Navýšení minimální mzdy může ohrozit malé venkovské prodejny

COOP vsadil na kvalitní domácí výrobky

Svaz českých a moravských spotřebních družstev má od prosince minulého roku nového předsedu. Stal se jím Ing. Pavel Březina, předseda spotřebního družstva v Rakovníku, který řadu let působil také v rámci nákupní centrály COOP Centrum. Hlavní oblasti, na které se chce v následujícím období soustředit, jsou kvalitní podnikatelské zázemí, zkvalitňování služeb a podpora regionů.

V prosinci roku 2015 jste stanul v čele SČMSD (Skupiny COOP) a vystřídal dlouholetého předsedu Ing. Zdeňka Juračku, za jehož vedení udělala družstva velký krok dopředu. Jaké cíle jste si stanovil pro nejbližší období?

Velice si vážím práce, kterou pan Juračka pro české spotřební družstevnictví udělal při budování značky COOP, ale i v projektech pro zlepšení jednotlivých prodejen. V tomto procesu je potřeba i nadále pokračovat, neboť ani konkurence nespí. Skupina COOP provozuje největší maloobchodní síť v České republice. Máme širokou škálu velikostí prodejen – od hypermarketů po prodejny s několika desítkami čtverečních metrů prodejní plochy, které v malých obcích často plní důležitou funkci základní vybavenosti obce.

V podílu českých výrobků na celkovém sortimentu zboží prodejen asi nemáme soupeře.

Jsme čistě česká společnost, vlastněná více než sto padesáti tisíci členy spotřebních družstev. Bylo by dobré, pokud by si stát, který se tváří, že chce propagovat prodej českých potravin, uvědomil, že ruku v ruce s podporou českých zemědělců a výrobců potravin by bylo dobré podpořit i tradiční český maloobchod. Není možné čekat, až se vše samo udělá, ale role státu je zde právě od toho, aby se zastal českých prodejců a pomohl jim, jak je běžné i jinde v zahraničí.

Na které projekty se zaměříte?

Kvalitní podnikatelské zázemí, zkvalitňování služeb a podpora regionů tak budou hlavní oblasti, na které se plánuji v následujícím období soustředit.

Důležité je vylepšování prodejen a co nejlepší nabídka kvalitních produktů. Profilujeme se především coby prodejce kvalitních domácích výrobků. Zde je naše největší síla a také příležitost profilovat se proti tlaku zahraničních řetězců.

Nemůžeme konkurovat masivními mediálními kampaněmi ve stovkách milionů korun, ale můžeme konkurovat osobním přístupem a blízkostí prodejen k vašemu bydlišti. K tomu nám pomáhají i doplňkové služby na prodejnách, ať již finanční, informační nebo i spolupráce s poštami.

Uvažujete do budoucna také o e-shopu nebo rozšíření služby click&collect?

Tyto aktivity spadají do činností jednotlivých družstev Skupiny COOP. Do budoucna očekávám, že bude vznikat více a více projektů a nabídek z této oblasti. E-commerce je trvale rostoucím odvětvím a i v zahraničí COOP zkoumá možnosti, jak ji co nejefektivněji využít.

Velký pokrok v této oblasti udělal Konzum Ústí nad Orlicí se svou službou COOP Box a nadále ji rozšiřuje s úspěšnými výsledky.

V čem vidíte největší potenciál prodejní sítě COOP do budoucna a co je pro ni naopak nejvíce ohrožující?

Základní potenciál spočívá v podstatě spotřebních družstev. Ta jsou vlastněna více jak 150 000 obyvateli České republiky a nikoliv nadnárodními společnostmi. Družstva přímo podporují regiony, kde působí, ať již udržováním zaměstnanosti, tak investicemi a odvody daní, které díky tomu nekončí v zahraničí.

Ve spolupráci s kvalitními výrobci můžeme nabídnout mnohem lokálnější zboží než konkurence a zákazníci to oceňují.

Největší slabinu pak představuje koordinace jednotlivých družstev a jednotnější společné vystupování. Díky demokratickému a volenému uspořádání musíme zkoordinovat mnoho protichůdných názorů.

Budete se snažit o návrat do Prahy a dalších velkých měst?

Nějaká masivní expanze do hlavních center je asi v současném vysoce konkurenčním prostředí v maloobchodním trhu, kde se zákazníci tváří, že je zajímá především původ a kvalita potravin, aby se následně orientovali při koupi zboží především cenou, pro společnost orientující se především na kvalitní české výrobky nepravděpodobná. Prostor pro navýšení počtu prodejen vidím eventuálně v malých obcích a ve spolupráci se samosprávou těchto obcí.

A pokud jste zmínila Prahu, tak ta je plná večerek a pro družstva, kde je každá koruna legální, není lehké s večerkami soupeřit. Ale uvidíme, třeba se situace časem změní.

 

Video: Blue Events

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.