Elektronická cenovka pomáhá reagovat na vývoj trhu

Pokud potřebujete konkurovat online obchodu nebo máte svůj vlastní e-shop, nabízí elektronické cenovky možnost, jak kopírovat vývoj trhu a měnit ceny. O výhodách a možnostech elektronických cenovek jsme hovořili s Martinem Röslerem, sales managerem VKF Renzel ČR.

Návratnost investice do elektronických cenovek se v retailu podle zkušenosti společnosti VKF Renzel pohybuje od dvou let výš v závislosti na tom, jak často probíhá změna cen. Přeceňování zboží pomocí elektronických cenovek ušetří zhruba 20 % pracovní doby personálu.

VKF Renzel nabízí široké spektrum výrobků pro podporu prodeje, vyznačení ceny na regálu a místech druhotného umístění, systémy regálových oddělovačů, posunovače zboží a další. Které produkty jsou v současné době nejžádanější?

Nové trendy v prodeji zboží můžeme pozorovat ve všech směrech a ani prezentace zboží na regále není výjimkou. Kromě stále většího důrazu na přehlednost nabízeného sortimentu je důležitá i kvalita informací, které se u zboží objeví. Stále více využívané je osvětlení polic, které zvýrazní danou produktovou řadu nebo akční nabídku. Jelikož velkou roli hraje online prodej, digitální technologie se čím dál častěji objevují i v kamenných prodejnách. V posledních zhruba dvou letech výrazně stoupla poptávka po elektronických cenovkách, které zaručují zobrazení správné ceny u správného zboží a díky kterým lze snadno reagovat na jakékoli změny cen.

Řadu let se hovoří o rozšiřování elektronických etiket i na regály prodejen v České republice. I přes jejich nesporné výhody je však tempo jejich zavádění stále dost pomalé, proč?

Vybavení prodejny elektronickými cenovkami není až tak jednoduché jako vybavení jinými prvky. Většinou se jedná o strategické rozhodnutí, jelikož prvotní investice není malá. To je i důvodem zdánlivě pomalejšího zavádění do českých prodejen. Rozhodovací proces i příprava vlastní instalace jednoduše trvá delší dobu.

Máte za sebou úspěšné instalace elektronických cenovek. Prozradíte, kdo další na českém trhu vstoupí s cenovkami do „digitální doby“?

Konkrétní jména prozrazovat nemůžeme, nicméně můžeme říci, že se elektronické etikety rozšiřují i do dalších oblastí, kterými nejsou jen klasické kamenné prodejny. Využívány jsou kromě běžných maloobchodních prodejen například v showroomech a výdejnách značek, které běžně prodávají přes e-shop. Další oblastí, která intenzivněji projevuje zájem a nyní již probíhají první instalace, je logistika a výroba.

O jaké typy cenovek mají obchodníci v České republice největší zájem?

Typy cenovek se různí podle požadavků na množství zobrazovaných informací a podle typu zboží. Obecně nejčastější je ale náš typ BL29 o rozměrech 9 x 4 cm. Žádaný je i nejmenší typ BL15 o rozměrech 4 x 5 cm, který je vhodný například do parfumerií a vidět jej můžeme v showroomu parfumerie El Nino, jedné z posledních našich instalací. Pro zobrazení více cen najednou nebo většího množství informací je využíván typ BL75, což je velikost A5.

Které segmenty trhu jsou v instalaci elektronických cenovek v České republice nejdále?

Nejdále jsou segmenty, které nejvíce trápil nesoulad cen u zboží a v pokladním systému, potažmo v e-shopu. A pak také segmenty, pro které elektronické cenovky znamenají opravdu velkou finanční úsporu z důvodu velice časté změny cen.

Hraje při výběru elektronických cenovek roli také design, velikost a barva nebo jde ze strany obchodníka čistě o technické a ekonomické požadavky?

Design je víceméně daný, ale setkáváme se v tomto ohledu i se specifickými požadavky ze strany klientů. Například showroom parfumerie Elnino.cz je laděn do zlato-černa. Tam by se bílé cenovky opravdu nehodily. Jsou tak dovybaveny černými kryty, díky kterým se přesně sladí s interiérem a požadavky na design. Většinou se ale při plánování s klienty jedná o technické požadavky – jak na cenovky, tak na jejich umístění pomocí různých technologií uchycení na požadované místo.

Dalším trendem, který se prosazuje v prodejnách je tzv. digital signage. O které produkty a instalace mají v této oblasti obchodníci největší zájem?

V této oblasti jsou to především interaktivní displeje, které se dají umístit do prodejny, do výloh, na výstavu apod. Naše nabídka zahrnuje kromě vlastních displejů velké množství různých způsobů instalace – na samostatných stojanech, do výloh, na regály…

Jaké funkce, kromě vlastního obrazového nebo textového sdělení, mohou tato zařízení nabízet?

Zařízení disponují různými funkcemi vhodnými pro POS (místo prodeje) – automatickou smyčku, spínáním na pohybový senzor, připojením na internet a tím pomocí dotykového displeje interaktivitu – například online přístup k informacím nebo k internetu.

Menší obchodníci často argumentují, že vybavení typu elektronické cenovky, digitální displeje a obrazovky jsou doménou velkých obchodníků. Souhlasíte s tímto postojem?

Tento postoj je pochopitelný, protože investice do vybavení prodejny elektronickými cenovkami je na první pohled vysoká. Minimálně z hlediska malých obchodníků. Je otázka, o jak velkém obchodníkovi se ale bavíme. Pokud se jedná o řetězec menších prodejen nebo obchod, který potřebuje mít soulad cen v e-shopu s cenami na prodejně a potřebuje je flexibilně měnit, pokud možno na dálku, vyplatí se zcela jistě tato investice i menším obchodníkům. Mezi našimi klienty se ale objevují i malé lokální prodejny, které využívají elektronické cenovky například v sekci se zeleninou.

Z naší zkušenosti vyplývá, že návratnost investice se v retailu pohybuje od dvou let výš, a to v závislosti na tom, jak často probíhá změna cen. Přeceňování zboží pomocí elektronických cenovek ušetří zhruba 20 % pracovní doby personálu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2019…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.