Cílem SVS je kultivace trhu s potravinami živočišného původu

Častým prohřeškem je klamavě označený původ masa

Pochybení u označování nebalených potravin, velmi často úmyslné i neúmyslné klamání spotřebitele, pokud jde o původ masa.

To jsou nejčastější nedostatky zjišťované při kontrolách v obchodní síti, jak uvádí MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy, v rozhovoru pro Retail News.

Od 15. listopadu mohou zájemci nově najít výsledky kontrolních zjištění Státní veterinární správy (SVS) na webu Potraviny na pranýři, který od roku 2015 provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Chystáte ještě nějaké další formy spolupráce při komunikaci k veřejnosti?

S výjimkou internetové stránky www.potravinynapranyri.cz komunikují SVS a SZPI svá zjištění nezávisle na sobě. Pokud jde o SVS, větší či závažnější případy publikujeme formou tiskových zpráv. Jelikož si uvědomujeme sílící zájem veřejnosti o tuto problematiku, od letošního léta publikujeme také „menší“, ale přesto zajímavé nálezy v nové rubrice na našich internetových stránkách: http://www.svscr.cz/category/vysledky-kontrol/.

Stále více ke komunikaci s veřejností využíváme také sociálních sítí. V posledních dvou letech se SVS prezentuje svým stánkem na významných veletrzích a výstavách, jako jsou například Země živitelka či Národní výstava hospodářských zvířat, což v minulosti nebylo zvykem. Také zde zaznamenáváme velký zájem veřejnosti o problematiku veterinárního dozoru.

Která zjištění byla při kontrolách SVS v letošním roce nejzávažnější?

Státní veterinární správa v letošním roce nezjistila na trhu žádné zdraví ohrožující potraviny, nicméně se podílela na řešení několika případů onemocnění lidí salmonelózou – o tuto spolupráci byla požádána orgány ochrany veřejného zdraví. V říjnu SVS zajišťovala stahování z trhu vajec polského původu, která byla příčinou onemocnění lidí v cca 9 zemích EU.

Jak jsou zjišťované nedostatky v rámci České republiky geograficky rozloženy? Existují více a méně rizikové oblasti?

O rozložení závad v rámci ČR se nejvíce dozvíte návštěvou internetových stránek Státní veterinární správy, kde lze nalézt mapové výstupy z výsledků našich kontrol: http://www.svscr.cz/mapove-vystupy-z-kontrolni-cinnosti-statni-veterinarni-spravy/

Lze v oblasti závad a nedostatků, které inspektoři SVS zjišťují vysledovat nějaké „české specifikum“?

Není těžké si představit, že sousední státy se příliš nechlubí vlastními nedostatky, takže se navzájem nemůžeme příliš porovnávat. Jistá specifika můžeme ale vypozorovat v oblastech, českých tradic. Například „Smažák“ vyrobený z palmového oleje byste za hranicemi asi hledali obtížně.

Jak je na tom Česká republika z pohledu Státní veterinární správy v porovnání se sousedními zeměmi?

Pokud jde o kvalitu úředního dozoru nad trhem s potravinami, bdí nad ní v celé EU Evropská komise, která v pravidelných intervalech provádí audity jednotlivých dozorových orgánů. Zprávy z těchto auditů jsou veřejně přístupné a lze říci, že SVS dostává výrazně méně doporučení ke zlepšení své činnosti než obdobné úřady v jiných zemích. Z toho lze vyvozovat, že ČR má velmi kvalitní systém dozoru nad potravinami.

 

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v prosincovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.