Pro obchodníky bude rozhodující 1. březen

2. fáze zavedení EET dopadne na 250 000 podnikatelských subjektů.

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu.

Povinnost evidovat tržby vznikne 1. března odhadem pro 250 000 podnikatelských subjektů. Evidenci budou podléhat tržby z maloobchodu a velkoobchodu, tržby z prodeje zboží (nákup a prodej zboží bez dalšího zpracování), operace obvykle spojené s prodejem (např. sestavení zboží, míchání, plnění do obalů, štítkování…). Do této skupiny naopak nepatří prodej vlastních výrobků nebo výpěstků.

Ministerstvo financí upozorňuje, že evidenci naopak budou podléhat i podnikatelé ve službách, pokud prodávají zboží (např. autoservis prodá pneumatiky, kadeřnice vlasové přípravky).

Prvním krokem přípravy ke správnému evidování tržeb je podání žádosti o autentizační údaje. „K 16. lednu si autentizační údaje vyzvedlo pouze 20 tisíc z přibližně 250 tisíc podnikatelů, kterým vzniká povinnost evidovat ve druhé fázi. To je skutečně alarmující číslo, proto znovu apeluji na všechny podnikatele, aby přípravu neodkládali na poslední chvíli,“ zdůraznila náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová, na tiskové konferenci konané 19. ledna.

Autentizační údaje lze získat dvěma způsoby, a to buď elektronicky prostřednictvím Daňového portálu s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Pomocí autentizačních údajů se lze přihlásit do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a následně vygeneruje certifikát pro evidenci tržeb, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení.

Podnikatelé si mohou správné nastavení a funkčnost spojení pokladního zařízení se systémem evidence tržeb ověřit buď v ostrém nebo ověřovacím módu produkčního prostředí. Pokud zvolí ověřovací mód, tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, proto jsou vhodné pro testovací účely.

Obchodní činnosti, spadající do 2. vlny, jsou uvedeny v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) v kódu 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

Kompletní informace o evidenci tržeb jsou k dispozici na www.etrzby.cz.

Zhodnocení 1. fáze

U podnikatelů, kteří spadají pouze do první vlny, registruje ministerstvo financí zvýšení tržeb o 100 %, tedy na dvojnásobek oproti loňskému roku. Za prosinec 2016 zaznamenalo ministerstvo také více než 100% nárůst registrací k DPH z důvodu překročení limitu obratu.

Zavedení EET nevedlo k masovému ukončení činnosti podnikatelů, o kterém se často varovně hovořilo. Za prosinec 2016 ukončilo svou činnost podle ministerstva financí pouze 104 podnikatelů s činností podléhající první vlně EET, naopak nově jich vzniklo 370.

Dosavadní šetření prokázala, že drtivá většina podnikatelů se na evidenci tržeb připravila. Od ostrého startu evidence tržeb 1. prosince 2016 bylo (k termínu 19.1. 2017) provedeno 1 842 kontrol a šetření, zjištěno 162 případů porušení – nevystavení účtenky, neodesílání údajů o tržbě do systému EET, neumístění informačního oznámení nebo chybné údaje na účtenkách.

Kontroly jsou cíleny na ty, kteří si nevyzvedli autorizační údaje a provozují činnosti podléhající evidenci nebo mají autorizační údaje a tržby neevidují.

Pravda je taková, že se v prosinci zapojilo asi 42 tisíc podnikatelů, kteří vydali skoro 80 milionů účtenek, na které zákazníci nemuseli stát fronty. Pravda je taková, že systém fungoval s odezvou na centrální úrovni menší než jedna desetina sekundy. Pravda je taková, že Finanční správa se snaží pomáhat podnikatelům, kteří k tomu přistoupili aktivně a zodpovědně,“ komentoval ministr financí Andrej Babiš hodnocení rozjezdu elektronické evidence tržeb na konferenci EET Fórum konané 10. ledna v prostorách Aquapalace Hotelu Prague v Čestlicích, kterou připravila Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ve spolupráci s Ministerstvem financí. Číselné údaje k dnešnímu dni by samozřejmě byly jiné, vyšší.

Asociace českého tradičního obchodu, stejně jako Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, od začátku podporovala zavedení elektronické evidence tržeb. Obchodníci jsou přesvědčeni, že tento zákon dokáže alespoň zčásti narovnat pokřivené prostředí českého trhu. To vše ale za podmínky, že nebudou připuštěny žádné výjimky, které celou normu jen znepřehlední, mnohým umožní povinnosti se vyhnout a biti budou opět pouze poctiví obchodníci.

AČTO si ale zároveň uvědomuje komplikace, které EET drobným českým obchodníků přináší, zejména jde-li o náklady spojené s pořizování zařízení, schopných tržby evidovat. „Zákon přinese pro běžného provozovatele plnosortimentní prodejny potravin nepochybně zvýšené náklady. Dle našich průzkumů až 80 % obchodníků, např. v rámci Družstva Eso Market, nedisponuje zařízením, které je schopno elektronické komunikace,“ komentuje reálný stav mnoha malých českých obchodů Jiří Štorch, člen představenstva AČTO a předseda Družstva ESO Market.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v čísle Retail News 01-02.2017…

Jeden komentář: “Pro obchodníky bude rozhodující 1. březen”

  1. Prosím Vás, jak můžete psát, že ministerstvo registruje zvýšení o 100% ? Tuhle blbost už nepublikuje žádné seriozní médium.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.