodníků.

Průměrná výše inventurní diference se podle průzkumu EHI pohybuje v Německu kolem 1 % z obratu. Další náklady vznikají investicemi do techniky a personálu vedoucí ke snižování těchto ztrát. To představuje částku přibližně 1,3 mld. euro. Celkem tedy jde za inventurními diferencemi, po započítání nákladů na techniku a personál, 1,3 % obratu, resp. v přepočtu na výši obratu 5,2 mld. euro. Tato částka je nakonec započítána do prodejních cen a zaplatí ji tak i poctivý zákazník.

Ztráty na DPH, o které stát v důsledku krádeží přijde, činí ročně 450 mil. euro.

Zaměstnanci proti zlodějům?

Již dnes, jak uvádí studie, patří školení zaměstnanců zaměřená na snižování inventurních diferencí prakticky pro všechny obchodníky zapojené do průzkumu k nejdůležitějším opatřením proti krádežím. Téměř třetina z nich má v úmyslu do budoucna tuto oblast školení dále posílit, např. o speciální školení pokladního personálu, vedoucích prodejen a prodavačů.

Sedmdesát procent dotázaných obchodníků zároveň využívá při ochraně proti zlodějům nejrůznější typy videotechniky.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním čísle časopisu Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.