Zájem o biopotraviny je globální trend

Zájem spotřebitelů o biopotraviny dostává nový rozměr. Lidé je vnímají nejen jako „potraviny bez chemie“, ale stále více v celém spektru udržitelného přístupu k přírodě a zdrojům.

V letošním roce se bude konat již 15. ročník informační kampaně Ministerstva zemědělství „Září – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství.“ Mottem a ústředním tématem letošního ročníku je „Bio chutná vám i přírodě“.

V roce 2017 vydali Evropané podle společné zprávy Výzkumného institutu pro ekologické zemědělství (FiBL) a Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) za bioprodukty přibližně o 10,4 % více. Trh bioproduktů tak v roce 2017 rostl již třetím rokem po sobě dvoumístným číslem. V průměru nakoupil biopotraviny každý obyvatel Evropy přibližně za 47 euro za rok, v zemích EU-28 dokonce za 67 euro. Celkem investovali evropští kupující do bioproduktů 37,3 mld. euro, z toho 34,3 mld. euro v zemích EU (EU-28). Dynamicky se vyvíjel také trh ve Spojených státech.

V mnoha zemích, jako např. Španělsko, Dánsko, Lucembursko, Finsko, Rakousko, Irsko nebo Lichtenštejnsko, roste trh bioproduktů dvojciferným tempem. rekordmanem v růstu byla v roce 2017 Francie, kde zákazníci nakoupili biopotraviny a nápoje za více než 1 mld. euro, což znamenalo oproti roku 2016 nárůst o 18 %. Ve všech zemích také obchodní řetězce nabízejí stále rozmanitější bio sortiment, což zákazníci přijímají velmi pozitivně. Evropané jsou také jedničky v podílu biopotravin na celkovém trhu potravin. V tomto parametru s odstupem vede Dánsko, kde tržní podíl biopotravin dosáhl v roce 2017 již 13,3 %. Nejvyšší částku za biopotraviny a bio nápoje pak utratí Švýcaři. V roce 2017 to bylo 2589 euro na osobu.

Český trh s biopotravinami vrostl o 30,5 %

Domácí spotřeba biopotravin v roce 2017 dosáhla 3,33 mld. Kč, meziročně tedy vzrostla o 30,5 % a byla nejvyšší od roku 2008. V Evropě je tento nárůst 10,5 %. Vyplývá to z dotazníkového šetření mezi výrobci a distributory biopotravin registrovanými na Ministerstvu zemědělství (MZe) k 31. 12. 2017. Výsledky průzkumu, který dělá Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), shrnuje Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2017 uveřejněná v dubnu letošního roku. Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech, kde za ně utratili 1,4 mld. Kč.

Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů v roce 2017 činil 1,17 % a průměrná roční spotřeba vzrostla na 314 Kč na obyvatele. Vysoký meziroční nárůst byl zčásti způsoben zahrnutím většího počtu povinně registrovaných subjektů v ekologickém zemědělství do šetření.

Podle šetření ÚZEI činil z celkové spotřeby biopotravin obrat v maloobchodě 2, 583 mld. Kč. Ve veřejném stravování obrat meziročně vzrostl na 100 milionů, obrat přímého prodeje (zejména přímý prodej z ekofarem) dosáhl 179 mil. Kč, prodej prostřednictvím e-shopů byl 469 mil. Kč. Po přičtení exportu ve výši 2,37 mld. Kč činil v roce 2017 celkový obrat uskutečněný českými subjekty přibližně 5,7 miliardy korun.

Bio nakupujeme stabilně nejvíce v řetězcích

Nejvíce biopotravin nakoupili čeští spotřebitelé v maloobchodních řetězcích, a to za 1,4 mld. Kč (40,5 %), na druhém místě v drogériích (583 mil. Kč, 17,5 %) a v e-shopech (469 mil. Kč, 14,1 %). Biopotraviny z dovozu tvořily 46 % maloobchodního obratu. Po zahrnutí objemu dovozu prostřednictvím distributorů a „mix“ subjektů (výrobce a současně distributor biopotravin) tvořil podíl biopotravin z dovozu 57 %.

Hlavní kategorií biopotravin s největším objemem prodejů je dlouhodobě kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (36% podíl), přičemž téměř polovinu tohoto obratu představovaly hotové pokrmy (vč. dětské výživy) a ostatní zpracované biopotraviny zahrnující zejména doplňky stravy. Na druhém místě byla kategorie „Ovoce a zelenina“ (23 %) následovaná kategorií „Mléko a mléčné výrobky“ (18 %).

Na konci roku 2017 bylo v ČR registrováno 672 výrobců biopotravin, resp. 731 výrobních provozoven, což oproti roku 2016 představovalo navýšení o 11,4 %. V průběhu roku 2017 se nově zaregistrovalo 110 subjektů, naopak činnost ukončilo 41 výrobců.

Do zahraničí vyvezli čeští výrobci biopotraviny za přibližně 1, 85 mld. Kč. Vývoz biopotravin tedy nadále rostl a směřoval převážně do zemí EU. Největší objem biopotravin (696 mil. Kč) šel do Německa a do ostatních zemí Unie nesousedících s ČR (595 mil. Kč). Přitom 89 % výrobců biopotravin uplatnilo většinu své výroby na českém trhu.

Na konci roku 2017 bylo v ČR registrováno celkem 730 distributorů biopotravin, resp. 953 provozoven. Je to meziroční nárůst o 45,7 %, způsobený registrací internetových prodejen nabízejících biopotraviny do systému ekologického zemědělství. Během roku 2017 se nově registrovalo 265 subjektů, naopak 36 jich činnost ukončilo.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 07-08.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.