EET – spuštění se blíží

Maloobchod a velkoobchod přijde na řadu ve 2. fázi

Parlament ČR schválil zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů. Firmám se tak začal odpočítávat čas nutný pro potřebné dovybavení jejich provozoven.

Senát schválil 16. března návrh zákona o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky.

Zároveň schválil návrh Ministerstva financí na snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona o evidenci tržeb. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidentem republiky a následně bude publikován ve Sbírce zákonů.

Po dokončení legislativního procesu bude probíhat sedmiměsíční legisvakanční lhůta, během které bude vybudováno a otestováno technické řešení systému.

V této lhůtě bude zveřejněna technická dokumentace a spuštěno testovací prostředí pro vývojáře pokladního softwaru a následně měsíc před účinností zákona spuštěn pilotní provoz, ve kterém si fungování systému budou moci vyzkoušet podnikatelé. Možnost simulování procesu transakcí nanečisto umožní plynulý nájezd elektronické evidence tržeb v okamžiku jejího spuštění. Předpokládáme, že zákon nabyde účinnosti do konce roku 2016, uvádí v tiskové zprávě, kterou vydalo při příležitosti schválení zákona, Ministerstvo financí ČR.

Očekávaný dodatečný daňový výnos na daních z příjmů a dani z přidané hodnoty v sektorech stravování, ubytování a obchodu, tedy za první dvě fáze evidence, je podle ministra financí až 12,5 mld. Kč ročně. Za ostatní sektory je potenciál dodatečných výnosů 5-6 mld. Kč ročně. Celkový daňový výnos po plném náběhu evidence tržeb bude 18 mld. Kč ročně. Z těchto 18 mld. Kč má jít přibližně 4 mld. Kč ročně do rozpočtů obcí a přibližně 1,5 mld. Kč do rozpočtů krajů.

4 vlny zavádění EET

V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, v druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod.

Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi.

Nakonec ve 4. Fázi, 18 měsíců po spuštění, budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Senát zároveň souhlasil s navrženou jednorázovou slevou na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona.

Co je třeba udělat před spuštěním evidence

Prvním krokem je ověřit si, zda dosud používané pokladní zařízení a software „umí přejít“ na EET a podle potřeby kontaktovat dodavatele.

Dalším krokem je získat od finančního úřadu autentizační údaje (3 měsíce před účinností zákona). Finanční úřad lze kontaktovat prostřednictvím přístupových údajů do datové schránky (vzdálený přístup prostřednictvím portálu EET) nebo osobně na územním pracovišti finančních úřadů (kterémkoliv).

Dalším krokem bude přihlásit se na portál elektronické evidence tržeb a nainstalovat autentizační certifikát pro pokladní zařízení prostřednictvím portálu e-tržby (www.e-trzby.cz).

Otestovat funkčnost pokladního zařízení. Zkušební provoz nejpozději jeden měsíc před startem 1. fáze. Na portálu e-tržby lze ověřit, jaké tržby byly zaevidovány.

K dispozici budou také kontaktní místa, kde se podnikatelé dozvědí všechny potřebné informace.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v dubnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.