Poslední míle bude pod stále větší regulací

Nejen o City Logistice a technologiích v logistice jsme si povídali s Ing. Janem Piharem, který stojí v čele DACHSER Czech Republic od začátku letošního roku.

V žebříčku „Top 100 in Logistics“ udržel DACHSER pozici jedničky ve sběrné službě v Německu a na německém trhu je logistickou společností se třetím největším obratem. Také v České republice patří v mezinárodní sběrné službě mezi lídry na trhu.

Jaké projekty jste v loňském a letošním roce v České republice zahájili a jaké dokončili?

Naším hlavním byznysem je sběrná služba a my věříme, že její úspěch je založen na husté logistické síti, systému přímých linek a kvalitních lidech a technice. Do všech těchto oblastí neustále investujeme, a tak jsme v loňském roce přestěhovali pobočku v Hradci Králové do nových prostor a letos v létě se do nového nastěhovala i DACHSER Ostrava.

V kontextu rozšíření jsme investovali naši energii i do nové strategie a týmu pro kontraktní logistiku, ve které máme hluboké know-how a dlouholeté zkušenosti.

Kromě toho jsme posilovali v přímých exportních linkách sběrné služby a zavedli i další tzv. Road Train – silniční vlak na pravidelných denních linkách mezi Ostravou a Brnem.

Jaký benefit takový silniční vlak představuje? A plánujete jejich masovější rozšíření?

Silniční vlak je velkokapacitní, přes 25 metrů dlouhá souprava s návěsem a výměnnou nástavbou o celkové kapacitě 104 palet. Moc rádi bychom je využívali častěji, ale legislativa umožňuje jejich nasazení pouze pro národní přepravy. Většina našich linek je však exportních, vozíme zásilky našich zákazníků sběrnou službou nebo celovozy do celé Evropy. Používáme k tomu soupravy se dvěma výměnnými nástavbami, které nabízejí vyšší ložnou kapacitu než obyčejné návěsy, a navíc mají flexibilně nastavené patro, a i tímto způsobem tak dochází k optimalizaci nákladu na dálkových trasách. Pokud by nám ale legislativa umožnila použití silničních vlaků i pro zahraniční přepravy, mohly bychom je zavést hned na několika linkách a uspořit tím počet vozidel na silnicích.

Které ze širokého spektra služeb, jež DACHSER nabízí, využívá oblast retailu?

Retail využívá našeho chytrého systému sběrné služby, celovozových přeprav a kontraktní logistiky.

Co všechno zahrnuje kontraktní logistika?

Je to ucelený balíček služeb od nákupní logistiky a konsolidace zboží už na vstupech, přes skladování a distribuční logistiku až po služby s přidanou hodnotou. Tady nabízíme široké portfolio služeb. Patří sem nejrůznější co-packy, akční příbaly, etiketování, ale i kontrola kvality na vstupu nebo výstupu, provádíme i menší technické předmontáže. Umíme pro naše zákazníky dodávat v režimech just-in-time, just–in-sequence, používáme kanban, zkrátka dokážeme naše služby přizpůsobit potřebám a režimu našich zákazníků. A máme k tomu vlastní informační technologie.

Jedním z požadavků ze strany zákazníků je optimalizace současných i budoucích nákladů. Jaké možnosti svým zákazníkům v tomto směru nabízíte?

Optimalizujeme logistickou bilanci našich zákazníků. Zní to složitě, ale v podstatě se jedná o analýzu všech nákladů, které se logistiky dotýkají, a to včetně těch, na které se často zapomíná, jako je administrace. Není to jen o tom, kolik procent se uspoří čistě na nákladech za přepravu, ale o celém konceptu logistiky, který po změně přináší zjednodušení pracovních a administrativních úkonů a z toho plynoucí úsporu pracovních pozic, které mohou dělat kvalifikovanější práci, konsolidaci přeprav a další. To celé potom představuje to vytoužené číslo ve formě úspory.

Poslední roky jsou ve znamení prudkého nárůstu e-commerce. Co tento vývoj obnáší z pohledu logistického providera?

E-commerce je v poslední době často skloňované téma v souvislosti s koncovou distribucí a balíkovými přepravami. Málo se však mluví o zásobování distribučních center e-shopů, které je náročnou disciplínou. Většina z velkých DC pro e-shopy má svůj bukovací systém a my musíme zavážet přesně v danou hodinu. Takové řešení dokážeme nabídnout pro zákazníky dodávající do e-shopů po celé Evropě. Ve stejné kvalitě, ve stejném IT systému a s on-line sledováním. Zákazníka zbavíme celé agendy komunikace ohledně zavážkových oken, vybereme optimální přepravní řešení, ať už je to sběrná služba nebo celovozová přeprava, a dodáme v našem již předjednaném slotu či dohodneme s e-shopem jiný. Jsme preferovaným dodavatelem do AMAZONU, ale prakticky dokážeme realizovat zásilky do kteréhokoliv e-shopu v Evropě.

V souvislosti s e-commerce se řeší tzv. logistika poslední míle, která ovlivňuje spokojenost zákazníků a určuje úspěšnost obchodu. Jaký vývoj v oblasti logistiky poslední míle můžeme očekávat?

City logistika v souvislosti s e-commerce řeší distribuci B2C, tedy balíků, a troufám si říci, že vzhledem k velikosti zásilek je to trošku jiná disciplína než v oblasti B2B, která je naší doménou. Zavážení paletizovaného zboží do center měst totiž skutečně začíná být oříšek. DACHSER se této problematice věnuje již mnoho let, běží nám řada pilotních projektů s alternativními koncepty pro doručování do exponovaných městských zón a vyvinuli jsme tzv. Toolbox City Distribution – soubor nástrojů a konceptů, které se nám v praxi osvědčily a které je možné aplikovat v konkrétní destinaci. Každé město má totiž jiná specifika a nařízení a dá se očekávat, že doručování na poslední míli bude v evropských městech podléhat stále větší regulaci.

V České republice se prozatím nesetkáváme s velkými restrikcemi, ale naši kolegové v Německu už je řeší na denním pořádku. I přesto budeme u nás v Česku implementovat projekt Short Distance 2.0, který umožňuje ještě lepší plánování koncové distribuce, a to už v okamžiku, kdy zásilku na druhém konci Evropy převezmeme.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 09.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.