Trh s drůbežím masem

Třetinu konzumovaného masa tvoří drůbeží

Z historického pohledu patří drůbežářský obor v rámci potravinářského průmyslu k nejmladším, ale současně i k nejmodernějším oborům. Spotřeba drůbežího masa se v České republice v současné době pohybuje kolem 25 kg na osobu za rok.

Značného rozvoje dosáhl tento obor již v 80. letech minulého století. K významné modernizaci drůbežářského průmyslu došlo během devadesátých let.

V tomto období byla změněna technologie chlazení z chlazení vodou na chlazení vzduchem a drůbežářské podniky byly rekonstruovány a vybavovány nejlepšími dostupnými technologiemi od porážení přes porcování až po výrobu drůbežího masa a drůbežích masných výrobků.

V ČR, na rozdíl od jiných zemí, je 100 % zpracovaného drůbežího masa chlazeno vzduchem v chladících tunelech. Drůbeží maso je tak vždy ve všech částech dokonale zchlazeno na max. 4oC. Při chlazení vodou, které je často používáno v jiných zemích, je prakticky nemožné maso vychladit na tuto požadovanou teplotu.

Drůbeží maso je mezi spotřebiteli oblíbené a v jídelníčku zaujímá zhruba třetinu celkově konzumovaného masa. Drůbeží maso, především kuřecí, vykazuje ve srovnání s ostatními druhy masa nízkou energetickou hodnotu, a zároveň je bohaté na lehce stravitelné bílkoviny, jež dodávají tělu potřebné aminokyseliny nepostradatelné ve výživě.

Obliba drůbežího masa stoupá především vzhledem k jeho dostupnosti, dietetickým vlastnostem, možnosti rychlé úpravy a také z důvodů cenových. Roste zájem spotřebitelů o maso chlazené a zároveň o drůbeží maso dělené, kterého se prodává větší množství než celých kuřat. Od roku 2003 do roku 2014 vzrostl prodej děleného drůbežího masa o 17%. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i v budoucnosti.

V roce 1985 byla spotřeba drůbežího masa 10,6 kg, v roce 1995 13 kg. V roce 2003 dosáhla již 23,8 kg a v současné době se pohybuje kolem 25 kg na osobu za rok.

Dovoz drůbežího masa do ČR roste, nárůst dovozu začal již po vstupu ČR do EU. V současnosti jsou nejvyšší dovozy z Polska, které se v roce 2014 podílelo na dovozech již z 55 % a podíl této země na dovozech neustále roste. Druhou největší dovozní zemí je Brazílie, dále pak Německo a Maďarsko. Růst vývozu drůbežího masa z České republiky nemá tak významnou dynamiku a vyváží se nejvíce na Slovensko.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v říjnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.