Retail Summit nás stále baví

Barbora Krásná z Blue Events poskytla Retail News a slovenskému odbornému portálu RETAIL magazin exklusivní rozhovor ke stavu příprav Retail Summitu 2016.

Další ročník Retail Summitu, největšího středoevropského setkání špiček maloobchodu, je přede dveřmi. Čím bude tento ročník jiný a výjimečný?

Pečlivě jsme studovali výsledky výzkumu spokojenosti účastníků Retail Summitu 2015, který byl zatím co do účasti největší – zúčastnilo se jej 1 072 manažerů a specialistů z Česka, Slovenska a řady dalších zemí. Účastníci nám písemně nebo v osobních rozhovorech vyslali jasný signál, že chtějí, abychom drželi vysokou technologickou a organizační úroveň naší akce, ale abychom dále vylepšili program a vytvořili ještě více příležitostí k networkingu. Tak jsme se snažili to při přípravě letošního ročníku udělat. Mimo jiné jsme Summit prodloužili o odpoledne a předvečer 1. 2. 2016 a vytvořili tak prostor pro setkání účastníků ještě před oficiální programovou částí, která začíná 2. 2. 2016 ráno.

Předvečer mohou partneři a spoluorganizátoři Summitu využít k různým společenským a obchodním akcím: Svaz obchodu a cestovního ruchu v ČR pořádá pro pozvané generální ředitele CEO Dinner s klíčovými řečníky Summitu a foyer kongresového centra bude patřit get-together-party, kam po registraci může zavítat každý účastník summitu.

My v Blue Events využijeme této příležitosti k tak trochu rodinnému setkání s bývalými spolupracovníky – právě 1. 2. 2016 totiž oslavíme 25 let od založení naší firmy.

Zajímavě zní už název konference „Jak obchodování vrátit hodnotu?“. Proč jste se rozhodli právě pro toto téma? Co by mělo být výsledkem konference?

Trápí nás, že navzdory gigantickým investicím maloobchod ve střední a východní Evropě nemá pro své klíčové partnery hodnotu, jakou by měl a mohl mít. Zákazníci nejsou plně spokojeni a jsou silně neloajální, zaměstnanci si připadají nedostatečně ohodnoceni a jsou demotivováni, stát nechápe význam obchodu pro národní ekonomiku a terorizuje jej nesmyslnými regulačními opatření. A ani vlastníci obchodních firem nemají povětšinou co slavit – zisky jsou ve srovnání s jinými odvětvími obvykle dost nízké.

Víme, že změnit to není lehké, ale chceme se o to alespoň pokusit. A také chceme v diskusi ukázat, že hodnota vzniká (nebo mizí) v celém řetězci vztahů, doslova od pole až po ledničku, a obchod ji nemůže vytvářet na úkor partnerů – dodavatelů či zákazníků.

Výstupem Summitu by v ideálním případě mělo být to, že co nejvíce přítomných přijme potřebu konceptu win-win-win pro všechny účastníky maloobchodního trhu.

Jaký bude letošní program Retail Summitu? Čím bude jiný? Jaké sekce a diskusní bloky jsou připraveny? Na co je v rámci programové struktury kladen větší důraz (kamenný/internetový obchod, dodavatelé, vztahy, technologie…)? Na co konkrétně byste směřovali pozornost zájemců o účast a účastníků konference?

Stručně řečeno: program bude ještě bohatší. Vystoupí více než 120 řečníků a panelistů, vloni to bylo „jen“ 93. Kromě vystoupení řečníků ve 3 plenárních částech nabízí program 13 tematicky zaměřených specializovaných diskusních sekcí, a bylo by nespravedlivé vyzdvihnout jen některé z nich.

Naší ambicí bylo především dosáhnout toho, aby byl program co nejvyváženější – přinášel rovnováhu mezi zastoupením různých typů obchodního podnikání. Do všech částí programu proto zveme hvězdy domácího i mezinárodního retailu, které reprezentují korporace i nezávislé firmy.

Retail Summit poskytuje i ojedinělou platformu pro interakci mezi tradičními kamennými obchodníky a agresivně rostoucími hráči E-Commerce, kteří spolu sice svádí tvrdý boj, ale také mohou vzájemně obohacovat a inspirovat, přičemž reálně nemají mnoho šancí se potkat k profesionální diskusi.

Summit má tradičně pověst velkého setkání prodejců a výrobců potravin, letos chceme tento image lehce korigovat a cíleně jsme přidali i řadu programových bloků věnovaných non-food kategoriím. Technologiím se naopak nevěnujeme samostatně, technologická řešení a jejich praktický dopad na obchod se prolínají samozřejmě všemi programovými částmi.

Co bylo vaší inspirací při tvorbě programu? Na základě čeho připravujete program konference

Sledujeme velmi pozorně trendy trhu, mimo jiné spolupracujeme se špičkovými výzkumnými a poradenskými firmami. Konzultujeme s partnery ze Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a z Vysoké školy ekonomické. A v neposlední řadě máme také v Blue Events a v sesterské Blue Strategy vlastní experty, kteří nejen tuší, co se v maloobchodě děje, ale mají i vizi toho, co by se mělo dít.

Na jaké zajímavé osobnosti se mohou účastníci Summitu těšit? Kdo bude klíčovým řečníkem letošní konference? Jaké je zastoupení domácích a zahraničních řečníků?

Trochu se zdráhám ukázat na jednoho či jen několik řečníků – Retail Summit 2016 přináší opravdu hodně hvězd – ty nejvýraznější tváře Summitu jsou zde. Atraktivitu jednotlivých řečníků musí účastníci posoudit podle svého profesního zaměření. Předpokládám, že velkou pozornost vyvolá třeba jeden z evropských šéfů business developmentu firmy AMAZON, O. Schmitz nebo investiční bankéř a specialista na retailový trh střední a východní Evropy z JP Morgan, George Holst.

Velký úspěch u publika zpravidla mívají i podnikatelské příběhy „z domova“, letos jsme například do hlavního programu pozvali Podnikatele roku 2014 a generálního ředitele KOH-I-NOOR Holdingu Vlastislava Břízu nebo majitele a předsedu představenstva MP Krásno, Karla Pilčíka. Zastoupení domácích a zahraničních řečníků je cíleně vyvážené. Pokud jde o to, odkud přijedou ti „zahraniční“, pak nejdelší cestu bude vážit Prof. Kyle Murray z Kanady, a tu nejkratší Gabriel Csollár z COOP Jednota Slovensko.

Pro koho je akce určena? Jaké jsou hlavní přínosy pro účastníky? Jakou předpokládáte letošní účast? Jak velká část účastníků navštěvuje akci pravidelně? Jaký je přibližný poměr zastoupení domácích a zahraničních hostů?

Od svého prvního ročníku v roce 1995 se Retail Summit snaží být místem, kde se scházejí ti, kdo mají ambici být velkými. Ne nezbytně z hlediska obratu, ale z hlediska míry inovativnosti, kvality poskytovaných služeb a tedy celkové vytvářené hodnoty obchodního podnikání.

Děláme vše pro to, abychom si udrželi pozici nejvíce navštěvované obchodní konference ve střední a východní Evropě a zůstali v celoevropské TOP 3.

Jsme velmi rádi, že existuje určité „železné“ jádro účastníků, kteří mají pravidelný termín Summitu – první úterý a středu v únoru – již pevně zakotven ve svém diáři, což dokazují i statistiky: 20 % návštěvníků loňského Summitu se zúčastnilo více než deseti jeho ročníků. Plánujeme, že na Summit 2016 obdobně jako vloni a předloni přijde zhruba tisícovka účastníků. Věříme, že se nám opět podaří udržet vyvážené zastoupení obchodníků a jejich dodavatelů. Zůstaneme nepochybně především lokální českou konferencí, s dále rostoucím počtem velmi vítaných zahraničních hostů – zejména přátel ze Slovenska. Podrobná statistika účastníků je k dispozici zde.

Jak velký prostor na letošní události je vyhrazený pro networking a neformální setkání? Co všechno budou moci účastníci pro svoje pracovní aktivity na konferenci využívat?

Jak jsem již zmínila, dále jsme rozšířili prostor pro neformální setkávání návštěvníků. Jde zejména o rozšíření Summitu ze dvou na tři dny, obohacení o předvečer s get-together-party a dalšími setkáními. Také jsme na žádost účastníků prodloužili přestávky mezi jednotlivými programovými bloky.

Rovněž jsme ještě více investovali do programu společenského večera dne 2. 2. 2016, který spolupořádáme se společností MasterCard a kde vyhlašujeme vítěze soutěže Obchodník roku.

Věříme, že to vše se bude účastníkům líbit. A jistě ocení i kreativitu partnerů, díky nimž se celé kongresové patro hotelu Clarion po 3 dny promění v zónu interaktivních aktivit, příležitostí pro seznámení s novými technologiemi pro obchod či nabídkou občerstvení, které kromě hotelu Clarion dodává řada komerčních partnerů Summitu, například Plzeňský Prazdroj, Kofola, MP Krásno, Bel Sýry, Minit a další.

Pokud jde technologickou podporu komunikace ze strany organizátorů, budeme ještě více pracovat s komunikační platformou Sli.do pro účastníky. A dále těm, kteří o to projevili při registraci zájem, nabídneme informace a konferenční materiály v digitální podobě prostřednictvím mobilní aplikace vytvořené cíleně pro letošní Retail Summit.

Jak celkově vnímáte tuto exkluzivní akci v průběhu posledních let. Kam až se dostala a jaké jsou vaše ambice do budoucna?

Již 22 let se snažíme dodávat našim hostům rok od roku vyšší kvalitu. Věříme, že i letos se to podaří. Naší největší ambicí je, aby Retail Summit i nadále bavil nás, řečníky, účastníky i komerční partnery. Snad si mohu od platinového partnera Kofoly dovolit tak trochu vypůjčit jejich firemní slogan: Když nás to bude i nadále bavit, není co řešit.

 

dk

Atmosféra akce – Retail Summit 2015

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.