Komerční článek

Retail v době digitální

Základní předpoklad budoucnosti dnes představují data a jejich správné využití.

Digitalizace služeb a implementace inovativních změn je pro dlouhodobě úspěšnou a konkurence schopnou firmu nevyhnutelná. Pokud nedokáže držet krok s novými technologiemi a využít je ve svůj prospěch, jen těžko si udrží stávající pozici na trhu.

Přichází doba, kdy je detailní znalost prostředí, zákazníka a jeho potřeb nutností, stejně jako poskytnutí standardu 100% kvality služeb, sortimentu v dostatečné šířce i hloubce a zákaznický zážitek vedoucí k loajalitě.

Těmito tématy se zabývají nejen velcí hráči v podobě velkoobchodních retailových řetězců, ale i obchodníci působící v malých městech či na vesnicích. Snaha být zákazníkovi co nejblíž prostupuje napříč celým trhem včetně e-commerce. Nezáleží na druhu a velikosti obchodníka, ale na jeho potřebách a cílech, kterých si přeje dosáhnout.

Digitalizace a schopnost využít svá data maximálně pro svůj prospěch je největší konkurenční výhodou dneška. Zkrátka, kdo nezná svého zákazníka, nebude.

Současné technologie nabízejí řešení, která sběr dat a jejich analýzu velmi usnadňují. Získané informace pak umožňují klientovi například optimalizovat stávající procesy, identifikovat nové příležitosti a mnoho dalšího. Výsledky jsou díky vizualizačním schématům srozumitelné a snadno dostupné.

Klíčové je, najít spolehlivého a zkušeného partnera, který firmu touto cestou provede, aby se sama mohla soustředit na svůj business a starosti s digitalizací nechala na specialistovi. Musí jen vědět, kde se nachází dnes a co je cílem do budoucna.

Našim klientům v oblasti retailu pomáháme překonávat tyto překážky a díky zkušenostem je posouváme v jejich přirozeném vývoji dále. V rámci digitalizace nejčastěji řešíme analýzu, zpracování a vizualizace dat, návrhy komplexních cloudových řešení a integrace (propojení) různorodých systémů. Většinu těchto řešení dodáváme klientovi na míru a s ohledem na maximalizaci užitku a provozních úspor.

Vizualizace dat – reporting 24/7

Vizualizace dat nahrazují standardní reporty a pomáhají klientům lépe chápat význam hodnot ze získaných dat pomocí interaktivních sestav. U standardních reportů jste totiž ve většině případech vázáni na čas vygenerování konkrétního reportu a pokud je potřeba získané informace dále prezentovat, musíte věnovat další čas na přípravu prezentační podoby dat. S vizualizacemi toto řešit nemusíte. Data je možné zobrazit kdykoli a v podobě, která Vám nejvíce vyhovuje. Naši klienti jsou vždy při implementaci pozitivně překvapeni, že ze svých stávajících dat jsou schopni získat zcela nové informace, které jim pomáhají rozvíjet své podnikání a flexibilně reagovat na různé nečekané situace. Dostupnost zboží, optimalizace a vyhodnocování úspěšnosti promočních akcí, či dopad likvidace prošlých potravin na celkový profit, se aktuálně řadí mezi nejvíce oblíbené vizualizace v oblasti obchodu.

Data napříč společností

Ze zkušenosti víme, že v rámci procesu postupné digitalizace u retailových zákazníků je využití integračních platforem klíčové. Proč tomu tak je a co si tedy pod pojmem integrační řešení představit? Integrace obecně znamená propojení. Jedná se o platformu vyvinutou na nezávislé technologii, umožňující výměnu dat a komunikaci mezi různými systémy a je jedno, zda se tyto systémy vyskytují uvnitř či vně prostředí klienta. Příkladem může být konsolidace dat o zákaznicích, sortimentu, cenách, promočních akcí, objednávkách a jejich následný zabezpečený přenos do mobilní či webové aplikace. Jedná se tedy o řešení, které může klient využít k jakékoliv činnosti, která vyžaduje práci s daty s přihlédnutím na jejich aktuálnost a zabezpečení. Implementace integračních řešení patří mezi hlavní činnosti, které naše společnost nabízí.

Úspěch v době digitální

Pokud nedokážete včas reagovat na neustále se měnící tržní podmínky, může to být jeden z důvodů proč přestáváte být úspěšní. K tomu abyste byli úspěšní, efektivní a konkurence schopní potřebujete informační systémy, které Vám pomáhají jednak udržovat Váš business na určitém standardu, ale také Vám dávají prostor k neustálému zlepšování kvality služeb pro Vaše zákazníky. Potřebujete systémy, které umožňují takzvaný agilní vývoj, tedy dodávku služeb v relativně krátkém čase, dále nezávislou platformu umožňující další rozvoj bez závislosti na použité technologii a rovněž nesmíme zapomenout na optimalizaci výše nákladů a nastavení vhodného modelu pro provoz samotného řešení.

 

PHYSTER TECHNOLOGY – YOUR TECHNOLOGY PARTNER FOR RETAIL ECOSYSTEM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.