Komerční článek

EDYMAX umí zajistit kvalitní zaměstnance

Mít dobrý pracovní tým je dnes velkou konkurenční výhodou. Kde ale při současné situaci na trhu práce kvalitní zaměstnance získat? Odpověď nabízí Jakub Votoček, Operations Director ve společnosti EDYMAX Personal Management SE, která má na pracovním trhu víc než 15 let zkušeností, kdy se z regionální agentury stala významná evropská společnost pro lidské zdroje, služby a poradenství.

Jak vnímáte současnou situaci na trhu práce?

Na trh práce jsou dva pohledy. První se zaměřuje na růst HDP, automatizaci, poptávku po investicích, růst pracovních míst, stabilní ekonomiku a druhý na nedostatek pracovní síly, nefungující systém duálního vzdělávání, neochotu pracovníků rozšiřovat si vzdělání v oblasti moderních technologií a neochotu za zaměstnáním cestovat.

Jak hodnotíte z pohledu pracovního trhu segment retailu a jeho atraktivitu?

Z hlediska růstu HDP je retail jednou z nejvýznamnějších rychloobrátkových oblastí s působností na celém území České republiky. Je to vysoce konkurenční prostředí, které vytváří tlak na poskytování kvalitních služeb, výběr a kvalitu zboží a v neposlední řadě na přijatelnou cenu pro nakupující. Retail si uvědomuje, že bez kvalitní pracovní síly je úspěch nemožný, a proto se čím dál tím více soustředí na její výchovu, poskytování benefitních programů a výhodných podmínek. Některé retailové společnosti dnes nabízejí platy na úrovni průmyslu, nebo i vyšší, a stávají se tak významným hráčem na pracovním trhu. Přes všechno úsilí se ale retail i nadále potýká s nezájmem mladých lidí o studium v oboru řezník, prodavač, pekař atd.

Co by měl zaměstnavatel v oblasti retailu, logistiky či potravinářské výroby zlepšit, aby byl pro zaměstnance atraktivní?

V první řadě je to GOOD WIIL značky, který dnes 80 % obchodníků má. Ve druhé řadě je důležité nastavit sociální benefity, které mohou snížit fluktuaci a zvýšit atraktivitu povolání důsledným marketingem a cílevědomou spoluprací s odbornými školami. Neméně důležité je efektivní využití potenciálu kvalitních personálních agentur, které nabízejí dlouhodobou spolupráci například při rekvalifikaci pracovníků a jejich flexibilitě.

Jaká řešení nabízíte v oblasti flexibility pracovní síly a snížení fluktuace? 

Výhodou společnosti EDYMAX je její působnost na celém území České republiky a aktivní a flexibilní využití jejích náborových kapacit a databáze.

Společnost vybudovala náborová centra i mimo Schengenský prostor – Ukrajina, Srbsko, Kazachstán, Gruzie, Bělorusko – kde se věnuje vyhledávání a výběru kvalitních pracovníků. Kvalitu našich služeb zaručuje systém Care servis, který zahrnuje vízové centrum, dopravní dispečink, ubytování, online službu koordinátora a tlumočníka. Před nástupem do pracovního procesu musí každý uchazeč absolvovat pohovor a testy přímo v zemi budoucího zaměstnavatele včetně zdravotní prohlídky.

Díky tomuto 100% servisu pro zaměstnance – online koordinátor, tlumočník, kvalitní ubytování, doprava do práce, benefitní systém – se nám u našich klientů podařilo snížit fluktuaci na minimum. Zatímco u českých nebo slovenských pracovníků je fluktuace na úrovni 15 %, v případě občanů zemí, které nejsou členy Evropské unie, jsou to jen 2 %.

Mezi další služby, které EDYMAX poskytuje, patří i založení bankovního účtu, výuka českého jazyka, zdravotní péče a nabídka volnočasových aktivit.

Nabízíte klientům i tzv. outsourcingové služby, jako facility management, logistika…?

V rámci budování společnosti jsme přemýšleli, jak poskytnout klientům přidanou hodnotu, něco víc než ostatní agentury práce. Dospěli jsme k názoru, že se musíme soustředit na služby, které využívají naši klienti. Jedná se třeba o kontrolu kvality, úklidové služby, facility management, odpadové hospodářství a energetickou efektivnost budov a zařízení. Výsledkem synergie všech služeb doplněných kvalitním, vzdělaným a hlavně stabilním pracovním týmem a jednotným řízením je profesionální servis, flexibilita pracovní síly a snížení ceny za výkon.

V rámci logistiky máme zamluvená školicí centra na přeškolení a výběr řidičů vysokozdvižných vozíků. Klientovi můžeme nabídnout převzetí externího skladu nebo služby interní logistiky, včetně pronájmu výrobní linky nebo výrobního prostoru.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 09.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.