Radek Sazama: Vylepšujeme reputaci obchodu

Vzájemná koordinace a posilování dobrého jména a pověsti tuzemského maloobchodu a velkoobchodu, stejně jako odstraňování nejrůznějších předsudků vůči obchodním řetězcům. To jsou hlavní cíle Komory obchodních řetězců Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

S Radkem Sazamou, ředitelem Komory, jsme hovořili také o dalších aktuálních tématech, jako je například regulace v obchodním prostředí nebo podpora lokálních dodavatelů na cestě do supermarketů.

Komora obchodních řetězců pracuje na posilování dobré pověsti maloobchodu a velkoobchodu v České republice. Jak se jí to daří?

V letošním roce jsme udělali ve své činnosti bezpochyby další krok kupředu. Průběžně pracujeme na zvýšení pozitivního povědomí o řetězcích a jejich vnímání veřejností. Je to určitě hlavně o komunikaci a možnosti se vyjádřit k aktuálním problémům. Například si asi určitě pamatujete na negativní kampaň vůči obchodníkům vloni na podzim ohledně ceny másla, kde jsme údajně měli mít desítky procent zisku… Díky tomu i ministerstvo financí udělalo šetření, ale s jeho výsledky, které prokázaly minimální marži na straně řetězců, ať už se jednalo o máslo od lokálních dodavatelů nebo ze zahraničí, už veřejnost nebyla seznámena.

I z tohoto důvodu jsme spustili webové stránky, kde je pro všechny zájemce připravena pestrá škála informací a zajímavostí týkajících se obchodních řetězců. Stačí se podívat na www.jsmesoucasticeska.cz. Dobré jméno obchodníků chceme také propagovat třeba formou soutěže Diamantová liga kvality, jejíž vyhlášení v lednu tohoto roku se konalo za přítomnosti členů vlády a pod záštitou premiéra.

V rámci tradiční konference Retail Summit jsme loni vyhlásili kategorii „MasterCard Obchodník roku 2017 – SOCR ČR Nejlepší zaměstnavatel v obchodě“, kde hodnocení prováděla personální agentura Hays a hodnotila obchodníky z pohledu práce se zaměstnanci. Těší nás, že prvenství si odnesl náš člen, velkoobchod Makro Cash & Carry ČR.

Dalo by se říci, že se vydáváte i do terénu…

Ano, měli jsme vlastní stánek na brněnském veletrhu Salima, abychom s jednotlivými dodavateli navázali ještě bližší spolupráci. Zastoupení jsme měli i na dalším významném veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde jsme uspořádali setkání stávajících i nových lokálních dodavatelů se zástupci obchodních řetězců.

Také jsme zintenzivnili spolupráci s potravinovými bankami, především po vstupu v platnost zákona o darování potravin. Snažíme se, aby se tyto potraviny v maximální možné míře dostaly ke svým adresátům.

Tradičně pořádáme setkání s dozorovými orgány, abychom našli společně cesty zvyšování kvality prodávaných potravin. Více komunikujeme i s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s poslanci v parlamentu, kde společně pořádáme různé semináře k dané problematice. A ve výčtu našich aktivit by se dalo určitě pokračovat.

Díky obchodním řetězcům již není maloobchod v České republice na konci mzdových tabulek. Projevilo se to pozitivně také na celkovém image řetězců?

Obchod jako takový představuje jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Česku, a to v rámci všech regionů. Podle odhadů pracuje v maloobchodu a velkoobchodu zhruba 180 000 lidí. Obchodní řetězce nyní patří k největším a nejlepším zaměstnavatelům. Snaží se vytvářet pro zaměstnance nejen možnost kariérního růstu, ale neustále zlepšovat pracovní podmínky.

V obchodě je zapotřebí usilovná a poctivá práce mnoha lidí. S tím jde ruku v ruce podpora jejich aktivit a rozvíjení jejich osobností. Obchodníci nabízejí příležitost všem, kteří mají chuť učit se novým věcem a rozvíjet své schopnosti i kariérní růst. Do hry navíc vstoupily technologie, které přinesly řadu nových možností se zajímavým uplatněním.

No dobře, ale co mzdy? Tam to nebyla žádná sláva…

S růstem počtu prodejen našich členů souvisí nejen nábor nových zaměstnanců, ale především i nutnost stabilizace stávajícího kolektivu. I to byl důvod velkého nárůstu mezd, které mezi lety 2015 až 2017 stouply v průměru o 20 %. Objem vyplacených finančních prostředků jen v loňském roce dosáhl zhruba 20 miliard korun. Mzdy navýšila většina velkých obchodních řetězců, některé i vícekrát. Někde byl nárůst mzdových prostředků takový, že obchodníci kvůli tomu dokonce pozastavili nebo odložili investice do svých dřívějších plánů. Je nezpochybnitelným faktem, že v odvětví maloobchodu tvoří mzdy vyšší podíl na celkových nákladech než například v průmyslu.

V současné době má komora osm členů. Kdo vlastně může být členem?

Komora obchodních řetězců je sdružení stávajících členů SOCR ČR působících převážně v oblasti prodeje potravin formou sítě kamenných obchodů s cílem lépe prosazovat zájmy a zlepšovat celkové image řetězců. V současné době jsou jejími členy Albert, Billa, Hruška, Kaufland, Lidl, Makro Cash & Carry, Penny Market a Tesco. Členem komory se může stát každý obchodník, který chce aktivně prosazovat transparentní a předvídatelné prostředí, spolupracovat na přípravě zákonů tak, aby byly zohledněny připomínky všech zainteresovaných stran a zákon se dal snadno a úspěšně implementovat.

Zabýváte se tématy, která ovlivňují obchodníky v Česku. Co považujete v současné době za nejpalčivější problém?

Určitě je to nejen získání, ale hlavně udržení zodpovědných a kvalifikovaných pracovníků. Na celkovou zaměstnanost v maloobchodě a pracovní podmínky zaměstnanců mají z našeho pohledu negativní vliv regulace, které platí jen pro velké řetězce. Namátkou se jedná o zákon o omezení prodejní doby o některých státních svátcích. Jeho nešťastné formulování vnáší mezi zákazníky zmatek, pokud jde o výběr jednotlivých svátků i co se týká rozlohy obchodů. Navíc máme potvrzeno, že mnozí zaměstnanci i brigádníci vyhledávají právě práci o svátcích kvůli příplatkům.

Když jsme u regulace, ministerstvo zemědělství mluví i o dalších nových normách či novelách existujících zákonů.

Ano, jde o možné omezení slevových akcí. Ministr Toman hovořil o nastavení pravidel, tedy jaké výrobky by do toho spadaly, jaký objem tržeb by nesmělo překročit toto zboží v akcích atd. Pak je tady neustále diskutovaný zákon o významné tržní síle. Nikdo se doposud nezabýval analýzou fungování tohoto zákona. Proto jsme byli iniciativní a zadali jsme zpracování auditu regulace konzultantské společnosti Deloitte, abychom měli objektivní obraz i porovnání se zahraničím. Z něho jasně vyplynulo, že negativa převažují nad pozitivy a novela je žádoucí. Analýza také odhalila, že současná podoba zákona nevyhovuje ani odběratelům, ani dodavatelům. Toto vše by se mělo stát východiskem k diskuzi zákonodárců ohledně další novelizace. Tomáš Baťa kdysi prohlásil, že „dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění“. Tato myšlenka je mi velmi sympatická a domnívám se, že bychom na ní měli společně do budoucna stavět.

Jak může Komora pomoci v oblastech, které zajímají spotřebitele, jako je kvalita a původ potravin?

Určitě jde o osvětu, kterou průběžně vykonáváme. Pak je to i spolupráce a komunikace s dodavateli, na kterých je, aby vše správně vyznačovali na etiketách daného zboží.

Zaměříte se také na vzdělávání spotřebitele, aby se více zajímal o to, jaké potraviny kupuje, ale i za jakou cenu?

Tohle už rovněž ve spolupráci s dodavateli činíme. Obchodníci se mimo jiné snaží posilovat kvalitnější řady výrobků a vytvářet nové, které odpovídají současným trendům. Ať už jde o zdravý životní styl, nebo touhu po čerstvosti. Zákazník má k dispozici koutky zdravé výživy či stánky s ochutnávkami bio potravin. Konzumenti jsou ochotni si za kvalitu připlatit a v nabídce očekávají aktuální trendy. Na druhou stranu je zapotřebí uspokojit stále velkou část zákazníků, u nichž je cena velmi důležitý faktor pro rozhodování o nákupu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 9.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.