Pivní trh na vlně vzpomínek na lepší časy

České pivovarnictví vloni rostlo, letos očekává kvůli opatřením kvůli koronaviru výrazný propad domácí spotřeby i exportu.

Loňský rok byl pro české pivovarnictví úspěšný. Celkový výstav vzrostl o 1,6 % a dotkl se hranice 21,6 mil. hl. Stejně jako v roce 2018 stojí za tímto výsledkem především export, který se meziročně zvýšil o 4,5 %, nealkoholické pivo si v exportu polepšilo o 22 %.

Celková spotřeba piva se v minulém roce v Česku zvýšila jen mírně, a to o 0,9 % na 16,7 mil. hl. Podíl čepovaného piva v hospodách na celkové konzumaci i nadále klesl, vloni o další procentní bod na historických 35 %.

Vlivem pandemie a souvisejících opatření se však v letošním roce očekává zásadní negativní dopad na obor a pokles celého trhu.

Nárůst celkové produkce piva za rok 2019 byl stejně jako v předloňském roce tažen zahraniční poptávkou, která se procentuálně zvýšila nejvíce u nealkoholického piva, celkem o 22 %. Zájem o čepované pivo v tuzemsku i nadále klesá na úkor baleného ve skleněných lahvích, plechovkách a PET lahvích. Spotřeba piva na obyvatele se meziročně mírně zvýšila o litr na 142 l.

Pandemie podpořila trend pití doma

Poměr prodeje piva v segmentu on-trade (gastronomie, tj. hospody, hostince, restaurace, bistra, kluby) vs. off-trade (hypermarkety, supermarkety, večerky) v roce 2019 činil 35:65. Čepované pivo zažilo další meziroční pokles, tentokrát o 1procentní bod. V letošním roce pivovary očekávají ještě výraznější propad, a to vlivem pandemie a souvisejících vládních restrikcí.

Z hlediska obalů si i v roce 2019 udrželo prvenství lahvové pivo se 40% podílem z celkové spotřeby. V závěsu bylo pivo sudové se 33 %, PET lahve tvořily 11 %. Stále oblíbenější jsou plechovky, jejichž podíl vzrostl na celkových 12 %.

„K domácí spotřebě si pivo koupí více než 9 z 10 českých domácností. Každá kupující domácnost za něj utratila v období od března 2019 do února 2020 více než 3600 Kč, což představuje nárůst oproti minulým rokům. V průměru pak pro pivo zajdeme 43x ročně a každá domácnost pořídí v průměru 150 litrů piva,“ uvádí Tomáš Zíka, konzultant GfK Spotřebitelského panelu. Skleněná lahev je číslem jedna ve výdajích na jednotlivé obaly, jelikož na ně padne většina výdajů. V porovnání s předcházejícím rokem zvýšilo svůj podíl ve výdajích plechovkové pivo, které zaujímá 28 % výdajů. Nejčastěji nakupovaným pivem je pivo světlé, za které utratíme kolem 94 % všech výdajů určených na pivo. Nejvíce peněz sice utratíme za ležáková piva, ale největší procentuální přírůstek podílu ve výdajích zaznamenaly meziročně radlery. Domácností, které radlery vyzkoušejí alespoň jednou za rok, přibývá. Za poslední období se podle Spotřebitelského panelu GfK objevily v košíku 60 % domácností. Nejvíce peněz za kategorii piv skončí v pokladnách hypermarketů, následované diskonty. Akční nákupy jsou pro domácnosti důležitým impulsem k nákupu, neboť 7 litrů piva z 10 je nakoupeny právě v akci.

Nealkoholické pivo si alespoň jednou za rok pořídí skoro 44 % domácností a utratí v průměru více než 400 Kč ročně. Na jednu kupující domácnost pak připadá skoro 20 litrů tohoto druhu nápoje, přičemž tento průměr v posledním období vzrostl. U nealkoholického piva není vidět tak markantní rozdíl ve výdajích v promo akcích a ve výdajích za normální cenu, jelikož se za obojí vydá zhruba polovina.

U obou druhů piva převažují nákupy ve skleněných lahvích. Plechovky tvoří více než třetinu výdajů na nealkoholické pivo, zatímco u alkoholického piva je to více než čtvrtina. Alkoholického piva se nakoupí více v plastových lahvích, které u nealkoholických piv v nákupech domácností prakticky nenajdeme.

Obliba jedenáctek a dvanáctek nadále stoupá

Ležáky, tedy spodně kvašená piva se stupňovitostí 11 % – 12 %, si stejně jako v předchozím roce polepšily o 1,5 p.b. na 51,8 %. Celkově za posledních 10 let jedenáctky a dvanáctky vzrostly o více než 13 %. Oproti tomu pivo výčepní se stupňovitostí mezi 7 %-10 % zaznamenalo pokles a tvoří 43,8 %. Ostatní piva se pak na celku podílejí 4,4 %.

Výstav nealkoholického piva v tuzemsku se držel na stejné úrovni jako v předchozím roce, pivovary uvařily 564 tis. hl. Míchané nápoje na bázi piva pak po boomu v roce 2018, kdy produkce poskočila o 42,5 %, zaznamenaly v roce 2019 mírný pokles o 1,2 % na celkových 424 tis. hl.

Import piva ze zahraniční vzrostl o 10,7 %. Do Česka se dovezlo celkem 424 tis. hl piva, a to především z Polska, Maďarska a Německa. Export českého piva meziročně vzrostl o 4,5 % a dosáhl úrovně 5,4 mil. hl, nealkoholického piva se vyvezlo dokonce o pětinu více než v roce předchozím. Nejvýznamnějšími exportními trhy v rámci EU zůstávají Slovensko, Německo a Polsko, na čtvrté místo poskočilo díky výraznému 36% růstu Maďarsko. Mimo EU jsou to stejně jako v minulých letech Rusko, Jižní Korea a USA. „Vývoz na většinu našich tradičních exportních trhů i vloni rostl, významnější pokles jsme zaznamenali pouze u Velké Británie, Rakouska a Jižní Koreje,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 06.2020…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.