Potraviny ohleduplné ke zdraví i k přírodě

České bio opět roste

Že naše zdraví a životní energie závisí kromě jiného na tom, co konzumujeme, dnes už asi nikdo nezpochybňuje. Na pomyslném indexu jsou potravinářská aditiva a tzv. éčka. Cestu k biopotravinám si však český zákazník stále hledá.

Zájem o biopotraviny zaznamenává v České republice značné výkyvy. Momentálně jsme opět na rostoucí křivce. Vztah většiny spotřebitelů však zůstává zdrženlivý, buď kvůli ceně, nebo nedostatku argumentů, proč vlastně bio kupovat.

Údaje o trhu biopotravin jsou v ČR dostupné od roku 2005. Od té doby tento segment zažil jak enormní nárůst v letech 2005-2008, tak stagnaci v letech 2009-2010. Od roku 2011 je zaznamenáváno opětovné oživení zájmu o biopotraviny.

Poslední komplexní zveřejněná data za rok 2013 uvádějí, že celkový obrat biopotravin realizovaný českými výrobci a distributory dosáhl více než 2,7 mld. Kč (včetně vývozu). V České republice utratili spotřebitelé za biopotraviny 1,95 mld. Kč, což představuje meziroční růst 9,5 % a oproti roku 2005 vzrostl trh téměř čtyřnásobně.

Průměrná roční spotřeba biopotravin na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč (185 Kč v roce 2013) a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů dosáhl 0,71 %.

Nejvíce biopotravin nakupují čeští spotřebitelé tradičně v maloobchodních řetězcích (64 %, 1,24 mld. Kč), na druhém místě v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (17 %). Téměř trojnásobně vzrostl od roku 2010 obrat přímého prodeje, zejména prodeje ze dvora (na 172 mil. Kč a 9% podíl na celkové spotřebě biopotravin).

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (33% podíl, přičemž třetinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Druhou příčku si udržuje kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (18 %), následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (16 %, zahrnující ovocné a zeleninové šťávy).

Z dovozu je podstatná část bioovoce a zeleniny

Objem dovozu finálních biopotravin činil v roce 2013 přibližně 800 mil. Kč, tj. 46% podíl na maloobchodním obratu v ČR. Pokud by byl započítán navíc i objem dovozu bioproduktů či biopotravin, které jsou na území ČR dále zpracovávány, podíl dovozu by ještě vzrostl. Na dovozu biopotravin se nejvíce podílí kategorie „Ostatní zpracované potraviny“. V rámci ní jde zejména o téměř 100% dovoz dětských výživ, z 80 – 90 % dovoz u koření; kávy a čajů; cukru a medu a zhruba 70 % dovozu u čokolády, kakaa a cukrovinek.

Mimo suroviny, které nejsou v ČR dostupné, se však dováží např. luskoviny a olejniny; oleje jsou vesměs z dovozu; mlýnské výrobky (obilniny i zpracované mouky a pekařské směsi – odhadem 20 % obratu) i pekařské výrobky včetně těstovin (odhadem až 50 % obratu).

Z dovozu k nám přichází podstatná část bio ovoce a zeleniny, která je v ČR pouze balena do spotřebitelského balení a v podstatě 90 % prodaného objemu pochází z dovozu. Významný dovoz (odhadem až 70 % obratu) přetrvává také u nápojů, a to jak ovocných či zeleninových džusů, tak nealkoholických ochucených vod.

Každoročně roste také objem vývozu. V roce 2013 vyvezly české společnosti do zahraničí biopotraviny za přibližně 774 mil. Kč, což je téměř 10krát více než v roce 2006 (29 % celkového obratu). Vývoz biopotravin směřuje z ČR převážně do zemí EU (95 %), nejvíce do Rakouska a Německa.

Do Německa již úspěšně vyvážejí čeští zemědělci biomléko a stoupá rovněž zájem o biomaso české provenience.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.