Průkaz energetické náročnosti budovy

Hlavní změny novely

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“ či „PENB“) není v oblasti obchodu s realitami a jejich správou žádnou novinkou. Povinnost jeho opatření ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, stavebníkovi, vlastníku budovy či společenství vlastníků jednotek již od roku 2009.

V průběhu posledních let byl však zákon o hospodaření s energií podroben několika revizním novelám, které podstatně upravily podmínky jeho opatření.

Obecně však v oblasti určování energetické náročnosti budov panovala mezi adresáty norem nejistota a zmatení stran jejich povinnosti opatřit si průkaz při dispozici s budovou. Jisté zpřesnění má přinést prozatím poslední novela zákona o hospodaření s energií provedená zákonem č. 103/2015 Sb. s účinností od 1. července 2015.

PENB nebude vyžadován u budov vystavěných před rokem 1947

Zákon nově stanoví, že průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy či její ucelené části, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Za větší změnu budovy pak zákon považuje změnu obálky budovy (tj. zateplení střechy, fasády, výměna oken apod.) na více než 25 % plochy.

U domů postavených a zároveň nerekonstruovaných do roku 1947 předpokládá zákonodárce nejhorší energetickou třídu, to znamená, že je jim automaticky přidělována třída G.

Odpovědnost zprostředkovatelů prodeje či pronájmu budovy

Novela zákona bere k odpovědnosti zprostředkovatele prodeje či pronájmu budovy (typicky realitní kanceláře), pokud v rozporu se zákonem neuvedou v informačních a reklamních materiálech klasifikační třídu energetické náročnosti budovy. Za porušení této povinnosti hrozí zprostředkovatelům pokuta až ve výši 100 000 Kč.

Vlastník či společenství vlastníků jednotek jsou povinni v případě prodeje či pronájmu budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii.

Pokud zprostředkovatel grafickou část průkazu neobdrží, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tedy energetickou třídu G. Uvedením třídy G do příslušných materiálů je splněna povinnost zprostředkovatele a další případné sankce jdou za vlastníkem budovy či společenství vlastníků jednotek.

Vlastníci a správci bytových domů nemají povinnost plošně zpracovat PENB

Bytové domy si již nemusí k 1. červenci 2015 opatřovat průkaz energetické náročnosti pro celý bytový dům, avšak při prodeji jednotlivé jednotky v domě tato povinnost zůstává.

V případě bytových jednotek nadále platí, že lze průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Vzhledem k výše uvedenému je ale nutné upozornit, že nahrazení průkazu energetické náročnosti budovy vyúčtováním může ztížit postavení této nemovitosti na trhu, když nedodání průkazu zprostředkovateli prodeje či pronájmu bude napříště znamenat automatické zařazení jednotky do energetické třídy G a tím i znevýhodnění vůči konkurenčním nemovitostem.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním čísle časopisu Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.