Růstové šance jsou mimo EU

Německé potravinářství představuje téměř 6000 firem. 

Potravinářský průmysl v Německu s více než 580 tis. zaměstnanci a 5940 podniky, převážně malými a středními, představuje třetí největší hospodářské odvětví. Vzhledem ke stoupajícím nákladům, zpřísňujícím se regulačním opatřením státu i zvyšujícím se nárokům spotřebitelů je pod sílícím tlakem.

Tržby tohoto odvětví v období 2000 – 2016 stouply o více než dvě pětiny na loňských 171,3 mld. eur (o 1,6 % více než v roce 2015).

Nejvíce se na nich podílejí masný průmysl a mlékárenství, na které dohromady připadají skoro dvě pětiny (loni 37,5 %) obratu, spolu s pekárenstvím pak skoro polovina, jak uvádí výroční zpráva Spolkového sdružení německého potravinářství (BVE).

Značná konkurence, především ve vysoce koncentrovaném maloobchodu, způsobila, že prodejní ceny, za které potravináři realizují svoji produkci, loni v průměru stouply o nepatrných 0,2 %. Ve vývozu ceny meziročně dokonce klesly o 0,6 %.

Ale výrobcům se podařilo zvednout objem prodeje, takže tržby v Německu loni meziročně v nominálním vyjádření stouply o 0,7 % na skoro 115 mld. eur, což představuje více než dvě třetiny jejich celkových tržeb. Výnosy ze zahraničních trhů vzrostly dokonce o 3,6 % na 56,7 mld. eur.

Firmám loni výrazně pomohlo příznivější spotřebitelské ovzduší v Německu i pozvolné hospodářské zotavování na celém kontinentu, které více než v předchozích letech táhne soukromá spotřeba.

Růstové šance německého potravinářství hodnotí zpráva BVE jako omezené. Náklady rostou, hlavně na pořizování vysoce kvalitních surovin, ale rovněž na energie. Podniky proto musejí přijímat opatření k co nejlepšímu zhodnocování vstupních surovin, což také stojí nemalé peníze. Protože potřebují nové lidi, nezbývá jim nic jiného než přidávat na mzdách. Loni v odvětví přibylo kolem 11 tis. pracovních míst.

Vyhlídky na letošek: Převládá opatrný optimismus

Z ankety, kterou mezi potravináři provedlo sdružení BVE, vyplývá, že podniky posuzují své prodejní vyhlídky na letošek s obezřetným optimismem. Ve srovnání s rokem 2016 očekávají mírně rychlejší tempo růstu obratu. Zhruba 60 % dotázaných firem počítá s vyšším vývozem.

Ale pokud jde o zisk, jenom čtvrtina respondentů počítá s jeho zlepšením. Více než polovina podniků během uplynulých tří let dosahovala rentability v rozmezí 1 – 2 % nebo i méně. Přes 90 % uvádí, že vyšší náklady mohou přenést na maloobchodní řetězce jenom částečně.

Více než dvě pětiny podniků letos plánuje zvýšit investice.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v letním dvojčísle Retail News, červenec-srpen…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.