Hledáme pouze dokonalost, zní motto Rémy Cointreau

Zákazník sahá častěji po dražších značkách alkoholu

Dovozovým značkám alkoholu se na českém i slovenském trhu daří. Které jsou nejoblíbenější a jak se mění spotřebitel značkových lihovin? O tom jsme hovořili s Přemyslem Totzauerem, Key Acccount Directorem společnosti Rémy Cointreau pro Českou a Slovenskou republiku.

Prémiové portfolio destilátů Rémy Cointreau v uplynulém účetním roce raketově rostlo jak v České republice, tak na Slovensku. Čím si vysvětlujete tento úspěch?

Máte pravdu, loňský fiskální rok se skutečně hodně povedl. Tržby Rémy Cointreau CzechRepublic za prodej zboží očištěné o spotřební daň zaznamenaly proti stejnému období minulého roku nárůst 38 % v České republice; tržby slovenské pobočky Rémy Cointreu Slovakia vzrostly dokonce o 41 %.

Významným faktorem růstu byl příznivý makroekonomický vývoj. Druhým faktorem je trend růstu obliby dovozové¬ho alkoholu, který ve zvýšené míře pozorujeme od metanolové aféry a který nás, jakožto největšího dovozce lihovin na trhu, pozitivně ovlivňuje.

Třetím aspektem, který k růstu přispěl, je stále efekt z převzetí značek skupiny William Grant & Sons, bavíme se o prémiových whiskách jako je Tullamore Dew, Glenfiddich a Grant´s.
A za čtvrté: v loňském roce se nám povedlo udělat hodně práce jak v retailu, tak na poli HORECA segmentu. Je potřeba poděkovat kolegům z marketingu. Práce, kterou odvádějí v nadlince i podlince je velmi dobrá. O našich značkách je hodně slyšet a vidíme výrazný efekt v prodejích.

Slovenský trh za sebou nemá meta­nolovou aféru, ale růst tržeb jste tam zaznamenali ještě vyšší než v Česku. Co sehrálo roli?

Trend obliby dovozových lihovin je na Slovensku stejný jako v Česku. Také makroekonomický vývoj byl na Slovensku velmi pozitivní.

Můžete porovnat vývoj prodejů přes retail a segment HORECA?

Budu hovořit pouze za lihoviny. Z údajů, které mám k dispozici, je zřejmé, že rostly oba segmenty s tím, že retail ros­tl o něco málo rychleji. Pro nás jsou oba segmenty stejně důležité. A v obou jsme rostli rychleji než celá kategorie.

Jak si vysvětlujete, že jste rostli rych­leji než kategorie alkoholických nápojů jako celek?

Jde o mix několika faktorů, které bu­dou podobné, jako v odpovědi na otázku, proč se RC loni tak dařilo. Jedním je ros­toucí obliba dovozového alkoholu.

Druhým důvodem je fakt, že značky jako Tullamore Dew nebo Jägermeister, které byly dlouhodobě vnímány jako luxusní, se posunuly do mainstreamové ka­tegorie a výrazně tak roste jejich spotře­ba. Zároveň vidíme, že český a slovenský spotřebitel častěji zkouší i dražší značky z našeho portfolia, rozšířili jsme distri­buci, posílili jsme aktivity. Lihoviny jsou hodně o emocích a nám se marketingově daří tyto emoce vytvářet.

Co vedlo k tomu, že se dříve „luxus­ní“ značky posouvají ve vnímání českého spotřebitele směrem k „mainstreamu“?

Český spotřebitel bohatne a je čím dál náročnější. Lidé cestují a chtějí si vyzkou­šet značky, které poznali na dovolené, příkladem je Metaxa, kterou si lidé spo­jují s dovolenou v Řecku. Roste také kvalita české gastronomie. Lidé si značku vyzkouší v HORECA seg­mentu a pak si ji v obchodě koupí domů.

Jednou z kategorií, která výrazně ovlivnila růst výdajů do potravin a dro­gerie v první polovině letošního roku jsou, právě alkoholické nápoje. Které­mu segmentu se dařilo nejlépe?

IWSR Report 2015, celosvětový report prodejů dovozců a výrobců alkoholic­kých nápojů, nám jasně říká, že v loňském roce tržby za prodej dovozového alkoholu rostly o 6,3 %, kdežto prodej al­koholu tuzemské provenience stagnoval. Dovozový alkohol byl tedy, tím faktorem, který táhl růst celé kategorie. Výrazný růst lihovin z dovozu pak táhly tři hlavní kategorie: whiskey, rum a hořké bylinné likéry.

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v zářijovém čísle Retail News…

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.