Speciální téma: nezávislý obchod

Prostor pro nápady a budování důvěry zákazníka

Letošní Retail Summit zařadil také diskusní sekci na téma Hodnota a nezávislý obchod, jejímž partnerem byl Retail News. Řada inspirativních řešení ukázala skrytou sílu lokálních sítí a nezávislých specializovaných prodejen.

„Současná situace na trhu s rychloobrátkovým zbožím je velice náročná. Od roku 2009 klesá na českém trhu dosažený obrat na metr čtvereční prodejní plochy. Skončilo období extenzivního růstu a zákazník věnuje čím dál větší pozornost kvalitě zboží i služby. O budoucím úspěchu nebo neúspěchu bude rozhodovat originálnost řešení, to znamená odlišení se a přístup k zákazníkovi na prodejnách. Nezávislý obchod je již v současné době diferencovaný, na trhu se objevuje značná variabilita řešení. Dá se očekávat, že tento trend bude dále pokračovat. Rozhodující bude schopnost zaujmout zákazníka. Nezávislý obchod má příležitost se ve své nabídce odlišit od nabídky nadnárodních řetězců a přitáhnout zákazníka.

Jde o využití lokálních zdrojů produkce. Jedná se zejména o lokální výrobce potravin a zemědělce. Této situaci nahrává i současná atmosféra ve společnosti, kdy se vracíme ke zdravějšímu způsobu života a postupně odcházíme od nekvalitních potravin a jejich náhražek,“ uvedl Jaroslav Froulík, generální ředitel a předseda představenstva SD České Budějovice, které úspěšně rozvíjí projekt „Kvalitní potraviny z našeho regionu“.

Martin Kubík, předseda představenstva společnosti Kubík, vnímá přidanou hodnotu nezávislého obchodu především v existenci užších vztahů – a to jak vztah obchod versus jeho zákazník tak vztah obchodník versus jeho dodavatel. „Jednoznačně jsou tyto vztahy více osobní a založené na vzájemné důvěře zúčastněných osob. To je věc, která nás, kteří nezávislý obchod děláme, myslím, baví. Stejně jako se vyvíjí moderní trh, tak i nezávislý trh se mění a vyvíjí a my na to musíme reagovat – jinak bychom nepřežili. Příležitost pro nezávislý trh vnímám ve specializaci na určitý sortiment, budování vztahu se zákazníkem a možnosti pružně reagovat na místní specifika v dané lokalitě. Nezávislému trhu by velmi pomohl důslednější přístup státních orgánů při kontrolách fungování malých prodejen, aby na něm do budoucna operovali jen poctiví obchodníci, kteří se dnes bohužel často cítí znevýhodněni ve srovnání s obchodníky, kteří se pohybují částečně v šedé ekonomické zóně,“ říká.

A jak vidí tradiční trh za 10 – 15 let Klára Dubská, ředitelka CBA Nuget? „Končí nakupování s cílem uspokojit životní potřeby, zákazník si chce užít a chce být rozmazlován … z tohoto důvodu není třeba jít cestou levného a nekvalitního zboží, ale cestou kvality a odpovídající ceny i marže,“ předpovídá.

Situace potravinářského obchodu v roce 2015

Hustota prodejní plochy potravinářských řetězců v ČR vzrostla od roku 2004 o 76 % na 216 m2 na 1000 obyvatel. V posledních letech se tempo výrazně zpomalilo a řetězce hledají nové zdroje růstu.

Podíl potravin prodaných za promoční cenu rostl i v roce 2015 a vyšplhal se podle údajů GfK Czech na 47 %. Pro srovnání v roce 2014 činil 44 % a v roce 2013 dosáhl 42 %. Mírně klesá využití letáku, zato roste hledání promocí na prodejní ploše a využití nových médií (internet, mobilní aplikace atd.).

Původně diskontně orientované řetězce mění strategii. Trvale roste důraz na čerstvé potraviny, správný sortiment a nákupní prostředí. Posiluje komunikace přes moderní kanály.

Profilují se specialisté na čerstvý sortiment. V prodejnách pečiva a řeznictví nakupuje téměř 70 % českých zákazníků. V těchto kategoriích dochází k časté synergii s širokosortimentní prodejnou. Moderní specializované prodejny jsou zákazníky dobře vnímané z pohledu ceny, kvality a sortimentu.

„Současný zákazník je náročný, moderní, hůř uchopitelný. Krize přišla a odešla, ale nakupování se změnilo,“ upozorňuje Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, GfK Czech.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v březnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.