Vracené zboží se prodraží

Pomoci mohou lepší informace i obaly

V důsledku stále rostoucího významu e-commerce stoupají požadavky na online obchodníky a poskytovatele zásilkových služeb. Obchodníci se chtějí vyhnout zejména nákladnému vracení zboží.

Jak se uvádí ve výsledcích studie EHI „Versand- und Retourenmanagement im E-Commerce 2015“, je jedna vracená zásilka spojena s nákladem v průměru kolem 10 euro. I když to není zákonem stanoveno, třetina dotázaných obchodníků přejímá náklady za zaslání vraceného zboží. K tomu je ještě třeba připočítat náklady na zpracování, tj. kontrolu a úpravu.

Nejdůležitějším opatřením, jak udržet náklady za vracené zboží na co nejnižší úrovni, spatřuje většina dotázaných obchodníků (83 %) v uvádění podrobných informací o produktu na internetu, možnostech v oblasti poradenství (48 %) a v rychlé expedici (44 %). Na čtvrtém místě následuje bezpečný obal (38 %).

Bezpečně a trvanlivě

Pro zákazníka e-commerce je špatnou variantou dostat objednané zboží poškozené, nedojde-li v požadovaném čase nebo nedostat je vůbec. Online obchodníci byli požádáni o vyjmenování TOP 5 témat z jejich pohledu; na prvním místě uváděli věrnost dodavateli, na dalším následovaly bezpečné a trvanlivé obaly.

Tématu obaly se tak dostalo výrazného zvýšení významnosti v porovnání s minulým rokem, protože dobře chránící obaly zabraňující škodám vzniklým při dopravě mohou přispět ke snížení počtu vratek zboží. Pro třetinu obchodníků jsou bezpečné obaly hlavním aktuálním tématem. Obaly mají být také ekologicky smysluplné, protože příliš velké obaly představují pro mnoho zákazníků nepříjemnost. Aby bylo možné zaručit bezpečné zasílání a současně se vyhnout změně obalu, je rozhodující optimální sladění velikosti výrobku a obalu. Obal má být navíc znovu použitelný pro zpětnou zásilku; zákazníkům se tak poskytuje optimální služba. Zboží zaslané zpět má online obchodníkovi dojít nepoškozené, takže je možné je znovu prodat jako prvotřídní.

Připravit k odeslání

Pro čtvrtinu dotázaných online obchodníků by bylo výhodné, kdyby zboží určené jako online zásilka dostávali od dodavatelů již zabalené, protože by tak bylo možné snížit náklady i výdaje.

Vedle úspory nákladů byly uváděny také faktory, jako je zvýšení bezpečnosti při transportu a rychlejší dodání. 16 % obchodníků se naopak vyslovilo proti tomu, aby dostávali zboží již zabalené, protože své výrobky nakupují zvlášť pro stacionární obchody a zvlášť pro online shopy a jejich zákazníci si zpravidla objednávají několik druhů zboží.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.