Nezávislý obchod: Na cestě k úspěchu by měla pomoci franchisa

Cílem je sjednotit vzhled prodejen, sortiment i marketing

Prodejny na nezávislém trhu zanikají, ale současně vznikají jiné. Aby se rozvíjely, potřebují podporu. Společnost CBA se proto rozhodla jít cestou franchisy. Sjednotit vzhled prodejen, sortiment a marketing. „Touto cestou bychom rovněž rádi oslovili a nabídli možnost podnikání mladé generaci, která dostane ověřené know-how od zavedené silné značky,“ říká Klára Dubská, místopředsedkyně Družstva CBA CZ.

Podle průzkumu společnosti Nielsen ubylo v ČR v průběhu uplynulého roku 275 obchodů s prodejní plochou do 400 m². Pozorujete tento negativní trend také v rámci sítě CBA?

V rámci sítě CBA tento trend pozorujeme, ale ve většině případů je prodejna velmi rychle znovu otevřena novým majitelem. I my jsme měli možnost spolupracovat s našimi partnery na otevření několika úplně nových prodejen ve středních Čechách. Samozřejmě pravdou je, že obchodníkům dochází po mnohaletém podnikání drive.
V poslední době se na nás obrátila s žádostí o radu celá řada maloobchodníků, kteří z mnoha důvodů zvažovali ukončení podnikání, a to v neposlední řadě i v souvislosti s EET.

V CBA máme specializované týmy, které se okamžitě dokážou takovým prodejnám věnovat s maximální péčí. Pomohou udělat refresh prodejny a navrhnout efektivnější model interiéru. Pomohou s přestavbou prodejny, merchandisingem, marketingovou podporou, nabídnou pokladní systém na míru včetně centrálního ceníku, atd.
Pokud je prodejna smluvním členem maloobchodní sítě, CBA se na investicích s majitelem prodejny podílí. Zpětná vazba od zákazníků je velmi pozitivní, o čemž vypovídají narůstající obrat a zisk prodejen.

Často zanikají „tradiční“ prodejny, ale úspěšně fungují prodejní koncepty zaměřené na kvalitní, farmářské, obecně tzv. poctivé potraviny. Čím to podle Vás je?

Není pravidlem, že specializované obchody fungují. Velmi záleží na lokalitě a kupní síle. Nicméně nepopírám, že poctivé potraviny jsou tahákem, kterého využívají jak řetězce, tak nezávislý trh.

Za největší slabinu tzv. nezávislého trhu, jak jste uvedla pro Retail News 1-2/2016, považujete prostředí prodejny, nejednotnost sortimentu a absenci nové mladé generace obchodníků. Vidíte do budoucna nějaká možná řešení?

Jedním z možných řešení, na kterém pracujeme již třetím rokem, je pro nás franchisa. Na nezávislém trhu většina maloobchodních sítí používá výrazy franchisa a franchisanti, ale zatím nikdo franchisu reálně neprovozuje. Jde o princip, kdy franchisor (poskytovatel franchisy) přináší franchisantovi (příjemci, podnikateli) ověřený a vyzkoušený podnikatelský koncept, který je popsán v provozní příručce a dalších dokumentech.

Naším hlavním cílem je sjednotit vzhled prodejen, sortiment a marketing. Touto cestou bychom rovněž rádi oslovili a nabídli možnost podnikání mladé generaci, která dostane ověřené know-how od zavedené silné značky. V současné době máme v CBA podepsaných pět franchisových smluv, jedná se o pilotní projekty.

Řetězce bojují o zákazníka nejen cenou, ale i šíří sortimentu, otevírací dobou či různými věrnostními programy a spotřebitelskými soutěžemi. Co „zbývá“ pro nezávislý obchod?

Dnes už nevidím rozdíl mezi řetězcem a nezávislým obchodem. Z mého úhlu pohledu se jedná o kamenné obchody, které mají a budou mít své místo na trhu v České republice vždy.
Konečným cílem obou trhů je vytvořit na základě požadavků zákazníků dlouhodobé pohodlí. Dlouhodobý komfort chápu jako rovnováhu mezi vyčíslitelnými a nevyčíslitelnými faktory, mezi „dobrým pocitem“, „srdcem“ a „hlavou“.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.